Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Δευτέρα-Δείτε τα θέματα

Share Button

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα :

ΘΕΜΑ 1ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού έτους 2018. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

Επίσης, καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Ηγουμενίτσας και εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχάλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2018. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο Εξειδίκευση πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Ολοκλήρωση ανταλλαγής ιδιωτικής έκτασης με κοινοτική στην Δ.Κ. Πέρδικας. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Ολοκλήρωση ανταλλαγής έκτασης στο ΟΤ 16β της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου οικισμού Γραικοχωρίου της 2ης Πολεοδομικής Ενότητας Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Κατανομή ποσού 90.723,71 € στις σχολικές επιτροπές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και αποζημίωσης εθελοντών σχολικών τροχονόμων. -Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΚΔΑΠ–ΑμεΑ. -Εισηγητής: Τζώρτζης Απόστολος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο Ονοματοδοσία οδών και πλατειών στον Οικισμό Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο Εισήγηση ΕΠΖ σχετικά με το αίτημα του κ. Καλέ Χρήστου του Ιωάννη για ανταλλαγή του με αριθ. 73Β οικοπέδου του στο Ο.Τ. 158 στην τοποθεσία Βουνίστρα της Τ.Κ. Πέρδικας με το με αριθ. 49Α οικόπεδο στο Ο.Τ. 159 στην ίδια τοποθεσία λόγω ακαταλληλότητας του πρώτου. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο Εισήγηση ΕΠΖ για τη διατήρηση ή μη κενωθέντων Περιπτέρων που βρίσκονται στο Δήμο Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο Εισήγηση ΕΠΖ σχετικά με την με αριθ. πρωτ. οικ. 2586/23-11-2017 Τεχνική Εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Σχεδίων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας, σχετικά με την σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στο Ο.Τ. που περιλαμβάνει τις ιδιοκτησίες με αριθ. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, και 93 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής στη θέση Γκανί Κοινότητας Γραικοχωρίου Ν. Θεσπρωτίας έπειτα από την από 10-10-2017 αίτηση του κ. Μπέζα Ανδρέα του Ιωάννη. -Εισηγητές: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος και Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο Εισήγηση ΕΠΖ σχετικά με την αναπροσαρμογή τιμής ζώνης των οικοπέδων της 1/2007 Πράξης Εφαρμογής του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πέρδικας Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητές: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος και Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής που αφορά καταπάτηση δημοτικής έκτασης στην Δ.Κ. Γραικοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής που αφορά καταπάτηση δημοτικής έκτασης στην Δ.Κ. Νέας Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου “Διάνοιξη δρόμων στην Τ.Κ. Συβότων”. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή ενός απορριμματοφόρου οχήματος. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών έτους 2018 Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 19ο Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας. -Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 20ο Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Δημήτριου Πάκου εκτός έδρας. -Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *