Με 27 θέματα η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

Share Button

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 24 Απριλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου(οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Έκφραση γνώμης επί του προτεινόμενου σχεδίου παραχώρησης τμημάτων της χερσαίας ζώνης από τον Ο.Λ.ΗΓ. στον Δήμο Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Συμμετοχή του Δήμου Ηγουμενίτσας στη διαδικασία ωρίμανσης έργων αστικού ηλεκτροφωτισμού μέσω του μηχανισμού ELENA που προωθείται από την Περιφέρεια Ηπείρου.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο Ενημέρωση για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Α’ τρίμηνο 2017 (άρθρο 72 παρ.1 εδ. β του Ν.3852/2010).
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2017.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση εκμίσθωσης μετά από δημοπράτηση του δημοτικού ακινήτου με την ονομασία «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ» Τ.Κ. Πέρδικας.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση «Λούτσα» Τ.Κ. Πέρδικας μετά από δύο άγονους διαγωνισμούς για σταυλικές εγκαταστάσεις.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Καταβολή εξόδων κηδείας υπαλλήλου Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο Επί αιτήσεως Κωνσταντίνου Γουρνάρη περί ανάκλησης της με αριθμό 346/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και διαγραφή οφειλής.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση εκποίησης μετά από δημοπράτηση κατασχεμένων κινητών (τραπεζοκαθισμάτων).
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση εξόδων για τις εκδηλώσεις του εορτασμού Αγίου Γεωργίου.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση συνδιοργάνωσης ημερίδας με το ΤΕΙ Ηπείρου με θέμα «Η Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στον Τουρισμό» και διάθεση πίστωσης.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση συνεργασίας με το ΚΠΕ Φιλιατών για την έκδοση βιβλίου και διάθεση πίστωσης.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση διάθεσης χώρων κτιρίου Παλαιού Δημαρχείου Συβότων Τ.Κ. Πλαταριάς στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πλαταριάς για χρήση δανειστικής βιβλιοθήκης.
-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση δημοπράτησης κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας στη παραλία «ΔΕΗ» της Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας, ως χώρος εκκίνησης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού 4.100,00τμ από το με αριθ. 504 κοινοτικό χερσολίβαδο στην Τ.Κ. Καστρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για τον ελεύθερο σταβλισμό ζώων.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού 5.313,52τμ από το με αριθ. 395 κοινοτικό τεμάχιο Αγροκτήματος Συκοχώρι – Καρτέρι στην Τ.Κ. Καρτερίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για τον ελεύθερο σταβλισμό ζώων.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 17ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού 4.417,32τμ από το με αριθ. 10α Αγροκτήματος Σπαθαραίων της Τ.Κ. Μαργαριτίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού 1.865,05τμ από το με αριθ. 444 τεμάχιο αγροκτήματος Φασκομηλιάς Διανομής 1956 που αναθεωρήθηκε το 1974 – 1976 στην Τ.Κ. Φασκομηλιάς του Δήμου Ηγουμενίτσας για γεωργική καλλιέργεια.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου “ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑ ΠΕΣΤΙΑΝΙΩΤΙΚΑ” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΞ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ–ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΣΤΡΙΟΥ” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για τα επόμενα δυόμιση έτη (άρθρο 76 Ν.3852/2010).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο Δημιουργία Δημοτικού Κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) στον Δήμο μας και ετήσια συντήρηση του λογισμικού του Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 27ο Έγκριση μετακίνησης του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου σε θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Πάκου Δημήτριου στην Λάρισα για συνάντηση με την προϊσταμένη αρχή των ΚΔΑΠ.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *