Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Δευτέρα-Δείτε τα 28 θέματα

Share Button

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 22 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ   1οΤροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2019.-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ   2οΑναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικον. Έτους 2019.-Εισηγήτρια:  Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ   3οΈγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Β’ τρίμηνο 2019.-Εισηγήτρια:  Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   4οΈγκριση παράτασης μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση του 2ουΝηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας.-Εισηγήτρια:  Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   5οΈγκριση παράτασης μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση του 7ουΝηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας.-Εισηγήτρια:  Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   6οΕξειδικεύσεις πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.-Εισηγήτρια:  Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ  7οΈγκριση σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας  μεταξύ του Δήμου Σουλίου και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση της πράξης «Eνίσχυση ύδρευσης Τ.Κ Καρυωτίου Δήμου Σουλίου» που είναι ενταγμένη στη δράση «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του τοπικού προγράμματος LEADER 2014-2020 που αφορά τον ΕΓΤΑΑ και ειδικότερα στον κωδικό δράσης19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας».-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ  8οΈγκριση σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας  μεταξύ του Δήμου Σουλίου και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση της πράξης «Κτίριο Βούλγαρη: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης»που είναι ενταγμένη στο ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ  9οΈγκριση σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας  μεταξύ του Δήμου Σουλίου και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση της πράξης «Αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου Αγίου Δονάτου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στη θέση Μύλος Σαμονίδας Σουλίου», που είναι ενταγμένη στη δράση «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του τοπικού προγράμματος LEADER 2014-2020.-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 10οΈγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1ουΠ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΥΒΟΤΩΝ» του Δήμου Ηγουμενίτσας.-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 11οΈγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου Δήμου Ηγουμενίτσας» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 12οΈγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή γηπέδου Beach Volley στο Δήμο Ηγουμενίτσας» του Δήμου Ηγουμενίτσας.-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 13οΈγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Περιφράξεις νεκροταφείων Ρίζιανης και Παραποτάμου» του Δήμου Ηγουμενίτσας.-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 14οΧορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 15οΑποδοχή των όρων δανείου για το έργο με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικών οδών στο Δήμο Ηγουμενίτσας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», Πρόσκληση IV.-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 16ο Αποδοχή των όρων δανείου για το έργο με τίτλο: «Επανάχρηση-μετατροπή κτιρίου ΕΙΝ σε πολυδύναμο πολιτιστικό χώρο Δήμου Ηγουμενίτσας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», Πρόσκληση V.-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 17ο Επί αιτήσεως κας Τζίμα Ζαρίκα του Κριστάκ για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ενοικίασης ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων στην Τ.Κ. Συβότων.-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 18οΕπί αιτήσεως Δημητρίου Γόγολου του Λάμπρου για χορήγηση άδειας παραγωγού – πωλητή υπαίθριου εμπορίου (μέλι).-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 19οΜερική τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 208/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί κανονισμού λειτουργίας του προγράμματος “Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία- Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ)” του Δήμου Ηγουμενίτσας.-Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 20οΜερική Τροποποίηση της υπ’αρίθ 348/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συμμετοχής στην πράξη “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης(ΚΔΒΜ)” και ορισμός υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου.-Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 21οΤροποποίηση της με αριθ.221/2017 απόφασης ΔΣ Ηγουμενίτσας σχετικά με την υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου με τίτλο Κέντρα Κοινότητας, Α/Α ΟΠΣ 1552 ΤΟΥ ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ», άξονας Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων» που αφορά την αύξηση του προσωπικού για την κάλυψη των αυξημένων λειτουργικών αναγκών του Κ.Κ. σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα και στην παράταση της διάρκειας χρηματοδότησης τους από το Ε.Π.Ήπειρος 2014-2020.-Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 22οΛειτουργία αστικής συγκοινωνίας από Πέρδικα προς παραλίες για την θερινή περίοδο 2019.-Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 23οΚατανομή πίστωσης έτους 2019, ποσού 89.565,45 € στις σχολικές επιτροπές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης των σχολικών μονάδων.Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 

ΘΕΜΑ 24ο Ορισμός Προέδρου στο ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας».-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 25ο Ορισμός Προέδρου στο ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας».-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 26οΟρισμός δημοτικών υπαλλήλων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ)».-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 27ο Τροποποίηση Προϋπολογισμού του έργου με τίτλο με τίτλο “Intermodality Promotion and Rail Renaissance in Adriatic – Ionian Region” (Ακρωνύμιο: Inter-Connect) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  INTERREG V ADRION 2014 – 2020.-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 28οΤροποποίηση της με αριθ. 7673/14.06.2019 Σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στον συντονισμό και την υλοποίηση του έργου «Προώθηση των πολυτροπικών (επιβατικών) μεταφορών και αναζωογόνηση του σιδηροδρόμου στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου».-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

   ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *