Διπλή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου την Τετάρτη-Δείτε τα θέματα

Share Button

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε 2 τακτικές συνεδριάσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) την 25 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το πρώτο και 19:00 το δεύτερο.

1η Συνεδρίαση

ΘΕΜΑ MONO: *Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, (Ο.Π.Δ), Δήμου Σουλίου, και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 2017 *.- Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2η Συνεδρίαση

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση λύσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σουλίου, ανάληψη των δραστηριοτήτων και προγραμμάτων της από το Δήμο Σουλίου και μεταφορά του προσωπικού της στο Δήμο Σουλίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλόγηρος Βασίλειος
ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής ελέγχου και απόδοσης τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 3ο: *Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων με συμβιβασμό, για το έτος 2017.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 4ο: *Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2017*.-
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 5ο: *Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών/Εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 παρ.11β και παρ. 11δ)*.-
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών -υπηρεσιών των οχημάτων του Δήμου.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 7ο: Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών με τίτλο: Καθαρισμός γραφείων (νέου και παλαιού Δημαρχείου).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Μπάτσης Θεόδωρος
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διενέργειας προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 2017
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλόγηρος Βασίλειος
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σουλίου σύμφωνα με την 4157/21-12-2016 Πράξη ένταξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σουλίου» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» του Ε.Π. «Ήπειρος».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 10ο: Διαγραφή οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλόγηρος Βασίλειος
ΘΕΜΑ 11ο: Γνωμοδότηση επί των προτεινόμενων παρατηρήσεων της μελέτης: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αναστασόπουλος Δανιήλ
ΘΕΜΑ 12ο: Παραλαβή μελέτης «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αναστασόπουλος Δανιήλ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *