Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας την Τρίτη-Δείτε τα 26 θέματα

Share Button

DIMARXEIO IGOUMENITSASΚαλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 22η    Μαρτίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :

Θέμα 1ο: Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

Εισηγήτρια : Ανθίππη Λουκά – Προϊσταμένη  Διεύθυνσης Οικονομικού.

Θέμα 2ο: Έγκριση και διάθεση ψήφιση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2016.

Εισηγήτρια : Ανθίππη Λουκά – Προϊσταμένη  Διεύθυνσης Οικονομικού.

Θέμα 3ο: Έγκριση και διάθεση ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού πίνακα για αποκατάσταση βλάβης στο ΕΠΑΛ.

Εισηγήτρια : Ανθίππη Λουκά – Προϊσταμένη  Διεύθυνσης Οικονομικού.

Θέμα 4ο: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 337/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ενώπιον του Εφετείου Αθηνών και διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε περίπτωση άσκησης.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 5ο: Διορισμός Δικηγόρου.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 6ο: Διορισμός Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 7ο: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 4/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 8ο : Επί αιτήσεως  του νομίμου εκπροσώπου της Τ.Κ. Μεσοβουνίου για αυθαίρετη βόσκηση του Φωτίου Τσιάκου του Οδυσσέα και λήψη μέτρων.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 9ο : Καθορισμός των όρων του ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά τη συλλογή εγκαταλειμμένων οχημάτων εντός του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 10ο: Διάθεση πιστώσεων, έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας, του Νομικού προσώπου ΠΑΚΠΠΟ και της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης» για ένα έτος.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 11ο : Έγκριση των πρακτικών Ι και ΙΙ του διαγωνισμού της προμήθειας: «Γραφική ύλη – υλικά μηχανογράφησης και λοιπά είδη γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας, για το έτος 2016.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 12ο : Έγκριση πρακτικών της προμήθειας: «Τροφίμων έτους 2016 για τις ανάγκες του Νομικού προσώπου ΠΑΚΠΠΟ και του Δήμου Ηγουμενίτσας».

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 13ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη δαπανών καυσίμων εκτός έδρας για τις μετακινήσεις του κ. Δημάρχου.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 14ο :Επί  αιτήσεως Δημήτριου ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ του Σταύρου περί  καθορισμού τιμής μονάδος  αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό  και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 15ο :Επί  αιτήσεως Σπυριδούλας ΤΣΙΑΤΣΗ του Ηρακλή περί  καθορισμού τιμής μονάδος  αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό  και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 16ο :Επί  αιτήσεως ΜΟΥΡΤΕΜΕΝΟ Α.Ε περί  καθορισμού τιμής μονάδος  αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό  και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 17ο :Επί  αιτήσεως Ελευθέριου ΔΡΟΥΓΚΑ του Γεώργιου περί  καθορισμού τιμής μονάδος  αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό  και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 18ο :Επί  αιτήσεως Αντωνίας ΖΕΡΒΑ του Δημητρίου περί  καθορισμού τιμής μονάδος  αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό  και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 19ο :Επί  αιτήσεως Σπυρίδωνα ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ του Φωτίου περί  καθορισμού τιμής μονάδος  αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό  και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 20ο :Επί  αιτήσεως  Αμαλίας ΚΟΥΡΤΗ του Φωτίου περί  καθορισμού τιμής μονάδος  αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό  και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 21ο :Επί  αιτήσεως  Προκόπιου ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Κωνσταντίνου περί  καθορισμού τιμής μονάδος  αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό  και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 22ο :Επί  αιτήσεως Γεώργιου ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗ του Ευαγγέλου περί  καθορισμού τιμής μονάδος  αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό  και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 23ο :Επί  αιτήσεων Θωμά ΚΑΡΒΟΥΝΗ του Χρήστου περί  καθορισμού τιμής μονάδος  αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό  και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδά του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 24ο :Επί  αιτήσεως  Θωμά ΝΟΥΣΗ του Ιωάννη περί  καθορισμού τιμής μονάδος  αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό  και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 25ο :Επί  αιτήσεως Μαρίας ΣΟΥΤΗ του Γεωργίου περί  καθορισμού τιμής μονάδος  αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό  και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 26ο :Επί  αιτήσεων Αθηνάς Φύσσα του Αθανασίου περί  καθορισμού τιμής μονάδος  αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό  και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *