Αποτελέσματα Εναρκτήριας Συνάντησης για το έργο DOCK-BI “Ενίσχυση της διασυνοριακής σύνδεσης μεταξύ των λιμένων του Μπρίντιζι και της Ηγουμενίτσας”

Share Button

Στις 8 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Consorzio ASI di Brindisi (επικεφαλής εταίρος), στο Brindisi της Ιταλίας η εναρκτήρια συνάντηση (Kick off Meeting) του έργου DOCKBI με τίτλο «Ανάπτυξη των συνδέσεων μεταξύ των βασικών λιμένων του Μπρίντιζι και της Ηγουμενίτσας» (“Development Of Connections between the Key ports of Brindisi and Igoumenitsa”), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2.785.000,00€.

Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Consorzio ASI di Brindisi, κ. Domenico Bianco, (επικεφαλής εταίρος), ο Δήμαρχος του Brindisi, κ. Riccardo Rossi, ο εκπρόσωπος του Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, κ. Francesco Di Leverano. Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. εκπροσωπήθηκε από την κα Ελευθερία Ντάφλου – Διαχειρίστρια του Έργου (project manager), συνοδευόμενη από την κα Ιππολύτη Γατσέλου, υπάλληλο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας εκπροσωπήθηκε από τον κ. Παντελή Καραπιπέρη, Υπάλληλο του Δήμου & Διαχειριστή του Έργου (project manager) συνοδευόμενος από την κα. Βεατρίκη Δημητρίου και την κα. Αικατερίνη Αθανασίου.

Το DOCK-BI είναι ένα έργο υποδομής που στοχεύει στην αναβάθμιση των λιμενικών περιοχών και της διασυνοριακής διασύνδεσης μεταξύ των βασικών λιμένων του Μπρίντιζι και της Ηγουμενίτσας. Ο συνολικός στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση των λιμενικών ζωνών και της διασυνοριακής διασύνδεσης μεταξύ των λιμένων του Brindisi και της Ηγουμενίτσας.

Το DOCK-BI υιοθετεί μια καινοτόμο και λειτουργική προσέγγιση που ασχολείται με την ενσωμάτωση των μέσων μεταφοράς στις εμπλεκόμενες περιοχές. Ουσιαστικά, σχεδιάζει στρατηγικές επεμβάσεις που βελτιώσουν τις υποδομές των δύο κύριων λιμένων και των συναφών υπηρεσιών, ενθαρρύνοντας μια συνεργική συνεργασία μεταξύ των δύο  φορέων εκμετάλλευσης και των ΜΜΕ για την ενίσχυση της διασυνοριακής κινητικότητας στις περιοχές του λιμένα.

Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας  συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και της διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης για τον κάθε εταίρο ξεχωριστά αλλά και για το σύνολο. Σε ότι αφορά τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας προβλέπεται να ολοκληρωθεί ο Τρίτος Τερματικός Σταθμός (Τ3) και να τοποθετηθεί σύστημα ελεγχόμενης εισόδου – εξόδου parking. Ακολούθησε συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα επικοινωνίας.

Σε ότι αφορά την αποπεράτωση του Τερματικού Σταθμού Τ3, στις 12 Φεβρουαρίου 2019, αναρτήθηκε από την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. η Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής Έργου : Ολοκλήρωση Κτιρίου Επιβατικού Σταθμού Τ3.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) για το 85% και από τα δύο κράτη μέλη (Ιταλία και Ελλάδα) μέσω εθνικής συγχρηματοδότησης 15%.

ProjectManager

Ελευθερία Ντάφλου: [email protected]   +30-26650 – 99343

Communication Officer

Άννα Πυρώτη: [email protected]   +30-26650 – 99331

—————————————————————————————————————————–
www.greece-italy.eu

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *