Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας την Τρίτη-Δείτε τα 26 θέματα

Share Button

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 9η Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:
Θέμα 1ο: Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 2ο: Έγκριση – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 3ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 4ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κερκύρας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 5ο: Άσκηση ή μη αγωγής.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 6ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να προχωρήσει τη διαδικασία απόδοσης στο Δήμο των χρηματικών ποσών που επιδίκασε η με αριθμό 1115/2017 απόφαση του 1ου Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων σχετικά με τα αποδοτικά ποσά οφειλών των εταιρειών «ENERGA POWER Α.Ε.» & «HELLAS POWER Α.Ε.».
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 7ο: Διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθεια εξοπλισμού για τη συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 8ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για τη συντήρηση Παιδικών Χαρών του Δήμου Ηγουμενίτσας, έγκριση της αριθ. 20/2017 μελέτης, καθορισμός των όρων και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 9ο: Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού, υλικών μηχανογράφησης, φωτοτυπιών και λοιπών ειδών γραφείου του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 10ο: Διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας υλικών συντήρησης Έργων Υποδομής Δ.Ε. Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 11ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης έργων υποδομής Δ.Ε. Ηγουμενίτσας, έγκριση της αριθ.10/2017 μελέτης, καθορισμός των όρων και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 12ο: Διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας υλικών συντήρησης Έργων Υποδομής λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 13ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης έργων υποδομής λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Ηγουμενίτσας, έγκριση της αριθ.9/2017 μελέτης, καθορισμός των όρων και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 14ο: Διάθεση πίστωσης και ανάθεση του έργου με τίτλο: «Έργα προστασίας δρόμων στην Τ.Κ. Μαζαρακιάς.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 15ο: Διάθεση πίστωσης και ανάθεση του έργου με τίτλο: «Δημιουργία δημοτικής βιβλιοθήκης στο κοινοτικό γραφείο Τ.Κ. Ελευθερίου Δ.Ε. Μαργαριτίου.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 16ο : Επί αιτήσεως Βασιλείου ΠΑΣΧΟΥ του Γεωργίου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 17ο : Επί αιτήσεως Διονυσίου ΚΑΤΕΡΗ του Ευαγγέλου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 18ο : Επί αιτήσεως Θεοδώρου ΚΑΤΕΡΗ του Ευαγγέλου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 19ο : Επί αιτήσεως Γεωργίου ΚΑΤΕΡΗ του Ευαγγέλου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 20ο: Επί αιτήσεως Νικόλαος ΔΗΜΟΣ του Παύλου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 21ο: Επί αιτήσεως Μαρίας ΡΩΣΣΗ του Πέτρου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 22ο: Επί αιτήσεως Ηλία ΛΙΟΝΤΟΥ του Λάμπρου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 23ο: Επί αιτήσεως Λάμπρου ΠΑΝΤΟΥΛΗ του Σταύρου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 24ο: Επί αιτήσεως Ευαγγέλου ΠΑΠΠΑ του Ιωάννη περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 25ο: Επί αιτήσεως Ευθυμίου ΔΑΜΟΥ του Κωνσταντίνου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος
Θέμα 26ο: Καθορισμός των όρων για την εκποίηση κατασχεμένων κινητών αντικειμένων (τραπεζοκαθισμάτων).
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *