Δημοκρατική Ευθύνη: Πρόταση στα κόμματα για συνταγματική αναθεώρηση

Share Button

Πολιτική πρωτοβουλία για τη συνταγματική αναθεώρηση αναλαμβάνει η Δημοκρατική Ευθύνη (το κόμμα που στηρίζει ο Αλέκος Παπαδόπουλος), το μόνο κόμμα του κέντρου που δεν μετέχει στις διαδικασίες της «Κεντροαριστεράς».

Με επιστολές που απέστειλε ο πολιτικός επικεφαλής της Θωμάς Παπαλιάγκας προς τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων, τους καλεί να ανοίξουν την κοινοβουλευτική διαδικασία της αναθεώρησης, ώστε η επόμενη Βουλή να είναι αναθεωρητική και να ψηφίσει τις απαιτούμενες μεγάλες θεσμικές αλλαγές.

Στην κατεύθυνση αυτή δουλεύει η Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος της Δημοκρατικής Ευθύνης, την οποία συντονίζει ο πρώην Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου, καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου, Παναγιώτης Τσίρης.

«Απευθυνόμαστε στους πολιτικούς αρχηγούς, γιατί η διαδικασία της Αναθεώρησης είναι κοινοβουλευτική. Είναι μία συζήτηση για το μέλλον της χώρας που πρέπει να γίνει τώρα. Που πρέπει να μας ενώσει όλους τους Έλληνες αντί να μας χωρίσει. Είναι ζήτημα επιβίωσης της χώρας και της επόμενης γενιάς της, που είτε μεταναστεύει είτε δεν έρχεται στον κόσμο», αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή της η Δημοκρατική Ευθύνη.

Μία σοβαρή δημόσια συζήτηση σχετικά με την Αναθεώρηση πρέπει να ανοίξει επιτέλους. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει να γελοιοποιήσει τη διαδικασία με την αποκαλούμενη «Επιτροπή Διαλόγου», με προφανή σκοπό να καθυστερήσει η κανονική, η οριζόμενη στο Σύνταγμα διαδικασία, που δεν έχει ανοίξει ακόμη, και τελικά η Αναθεώρηση να παραπεμφθεί στο απώτερο μέλλον. Η δε αντιπολίτευση στο σύνολό της μέχρι σήμερα δεν έχει θέσει το θέμα – τουλάχιστον με τη δέουσα ένταση. Έτσι, στην πράξη φαίνεται ότι το σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων δεν επιθυμούν τις μεγάλες αναγκαίες τομές. Η χώρα όμως δεν μπορεί να περιμένει.

Η Δημοκρατική Ευθύνη προτείνει να ανοίξει η συζήτηση της Αναθεώρησης, με σκοπό η επόμενη Βουλή να είναι Αναθεωρητική, στα εξής επιμέρους θέματα, ενδεικτικώς τιθέμενα, και προς τις εξής κατευθύνσεις:

1) θέσπιση ασυμβιβάστου της ιδιότητας του βουλευτή και του υπουργού, πλην ενός μικρού ποσοστού, π.χ. 5% της κυβέρνησης,
2) αντίστοιχη απαγόρευση στους υπουργούς να είναι υποψήφιοι βουλευτές στις αμέσως επόμενες εκλογές,
3) θέσπιση ανώτατου ορίου θητειών (δύο το πολύ),
4) την κατά κανόνα κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας,
5) αντικατάσταση του σταυρού προτίμησης,
6) μείωση του μεγέθους των εκλογικών περιφερειών,
7) θέσπιση και δεύτερου νομοθετικού σώματος (τύπου Γερουσίας με 50 μέλη, ώστε στο νομοθετικό έργο να εκπροσωπείται και η αυτοδιοίκηση), το οποίο θα νομοθετεί μαζί με τη Βουλή (με 250 πλέον βουλευτές) και θα αποτελεί θεσμικό αντίβαρο στη νομοθετική διαδικασία, ώστε να αποφεύγονται οι καταχρήσεις της, όπως φωτογραφικές διατάξεις, αντισυνταγματικότητες, σωρεία άσχετων τροπολογιών κλπ.
8) οι εκλογές να γίνονται υποχρεωτικά στο τέλος της τετραετίας, εκτός από περιπτώσεις κατάστασης πολιορκίας,
9) αύξηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων των βουλευτών,
10) απεξάρτηση της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από τις βουλευτικές εκλογές,
11) αύξηση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας, ως θεσμικού αντίβαρου στις εξουσίες της Κυβέρνησης,
12) επιλογή των προέδρων των Ανεξάρτητων Αρχών από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
13) λογοδοσία των ανεξάρτητων αρχών μόνο στη νομοθετική εξουσία και όχι στην εκτελεστική, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την ανεξαρτησία τους,
14) δημιουργία Συνταγματικού Δικαστηρίου για τον ουσιαστικό ex post ή, σε περίπτωση αναπομπής από τον ΠτΔ, ex ante έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων,
15) αύξηση των εγγυήσεων της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, αλλά και της αποτελεσματικότητάς της, που προφανώς πάσχει,
16) να θεσπιστεί μόνιμο εκλογικό σύστημα, απλής μεν αναλογικής αλλά με κάποια ενίσχυση του πρώτου κόμματος, αν αυτό πλησιάζει πολύ την αυτοδυναμία.

Έτσι, θα επιτευχθεί ο ουσιαστικός διαχωρισμός της εκτελεστικής από τη νομοθετική εξουσία και η εξάρτησή της από μικρά ή μεγάλα συμφέροντα, που οδηγούν και σε μικρά ή μεγάλα ρουσφέτια. Ταυτόχρονα, θωρακίζεται το πολιτικό σύστημα από τη διαπλοκή με οικονομικά συμφέροντα.

Σχετικά με την ανάπτυξη και τις επενδύσεις: Η Δημοκρατική Ευθύνη θεωρεί ότι η ανάπτυξη μπορεί να έρθει με κόπο και μέθοδο. Η δουλειά όμως πρέπει να αρχίσει από τώρα. Πέραν των αυτονόητων περί μείωσης της φορολογίας, κατάργησης του ασφαλιστικού κλπ., προτείνουμε – και στα πλαίσια της αναθεώρησης – τρία βήματα για τις παραγωγικές επενδύσεις:

α) την ίδρυση Κέντρων Άμεσης Ανάπτυξης, στα πρότυπα των ΚΕΠ, τα οποία θα διεκπεραιώνουν όλη τη γραφειοκρατική διαδικασία αδειοδότησης υποχρεωτικά εντός τριάντα ημερών (πλην ειδικών περιπτώσεων κατά τις οποίες με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού η προθεσμία θα παρεκτείνεται για επιπλέον τριάντα), αλλιώς θα τεκμαίρεται ότι χορηγήθηκε η άδεια,
β) θέσπιση ειδικής δικαστικής διαδικασίας για τις επενδύσεις, ώστε να τελεσιδικούν οι υποθέσεις το πολύ εντός έξι μηνών,
γ) να εγγυηθεί η ελληνική πολιτεία σε όποιον τοποθετήσει τα χρήματά του σε παραγωγική επένδυση ότι το χειρότερο φορολογικό σύστημα, στο οποίο μπορεί να υπόκειται, είναι το ισχύον κατά την έναρξη της επένδυσης (ρήτρα φορολογικού συστήματος), ενώ μπορεί να επωφελείται από τυχόν καλύτερο. Αυτό το πλέγμα μέτρων να ψηφιστεί το συντομότερο με νόμο του κράτους, ενώ η ρήτρα φορολογικού συστήματος να συμπεριληφθεί σε συνταγματική διάταξη κατά την Αναθεώρηση.
d) Το επείγον της συζήτησης είναι αυταπόδεικτο. Δε συγχωρείται άλλη αβελτηρία εκ μέρους των πολιτικών δυνάμεων. Για το λόγο αυτόν αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία να θέσουμε το θέμα σε δημόσια συζήτηση, ερχόμενοι αρχικώς σε επαφή μαζί σας. Θεωρούμε τη συνδρομή σας απαραίτητη τόσο στο πολιτικό όσο και στο θεσμικό επίπεδο, καθώς η Δημοκρατική Ευθύνη, ως νεοπαγές κόμμα, δεν διαθέτει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και η διαδικασία της Αναθεώρησης είναι πρωτίστως κοινοβουλευτική.

Είναι μία συζήτηση για το μέλλον της χώρας που πρέπει να γίνει τώρα. Που πρέπει να μας ενώσει όλους τους Έλληνες αντί να μας χωρίσει. Είναι ζήτημα επιβίωσης της χώρας και της επόμενης γενιάς της, που είτε μεταναστεύει είτε δεν έρχεται στον κόσμο».

 

ΠΗΓΗ: www.protothema.gr

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *