Τρέχουν από τις 16 Μαΐου οι αιτήσεις για το Μέτρο της Μεταποίησης

Share Button

Πρεμιέρα έκανε την περασμένη Τρίτη 16 Μαΐου το Μέτρο της Μεταποίησης (4.2.1), με τους ενδιαφερόμενους –συλλογικά σχήματα αγροτών, όπως ομάδες παραγωγών, συνεταρισμούς αλλά και μεμονωμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας– να έχουν πλέον δικαίωμα να υποβάλουν αιτήσεις ενίσχυσης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων είναι η 18η Αυγούστου 2017, ενώ ο προϋπολογισμός (δημόσια ενίσχυση) του Μέτρου ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ. Το κατώτατο ύψος των επενδυτικών σχεδίων είναι τα 600.000 ευρώ, ενώ το «ταβάνι» έχει οριστεί στα 5 εκατ. ευρώ.

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% έως και 75% του αιτούμενου προϋπολογισμού, με δυνατότητα προσαύξησης κατά 20% στις περιπτώσεις δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών, υπό τον όρο βέβαια ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν ξεπερνά το 90%. H ένταση των ενισχύσεων ανάλογα µε την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών ορίζεται ως εξής:

  • 50% σε: ∆υτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρο, Κ. Μακεδονία, Α. Μακεδονία-Θράκη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησο, Κρήτη
  • 40% σε: Αττική, ∆υτ. Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα
  • 75% στα μικρά νησιά του Αιγαίου

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

α) Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για τις εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%.

β) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

γ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων, στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας. Ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές εξοικονόμησης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. Δαπάνες για τη σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας και γεωθερμίας ενισχύονται, εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου.

ε) Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.), τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια του τροφίμου που καταναλώνει κ.ά.

Οι κλάδοι που ενισχύονται

Η αίτηση στήριξης μπορεί να αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους: α) κρέας – πουλερικά – κουνέλια, β) γάλα, γ) αβγά, δ) σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα, ε) ζωοτροφές, στ) δημητριακά, ζ) ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), η) οίνος, θ) οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί, ι) άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων), ια) φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, ιβ) σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, ιγ) ξίδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξιδιού από οίνο, φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Εξάλλου, στο πλαίσιο του Μέτρου, επιλέξιμες προς στήριξη είναι δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού μονάδας, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων.

 

ΠΗΓΗ: www.ypaithros.gr

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *