Έγκριση ερευνητικού προγράμματος για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Ηγουμενίτσας

Share Button

Με το με αριθ. πρωτ. 1060/09.05.2017 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου αποφασίστηκε η ένταξη της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία χρονοσειρών, μοντέλων και ενημερώσεων σχετικά με τις πλημμύρες στην πόλη της Ηγουμενίτσας» με Κωδικό 5006503 στον Άξονα Προτεραιότητας «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014 – 2020», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η Πράξη αποσκοπεί στην εφαρμογή και αξιολόγηση μίας ολοκληρωμένης λύσης για την καταγραφή δεδομένων στάθμης και παροχής σε ρέματα και αγωγούς όμβριων στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Ηγουμενίτσας και τη συσχέτιση των υδρολογικών πληροφοριών με την πράσινη υποδομή σε αστικό και περιαστικό επίπεδο. Αφορά επίσης την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού, την εγκατάσταση και συντήρηση του τηλεμετρικού δικτύου, τη μεθοδολογία μοντελοποίησης των ροών, μέτρησης και αξιοποίησης των πληροφοριών καθώς και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων και των ροών δεδομένων που θα προκύψουν.

Η περιοχή εφαρμογής του έργου εντάσσεται διοικητικά στο Δήμο Ηγουμενίτσας και έχει έκταση 63,79km2 και βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και ειδικότερα στην εκβολή της στο όρμο Ηγουμενίτσας. Η εγκατάσταση των συστημάτων λήψης δεδομένων θα γίνει στα ρέματα Μαυρουδίου – Νέας Σελεύκειας, Τσιμπουρικίου, Λάκκας, Ξηροποτάμου, καθώς και σε επιλεγμένα σημεία του συστήματος αποχέτευσης όμβριων στην περιοχή του νέου λιμένα Ηγουμενίτσας.

Tα παραδοτέα του έργου θα χρησιμοποιηθούν από το Δήμο Ηγουμενίτσας και αφορούν:

α. στον έλεγχο και παρακολούθηση των ποσοτικών χαρακτηριστικών (παροχή, διάρκεια, όγκος) των ομβρίων υδάτων της περιοχής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου με σκοπό τη βέλτιστη αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.

β. στον βέλτιστο σχεδιασμό έργων υποδομής και αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή του Δήμου.

γ. στην ενημέρωση των πολιτών και των αρμόδιων αρχών του Δήμου για τον κίνδυνο εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων στο Δήμο Ηγουμενίτσας με σκοπό την πρόληψη και προστασία των δημοτών από τυχόν εμφάνισή τους.

Η πράξη είναι πρωτότυπη, αναφέρεται σε ερευνητικό τομέα αιχμής, έχει σημαντική επιστημονική απήχηση και πληροί κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιότητας. Η υλοποίησή της αναμένεται να προσφέρει στην τοπική κοινωνία μας ένα χρήσιμο εργαλείο περιβαλλοντικής και πολιτικής προστασίας

και θα συμβάλει στην πρόληψη του πλημμυρικού κινδύνου στον Αστικό χώρου του Δήμου. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας έχει υπογράψει για τις ανάγκες του έργου μνημόνιο συνεργασίας με το ΤΕΙ Ηπείρου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *