Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου την Τετάρτη-Δείτε τα 16 θέματα

Share Button

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) την 26η Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 με θέματα ημερήσιας Διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλόγηρος Βασίλειος
ΘΕΜΑ 2ο: Έκθεση εσόδων – εξόδων A΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλόγηρος Βασίλειος
ΘΕΜΑ 3ο: Συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στον Εορτασμό του Αγίου Δονάτου, Πολιούχου της Πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής, για το έτος 2017.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Παππάς Παναγιώτης.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπανών εορτών Σουλίου.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Παππάς Παναγιώτης.
ΘΕΜΑ 5ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρεώσεων δημοτικών τελών επί αιτήσεως δημότη.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλόγηρος Βασίλειος
ΘΕΜΑ 6ο: Διαγραφή προσαυξήσεων τελών Ύδρευσης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπάτσης Θεόδωρος
ΘΕΜΑ 7ο: Διαγραφή οφειλών από τέλη ύδρευσης και πρόστιμο Κ.Ο.Κ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπάτσης Θεόδωρος
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ -ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» έτους 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αναστασόπουλος Δανιήλ
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Παππάς Παναγιώτης, ως πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημητρίου Δημήτριος, ως πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ
ΘΕΜΑ 11ο: Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γ.Ε.Λ Παραμυθιάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλόγηρος Βασίλειος
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2016 ( 5/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντούκα Βασιλική
ΘΕΜΑ 13ο: Διατύπωση απόψεων για τη μελέτη με τίτλο: *Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα* και λήψη σχετικής απόφασης.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος
ΘΕΜΑ 14ο: α) Χορήγηση 1ης παράτασης & β)Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Τ.Κ. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αναστασόπουλος Δανιήλ.
ΘΕΜΑ 15ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αναστασόπουλος Δανιήλ.
ΘΕΜΑ 16ο: Συμπλήρωση 252/2016 απόφασης Δ.Σ *Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου
Σουλίου οικ. έτους 2017*.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αναστασόπουλος Δανιήλ.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *