Με 28 θέματα η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

Share Button

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 15 Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο
Ενημέρωση – συζήτηση για τις εξελίξεις που αφορούν το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 2ο
Δημιουργία Δημοτικού Κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) στον Δήμο μας και ετήσια συντήρηση του λογισμικού του Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία.
-Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 3ο
Ενημέρωση για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Α’ τρίμηνο 2017 (άρθρο 72 παρ.1 εδ. β του Ν.3852/2010).
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 4ο
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικον. Έτους 2017.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση εκμίσθωσης μετά από δημοπράτηση του δημοτικού ακινήτου με την ονομασία «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ» Τ.Κ. Πέρδικας.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 6ο
Απευθείας εκμίσθωση για σταυλικές εγκαταστάσεις δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη θέση «Λούτσα» Τ.Κ. Πέρδικας μετά από τη διενέργεια δύο άγονων διαγωνισμών.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση εξόδων από τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με θέμα “Μελοποιημένη Ελληνική ποίηση σε μουσική Μάνου Χατζιδάκη και Μίκη Θεοδωράκη”.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων στις Δημοτικές Ενότητες Πέρδικας και Συβότων.
-Εισηγητής: Τζώρτζης Απόστολος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δύο μήνες) για την κάλυψη εκτάκτων και κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών.
-Εισηγητής: Τζώρτζης Απόστολος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 10ο
Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού 4.100,00τμ από το με αριθ. 504 κοινοτικό χερσολίβαδο στην Τ.Κ. Καστρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για τον ελεύθερο σταβλισμό ζώων.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 11ο
Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού 5.313,52τμ από το με αριθ. 395 κοινοτικό τεμάχιο Αγροκτήματος Συκοχώρι – Καρτέρι στην Τ.Κ. Καρτερίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για τον ελεύθερο σταβλισμό ζώων.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 12ο
Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού 4.417,32τμ από το με αριθ. 10α Αγροκτήματος Σπαθαραίων της Τ.Κ. Μαργαριτίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 13ο
Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού 1.865,05τμ από το με αριθ. 444 τεμάχιο αγροκτήματος Φασκομηλιάς Διανομής 1956 που αναθεωρήθηκε το 1974 – 1976 στην Τ.Κ. Φασκομηλιάς του Δήμου Ηγουμενίτσας για γεωργική καλλιέργεια.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 16ο
Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου “ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 17ο
Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑ ΠΕΣΤΙΑΝΙΩΤΙΚΑ” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 18ο
Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου “ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΓΚΑΝΙ” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 19ο
Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου “ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΛΑΚΚΑΣ” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 20ο
Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΞ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 21ο
Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ–ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΣΤΡΙΟΥ” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση διάθεσης χώρων κτιρίου Παλαιού Δημαρχείου Συβότων Τ.Κ. Πλαταριάς στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πλαταριάς για χρήση δανειστικής βιβλιοθήκης.
-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 23ο
Έγκριση συνεργασίας με το ΚΠΕ Φιλιατών για την έκδοση βιβλίου και διάθεση πίστωσης.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 24ο
Καθορισμός δύο (2) θέσεων σε κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού και παραλίας στη παραλία «ΔΕΗ» της Τ.Κ. Συβότων, ως χώρος εκκίνησης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 25ο
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού καταστροφής υλικού του 1ου Ε.Κ. Ηγουμενίτσας.
– Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
ΘΕΜΑ 26ο
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για τα επόμενα δυόμιση έτη (άρθρο 76 Ν.3852/2010).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 27ο
Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του ΠΔ 270/1981.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 28ο
Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου και ψήφιση πίστωσης.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *