Απόψεις Συλλόγων υπαλλήλων Π. Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας για την τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας Ηπείρου

Share Button

Απόψεις Συλλόγων υπαλλήλων Π. Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας για την τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας Ηπείρου

1. Οι Σύλλογοι και η Ομοσπονδία μας (ΟΣΥΑΠΕ) με αποφάσεις του 7ου Συνεδρίου, Γενικών Συνελεύσεων, Γενικού Συμβουλίου και Δ. Σ έχει ήδη εκφράσει ομόφωνα την αντίθεσή της στη μεταφορά των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) στις Οικονομικές Υπηρεσίες των δημόσιων φορέων και ανάμεσά τους και στις Περιφέρειες, σύμφωνα με τους νόμους 4270/2014, 4337/2015 και τις σχετικές Αποφάσεις.

2. Κάθε μέρα άλλωστε, το Κεντρικό κράτος, στο πνεύμα του «Καλλικράτη» και σε εφαρμογή των μνημονιακών επιταγών, μεταβιβάζει κι άλλες αρμοδιότητες (μεταφορά μαθητών, ΤΟΕΒ- Εγγειοβελτιωτικά έργα, διαχείριση υδάτων κλπ.), που ασμένως δέχονται ή και επιζητούν οι Περιφερειάρχες, χωρίς τους απαραίτητους πόρους και με προσωπικό που διαρκώς μειώνεται ή με διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις απαξιώνεται.

3. Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) στις Οικονομικές Υπηρεσίες των δημόσιων φορέων (Περιφερειών κ.α.) εντάσσεται στην λογική του «μικρότερου κράτους», της μείωσης των ελεγκτικών μηχανισμών και αποτελεί παραλογισμό, διοικητικά υφιστάμενοι να ελέγχουν τους προϊσταμένους τους, οι υπάλληλοι των Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας να ελέγχουν τους Περιφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες, αυτός δηλαδή που θα αποφασίζει για την εκτέλεση μιας δαπάνης, ο «διατάκτης», να ελέγχει και την ορθότητα της απόφασης του και της εκτέλεσής της, δια μέσου των υφισταμένων του!!!

Επηρεάζει άμεσα και τους υπαλλήλους των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών που κινδυνεύουν πέρα από τον εργασιακό φόρτο, να «φορτωθούν» με αστικές-ποινικές ευθύνες και καταλογισμούς.

Θα πολλαπλασιάσει τέλος τις «φανερές» και «κρυφές» πιέσεις από τις εκάστοτε Περιφερειακές Αρχές στους οικονομικούς υπαλλήλους, που θα ασκούν τον έλεγχο νομιμότητας των δαπανών τους.

4. Σήμερα λίγες μέρες πριν την μεταφορά της αρμοδιότητας αυτής (από 1-1-2017), βρισκόμαστε ως εργαζόμενοι μπροστά στο πρόβλημα της οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιών αυτών.

5. Βέβαια όλες οι Περιφερειακές Αρχές και η Περιφέρεια Ηπείρου, με βεβιασμένες τροποποιήσεις των Οργανισμών, με δεδομένη την τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών μας, αντί να ζητήσουν προσλήψεις προσωπικού, προσπαθούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, με μετονομασίες, με καταργήσεις, ή συγχωνεύσεις τμημάτων να αντιμετωπίσουν «εκ των ενόντων» το οργανωτικό αυτό ζήτημα, φορτώνοντας κι άλλες αρμοδιότητες στα μόνιμα υποζύγια, τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών, που μαζί με όλους τους άλλους εργαζόμενους βιώνουν καθημερινά την συνεχή υποβάθμιση της ζωής τους, μέσα από την διαρκή επίθεση κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ.

Στην βάση αυτή δεν μας βρίσκει σύμφωνους η προτεινόμενη τροποποίηση και ζητάμε :

* Την ανάκληση της σχετικής διάταξης του νομοθετικού πλαισίου (Ν. 4337/2015 και των σχετικών Αποφάσεων).

* Τη δημιουργία Δημόσιας Αρχής, για τον έλεγχο των δαπανών, ανεξάρτητης από τους ελεγχόμενους.

* Να καθιερωθεί καθολικός, ουσιαστικός και πλήρης έλεγχος όλων των δαπανών.

* Να γίνουν άμεσα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις Περιφέρειες της χώρας.

* Να μη προστεθεί σε καμιά περίπτωση στις πλάτες των λιγοστών υπαλλήλων των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών ένα δυσβάστακτο εργασιακό φορτίο

* Άρση του καθεστώτος μεταφοράς αστικής ευθύνης στους υπαλλήλους των Οικονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειών και σε τελευταία ανάλυση οι ευθύνες τους να είναι, όπως αυτές των νυν υπαλλήλων ΥΔΕ, για βαριά αμέλεια ή δόλο.

* Δεν συμφωνούμε με την σύμπτυξη των Τμημάτων Λογιστικής Διαχείρισης και Ταμειακής Υπηρεσίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, θεωρώντας ότι το πλήθος των αρμοδιοτήτων των νέων προτεινομένων υπερτμημάτων Εσόδων- Λογιστικής Διαχείρισης-Πληρωμής Δαπανών και Οικονομικής Διαχείρισης δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές και αντίθετα θα δημιουργήσουν πολλά και σοβαρά προβλήματα και δυσλειτουργίες.

* Είναι αναγκαία η σύσταση νέων τμημάτων, που κατά την άποψή μας προβλέπεται και από το νόμο και να ζητηθεί η έγκρισή τους.

Με άλλο συνημμένο κείμενό μας διατυπώνουμε τις θέσεις Αρχής για το ζήτημα του Οργανισμού των Περιφερειών και των όποιων μελλοντικών σχεδίων τροποποιήσεων του.

Στην βάση των απόψεων αυτών, που κοινοποιούνται στις Περιφερειακές Αρχές, στις παρατάξεις, στους Περιφερειακούς Συμβούλους και στα ΜΜΕ, οι Σύλλογοί μας θα παρέμβουν και στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

19-12-2016

Για τα Δ.Σ. των Συλλόγων

Οι Πρόεδροι

Άρτας, Γιώργος Ψωμάς

Θεσπρωτίας, Παύλος Αλεξίου

Πρέβεζας, Σπύρος Σιούτης

 

Για τους Οργανισμούς των Περιφερειών και τις Τροποποιήσεις τους

1. Οι Οργανισμοί των Περιφερειών, είναι οργανωτικά σχήματα, εργαλεία για την επίτευξη των στόχων τους, καθορίζεται συνεπώς απ΄ αυτούς, όπως επίσης και από τις αρμοδιότητες των Περιφερειών, τους πόρους που διαθέτουν, το διαθέσιμο προσωπικό, τις εργασιακές σχέσεις και το νομοθετικό πλαίσιο.

2. Το Σχέδιο «Καλλικράτης» έχει ισοπεδώσει τα πάντα και έχει μετατρέψει τις Περιφέρειες σε συγκεντρωτικούς μηχανισμούς διαχείρισης, με στόχους άνωθεν ή έξωθεν επιβεβλημένους (ΕΕ-ΔΝΤ) .

3. Μειώνονται οι διατιθέμενοι από το Κεντρικό Κράτος πόροι και ταυτόχρονα ιδιωτικοποιούνται αρμοδιότητές των

4. Οι εργασιακές σχέσεις είναι εξουσιαστικές και πυραμιδωτές, μέσα στο πλαίσιο ενός αντιδραστικού Δ. Υ. Κώδικα.

5. Το νομοθετικό «κομφούζιο», ο γραφειοκρατικός λαβύρινθος και η δομή των Περιφερειών, που σκόπιμα διατηρείται έτσι από το κεντρικό κράτος, αναπαράγει φαινόμενα σύγχυσης και ταλαιπωρίας του πολίτη.

6. Το έμψυχο υλικό είναι υποβαθμισμένο οικονομικά ενώ σε πολλές Περιφερειακές Ενότητες σημαντικά είναι και τα προβλήματα των κτιριακών υποδομών.

7. Οι προτεραιότητες των Περιφερειών και οι Οργανισμοί είναι σχεδιασμένα να υπακούουν σε εξωτερικούς καταναγκασμούς – νομοθετικές ρυθμίσεις, που ανατρέπουν κάθε δυνατότητα ουσιαστικού σχεδιασμού (Κεντρικό Κράτος- Οδηγίες ΕΕ – μνημονιακές δεσμεύσεις – εντολές των δανειστών κλπ.).

8. Οι Οργανισμοί δεν ορίζουν αντικείμενα δουλειάς των Δ/νσεων και των Τμημάτων, ακόμη δε περισσότερο, δεν θεσπίζουν τις αναγκαίες κατά οργανική μονάδα θέσεις σε αριθμό και ειδικότητες, έτσι ώστε να υπάρχει ένα Οργανόγραμμα που να θεσπίζει μια οργανικότητα θέσης για τους εργαζόμενους, για να μη είναι έρμαια στην θέληση του όποιου αξιωματούχου της Περιφέρειας.

9. Το προσωπικό των Περιφερειών, μειώνεται συνεχώς (συνταξιοδοτήσεις) μιας και δεν έχει γίνει καμιά πρόσληψη τα τελευταία χρόνια

10. Το συνδικαλιστικό κίνημα, η ΟΣΥΑΠΕ και οι εργαζόμενοι τάχθηκαν αντίθετοι στους ήδη ισχύοντες Οργανισμούς των Περιφερειών, διαφωνώντας κάθετα με το πνεύμα και την δομή του Σχεδίου «Καλλικράτης» και της επικείμενης τροποποίησής του, από όπου απορρέουν οι Οργανισμοί και χωρίς να έχουμε καμία αυταπάτη ότι οι όποιες τροποποιήσεις μπορούν να ανατρέψουν τα παραπάνω εγγενή αρνητικά χαρακτηριστικά και τις γενικές αρχές τους, να λύσουν τα μεγάλα προβλήματα των Περιφερειών, του πολίτη και των εργαζομένων, τα οποία θα συνεχίζουν να υπάρχουν

Θεωρούμε ότι :

α. Η οποιαδήποτε τροποποίηση των Οργανισμών δεν θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις εντολές της Κυβέρνησης, στη λογική του «Καλλικράτη», των εφαρμοζόμενων νόμων, των παλιών και νέων Μνημονίων της πολιτικής της ΕΕ του ΔΝΤ και εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ για μείωση του Δημοσίου, για ιδιωτικοποιήσεις, για ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, για νέους φόρους στους πολίτες κλπ.

Δεν θα πρέπει να οδηγεί σε ένα ακόμη πιο υπερσυγκεντρωτικό μοντέλο, με ενίσχυση των Περιφερειών και τον απόλυτο έλεγχο από την Κεντρική Διοίκηση και υποβάθμιση των Περιφερειακών Ενοτήτων των Υπηρεσιών και των δομών τους, που θα έχει ως συνέπεια την σημαντική αύξηση της γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας των πολιτών.

β. Να μη καταργηθούν Δ/νσεις, Τμήματα, Γραφεία των Περιφερειακών Ενοτήτων και να καλυφθούν όλες οι θέσεις ευθύνης σε αυτά

γ. Να θεσπίζoνται ανά Δ/νση και Τμήμα, αρμοδιότητες, οργανικές θέσεις κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς, η οργανικότητα της θέσης του κάθε υπαλλήλου και το αμετάθετο, χωρίς την συναίνεσή του.

δ. Να γίνουν άμεσα προσλήψεις προσωπικού για καλύτερη λειτουργία και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

ε. Να μην ιδιωτικοποιηθεί κανένας τομέας των υπηρεσιών των Περιφερειών.

στ. Να διατεθούν πόροι από το Κεντρικό Κράτος για την κάλυψη λαϊκών αναγκών, για δημόσια και δωρεάν Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια, αντισεισμική θωράκιση, αντιπλημμυρική προστασία, ασφαλή μεταφορά, προστασία του περιβάλλοντος κλπ.

ζ. Να διασφαλίζεται και να προωθείται η μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους

η. Τέλος χωρίς να τρέφουμε αυταπάτες για το είδος και τον τρόπο της διαβούλευσης η οποιαδήποτε διαδικασία τροποποίησης του Οργανισμού θα πρέπει να είναι ανοιχτή, δημόσια και διαφανής και να παρέχεται αρκετός χρόνος, έτσι ώστε να εκφραστούν οι απόψεις όλων των ενδιαφερομένων.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *