Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, τι περιέχει και οι μεγάλες ευκαιρίες

Share Button

anaptixiakos nomosΟ Επενδυτικός Νόμος στοχεύει στην αύξηση της ρευστότητας, την επιτάχυνση των επενδυτικών διαδικασιών και τη διασφάλιση της διαφάνειας.

Ο Επενδυτικός Νόμος παρέχει στους επενδυτές ένα αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο και επιταχύνει τις διαδικασίες έγκρισης επενδυτικών σχεδίων.

Ο Νόμος «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Ν. 4146/2013) αποβλέπει στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών επενδύσεων, που υπάγονται σε επενδυτικούς νόμους. Εισάγονται έτσι διατάξεις που αφορούν στην:

Α) Παροχή ρευστότητας και Επιτάχυνση των διαδικασιών επιχορήγησης επενδύσεων:
1. Ενισχύεται η ρευστότητα των επενδυτών με τη δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιδότησης με κάλυψη εγγυητικής επιστολής

2. Απελευθερώνεται η επιλογή του μίγματος ευεργετημάτων του Επενδυτικού Νόμου (φοροαπαλλαγές, επιδότηση κ.α.) για επενδύσεις κάτω από €50 εκατομμύρια, ώστε να ενισχυθεί η ευελιξία της χρηματοδότησης για Μικρούς και Μεσαίους επενδυτές

3. Επιτρέπεται η εμπροσθοβαρής χρήση των φοροαπαλλαγών, ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων και η βιωσιμότητα τους

4. Παρέχεται στους φορείς επένδυσης, η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής και με άμεσα ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της επιχείρησής τους

5. Διευρύνονται οι ενισχυόμενοι τομείς επιχειρηματικότητας

6. Καταργείται ο χρονικός περιορισμός υποβολής επενδυτικών σχεδίων (κάθε Απρίλιο & Οκτώβριο) και παρέχεται δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Β) Ενίσχυση της διαφάνειας και των διαδικασιών ελέγχου του Επενδυτικού Νόμου:
7. Καταργείται (και αναδρομικά) η ανάγκη ειδικού αιτήματος αλλαγής προμηθευτή ή εξοπλισμού για φωτοβολταϊκά πάρκα εφόσον η ονομαστική ισχύς δεν μεταβάλλεται πάνω από 10%, ώστε να αποφορτιστεί από τις αιτήσεις αυτές η Ομάδα Μικρών Έργων και να επικεντρωθεί στα 1624 νέα επενδυτικά σχέδια που εκκρεμούν.

8. Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας ενδιάμεσων και τελικών ελέγχων από πιστοποιημένους φορείς του ιδιωτικού τομέα, όπως Τράπεζες και ελεγκτικές εταιρείες, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση περαίωση σωρευμένων ελέγχων και η εκταμίευση εκκρεμών δόσεων.

9. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης για ένα έτος, λόγω οικονομικής κρίσης, της ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί από το 2007 και μετά.

10. Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, για τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια το ύψος των οποίων επανέρχεται από τα € 150 εκατ. στα € 50 εκατ., προβλέπεται νομοθετική κύρωση.

11. Συστήνεται αυτοτελές τμήμα επιθεώρησης ιδιωτικών επενδύσεων, που υπάγεται απευθείας στον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης. Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι ο διαρκής έλεγχος τήρησης των διαδικασιών που διέπουν τις επιχορηγήσεις επιχειρηματικών σχεδίων και η πάταξη παραβατικών συμπεριφορών. Το γραφείο θα έχει και συμβουλευτικό ρόλο, διότι μέσω των πορισμάτων θα εντοπίζεται κάθε δυσλειτουργία των εφαρμοζόμενων διαδικασιών.

Κατηγορίες Επενδύσεων

Γενικά Επενδυτικά Σχέδια

1. Γενική Επιχειρηματικότητα

Αφορά επιχειρηματίες με επενδυτικά σχέδια που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του Νόμου και δεν εντάσσονται σε μία από τις κατηγορίες των Ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων.

2. Περιφερειακή Συνοχή

Αφορά επενδυτές με σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που καλύπτουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα ή αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

3. Τεχνολογική Ανάπτυξη

Αφορά επιχειρηματίες με επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων και τη χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών.

4. Νεανική Επιχειρηματικότητα

Αφορά επιχειρήσεις νέων, 20 μέχρι 40 ετών.

5. Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια

Αφορά επενδυτές με σχέδια ύψους τουλάχιστον 50.000.000 ευρώ.

6. Ολοκληρωμένα Πολυετή Επενδυτικά Σχέδια

Αφορά επιχειρηματίες με σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 έτη) σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύστασή τους, άνω των 2.000.000 ευρώ. Στόχος είναι ο τεχνολογικός, διοικητικός, οργανωτικός, και επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός.

7. Σχέδια Συνέργειας και Δικτύωσης (Clustering)

Αφορά επιχειρηματικά σχήματα συνέργειας και δικτύωσης πέντε τουλάχιστον επιχειρήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τριών στην υπόλοιπη Ελλάδα, υπό μορφή κοινοπραξίας.

Είδη ενισχύσεων
α. Φορολογική απαλλαγή. Απαλλαγή από 10 έως 12 χρόνια από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό.
β. Επιχορήγηση. Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση νέου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
δ. Ευνοϊκά δάνεια μέσω του ΕΤΕΑΝ. Χρηματοδότηση του ποσού που προβλέπεται να καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό με δάνεια χαμηλού κόστους, από τις τράπεζες που συνεργάζονται με το ΕΤΕΑΝ.

Όλες οι ενισχύσεις συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσοστού ενίσχυσης που χορηγείται στο επενδυτικό σχέδιο. Το όφελος από την παραπάνω χρηματοδότηση συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό ενίσχυσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Σε έξι μήνες ολοκληρώνεται όλη η διαδικασία!

Υποβολή
• Ο υποψήφιος επενδυτής εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr και λαμβάνει προσωπικό κωδικό.
• Υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα τεχνοοικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εκτυπώνει την αίτηση.
• Υποβάλλει σε έντυπη μορφή τον επενδυτικό φάκελο (συμπεριλαμβανομένων και των πρωτότυπων εγγράφων) στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών (ώρες λειτουργίας: 09.00-15.00 κατά τις εργάσιμες ημέρες). Κάθε δικαιολογητικό έγγραφο ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, πρέπει να έχει υποβληθεί και ηλεκτρονικά.

Περίοδος Υποβολής Επενδυτικών Σχεδίων
Η υποβολή επενδυτικών σχεδίων θα γίνεται όλο το χρόνο, ενώ η αξιολόγησή τους θα γίνεται τον Μάιο και τον Νοέμβριο κάθε έτους.

Προέλεγχος
Οι υπάλληλοι του Γραφείου ελέγχουν την πληρότητα του φακέλου της αίτησης και εφόσον είναι πλήρης, δίνουν απόδειξη. Αν λείπουν απαραίτητα δικαιολογητικά ή στοιχεία, προσκομίζονται μέσα σε 10 ημέρες.

Αξιολόγηση
Κάθε φάκελος ελέγχεται και αξιολογείται σε 40 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσής του από τυχαίους επιλεγμένους αξιολογητές. Κατά το διάστημα αυτό, ο υποψήφιος επενδυτής μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησής του.

Αποτελέσματα
Δημοσιεύεται στο διαδίκτυο προσωρινός πίνακας κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων με τη βαθμολογία τους. Ο υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωμα ένστασης μέσα σε 10 ημέρες. Αναρτάται ο τελικός πίνακας αποτελεσμάτων.

Επιχειρηματικότητα για νέους

Επενδυτικός νόμος

Δημιουργούμε για πρώτη φορά, στο πλαίσιο του επενδυτικού νόμου και αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ, ειδική κατηγορία για να στηρίξουμε έμπρακτα τους νέους επιχειρηματίες.
Με την «Επιχειρηματικότητα Νέων»:
• Καλύπτουμε μέρος των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης (και δαπάνες leasing) σε βάθος πενταετίας, ώστε να στηρίξουμε τα πρώτα βήματα του νέου επιχειρηματία
• Ενισχύουμε και δαπάνες που αφορούν στη σύσταση της επιχείρησης.
• Προσφέρουμε τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέρους του επενδυτικού σχεδίου και από άλλα καθεστώτα του επενδυτικού νόμου, αλλά και προγράμματα του ΕΣΠΑ, π.χ. «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»
• Παρέχουμε τη δυνατότητα πρόσθετης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου με χαμηλότοκα δάνεια μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΕΤΕΑΝ).

Ποιους αφορά;
Νέους επιχειρηματίες από 18 έως και 40 ετών.

Σε ποιές επιχειρήσεις απευθύνεται;
Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είτε έχουν ιδρυθεί από 1-1-2011 και έπειτα, είτε δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες ίδρυσής τους κατά το χρόνο κατάθεσης της επενδυτικής τους πρότασης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο επιχειρηματίας να είναι κάτω των 40 ετών για τις ατομικές επιχειρήσεις, ενώ για τις υπόλοιπες εταιρικές μορφές μπορεί να συμμετέχει πρόσωπο κάτω των 40 ετών με πάνω από 50% στο εταιρικό κεφάλαιο και να ασκεί αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρίας.

Ποιες δραστηριότητες εντάσσονται στη ρύθμιση;
Όλες οι οικονομικές δραστηριότητες, εκτός από αυτές που εξαιρούνται ρητά στον Επενδυτικό Νόμο (3908/2011, άρθρο 2)

Ποιο είναι το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται;
• 150.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις
• 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις

Πώς ενισχύονται οι νέοι επιχειρηματίες;
Με επιχορήγηση ή /και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)

Ποιες δαπάνες ενισχύονται;
1. Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης, όπως:
• αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης
• τόκοι εξωτερικής χρηματοδότησης με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς
• μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής
• ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους προς το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως δημοτικά τέλη κ.α.
• μισθοδοσία βάσει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, όπου περιλαμβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
2. Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.

H ενίσχυση των παραπάνω δαπανών αφορά στα πέντε πρώτα χρόνια μετά την ίδρυση της επιχείρησης και μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην αρμόδια υπηρεσία.

Ποιο είναι το συνολικό ποσό της κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί στη διάρκεια της 5ετίας;
• Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης στην 5ετία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
• Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης μπορεί να φτάσει το 1.000.000 ευρώ στην περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενώ χωρίς αυτή μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 500.000 ευρώ.

Πότε μπορώ να υποβάλω το σχέδιό μου;
Η υποβολή επενδυτικών σχεδίων θα γίνεται όλο το χρόνο.

Πώς υποβάλλω την αίτησή μου;
Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται πρώτα ηλεκτρονικά μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr,), και έπειτα σε έντυπη μορφή στα παρακάτω Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών.

Για τις επιχειρήσεις που ιδρύονται και λειτουργούν στις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας:
• Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών Υπουργείου Ανάπτυξης (Κοραή 4, 6ος όροφος, ΤΚ 10564, Αθήνα, Τηλ: 210-3258800-4)

Για τις επιχειρήσεις που ιδρύονται και λειτουργούν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας:
• Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη (Διοικητήριο Θεσσαλονίκης, Γραφείο 203, 2ος όροφος, ΤΚ 54123, Τηλ: 2310 379103 / 2310 379240).

Περισσότερες πληροφορίες
www.startupgreece.gov.gr (Κατηγορία «Χρηματοδοτήσεις»)
www.mindev.gov.gr (Κατηγορία «Νέος επενδυτικός νόμος»)
www.ependyseis.gr

anaptixiakos nomos

www.ypodomes.com

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *