Ερώτηση Β.Γιόγιακα για την ένταξη εποχικών πυροσβεστών στους πίνακες επιτυχόντων 5ετούς υποχρέωσης

Share Button

GIOGIAKAS VOULIΝα ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία εποχικών πυροσβεστών τις αντιπυρικές περιόδους του 2009 προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν στον πίνακα επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης ζητεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Κοιν.:

κ. Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

κ. Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις ένταξης εποχικών πυροσβεστών στον πίνακα επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης»

Με το άρθρο 15 του ν.3938/2011 (ΦΕΚ Α΄61/31-3-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 98 του ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α΄73/24-3-2014), δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για πρόσληψη ως Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης σε εποχικούς πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και σε εποχικούς πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή σε μία από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και επιπλέον την ίδια ιδιότητα σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007.

Με την εν λόγω περιοριστική διάταξη αποκλείονται από την ένταξή τους στον πίνακα επιτυχόντων, ύστερα από πιστοποίηση των προσόντων τους, εποχικοί πυροσβέστες που σύναψαν για πρώτη φορά σύμβαση σε αντιπυρική περίοδο το 2009 και πληρούσαν τις λοιπές προϋποθέσεις της προκήρυξης. Σημειώνεται δε ότι η πλειονότητα αυτών των εποχικών πυροσβεστών έχει πλέον χρονικά επαρκή προϋπηρεσία στα αντικείμενα της δασοπυρόσβεσης, της δασοπροστασίας και της πυρασφάλειας.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Εάν προτίθεται να τροποποιήσει την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν.3938/2011 επεκτείνοντας τις προβλεπόμενες αντιπυρικές περιόδους προϋπηρεσίας των εποχικών πυροσβεστών ως προϋπόθεση κατάταξης εποχικών πυροσβεστών στον πίνακα επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *