Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης-Οι δικαιούχοι στο Δήμο Ηγουμενίτσας

Share Button

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων στο Πρόγραμμα «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΛΗΨΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ» (Ν. 4563/2018).

Δικαιούχοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) της ελληνικής Επικράτεια και συγκεκριμένα:

Από τη Δ.Ε. Ηγουμενίτσας, των οικισμών:

Κρυόβρυσης

Λάκκας

Από τη Δ.Ε. Μαργαριτίου, των οικισμών:

Καλοδικίου

Κόδρας

Μαργαριτίου

Μορφατίου

Παλαιοκάστρου

Πυργίου

Σπαθαραίων

Από τη Δ.Ε. Παραποτάμου, των οικισμών:

Αγίου Γεωργίου

Γεροπλάτανου

Από τη Δ.Ε. Πέρδικας, των οικισμών:

Αρίλλα

Βουνίστρας

Καραβοστασίου

Πέρδικας

Από τη Δ.Ε. Συβότων, των οικισμών:

Αργυρότοπου

Πλαταριάς

Σκορπιώνας

Συβότων

Φασκομηλιάς

 

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα ΚΕΠ του Δήμου Ηγουμενίτσας προκειμένου να λάβουν το σχετικό κουπόνι για την Δωρεάν προμήθεια του εξοπλισμού.

Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες επιλέγουν την εταιρία από την οποία θα λάβουν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης του έργου. Οι εταιρίες που συμμετέχουν στο έργο είναι η COSMOTE TV(με το πακέτο υπηρεσιών “COSMOTE TV PACK”) και η DIGEA(με το πακέτο υπηρεσιών “DIGEA PACK”) και οι υπηρεσίες που προσφέρουν δωρεάν στους δικαιούχους παρουσιάζονται αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο, με τίτλο «Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Έργου Total TV Coverage».

Επισημαίνεται ότι μετά την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών εγγράφων, το προσωπικό των Δήμων/ΚΕΠ, πραγματοποιεί τον έλεγχο του Παραρτήματος VI της υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ (Β΄ 5022) και εφόσον διαπιστώσει την ιδιότητα του αιτούντος ως μόνιμου κατοίκου συγκεκριμένης ΠΕΤΚ, καταχωρεί την αίτηση του στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της ΓΓΤΤ που λειτουργεί στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος έργου(βλ. άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄ 5022).

Κατηγορίες αίτησης

Κατά τη διαδικασία καταχώρησης ο χρήστης καλείται να επιλέξει μία από τις κατηγορίες στην οποία ανήκει η προς καταχώρηση αίτηση. Ενδεικτικά οι κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι αιτήσεις είναι οι ακόλουθες:

  1. Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία του ίδιου
  2. Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία άλλου προσώπου, το οποίο ζει
  3. Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία θανόντα
  4. Τα στοιχεία του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος δεν ταυτίζονται με τα δικά του λόγω μεταβολής τους
  5. Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία φορέα του Δημόσιου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (π.χ. Ι. Ναού, ΟΤΑ, Αστυνομικού Τμήματος κ.α.)

Δικαιολογητικά αίτησης

Ανάλογα με την επιλογή της κατηγορίας αίτησης και πριν την οριστική υποβολή της, ο χρήστης, καλείται να εισάγει και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προκύπτουν από την κατηγορία αίτησης που επέλεξε. Τα δικαιολογητικά αυτά φαίνονται στο επάνω αριστερά μέρος της φόρμας καταχώρησης και η εισαγωγή τους είναι δυνατή από τον πίνακα «Δικαιολογητικά».

Πιο αναλυτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία αίτησης είναι τα παρακάτω:

 

Κατηγορία1

 

Κατηγορία2

 

Κατηγορία3

 

Κατηγορία4

 

Κατηγορία5

Αίτηση Υπαγωγής στο Έργο – Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα ΙΙ τηςΚΥΑ Β΄5022) 

 

 

 

 

Υπεύθυνη Δήλωση του προσώπου στα στοιχεία του οποίου εκδίδεταιο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος (Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑΒ΄5022) 

Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος περί μεταβολής τωνπροσωπικών του στοιχείων (Παράρτημα IV της ΚΥΑΒ΄5022) 

Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα τουΔημόσιου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα στα στοιχεία του οποίου εκδίδεταιο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος. 

 

Αντίγραφο ΕπίσημουΠιστοποιητικούΤαυτοπροσωπίας. 

 

 

 

 

Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος του Οικ. Έτους2018.
Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασμού ΔΕΚΟ/Άλλουαποδεικτικού εγγράφου της κύριας και μόνιμης κατοικίας τουαιτούντος. 

 

 

 

 

Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασμού Ηλεκτροδότησης της κύριαςκαι μόνιμης κατοικίας τουαιτούντος 

 

 

 

 

Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του προσώπου σταστοιχεία του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας τουαιτούντος. 

Υπεύθυνη Δήλωση για την ύπαρξη ξεχωριστούνοικοκυριού**********
Άλλοέγγραφο*****

 

✔:Αυτάταδικαιολογητικάείναιαπαραίτηταγιατηνκαταχώρησητηςαίτησης

*:Αναφέρεταιστοδικαιολογητικό«Άλλοέγγραφο»τοοποίοείναιπροαιρετικόκαιχρησιμοποιείταιυπόπερίπτωση

**: Αναφέρεται στο δικαιολογητικό «Υπεύθυνη Δήλωση για την ύπαρξη ξεχωριστού νοικοκυριού» το οποίο είναι υποχρεωτικόστηνπερίπτωσηπουοΑΠΗτηςαίτησηςυπάρχειήδηκαταχωρημένοςσεάλληαίτησητηςεφαρμογής.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *