Δύο (2) νέες Δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ για την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων

Share Button

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι προκηρύχθηκαν δυο (2) νέες Δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ για την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων. Πρόκειται για τις δράσεις:

1) «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεις»
Στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών, και πολύ μικρών επιχειρήσεων που έχουν κλείσει τουλάχιστον τρείς (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ), έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου, και για προτάσεις από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ, με επιδότηση από 50% έως 65% των επιλέξιμων δαπανών.
Περίοδος Υποβολής: Από 06 Φεβρουαρίου 2019 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού

2) «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»
Στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται: α) στο λιανικό εμπόριο β) στην παροχή υπηρεσιών εστίασης γ) την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη την διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων, να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης κατ’ ελάχιστον:
– 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου
– 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης
– 3 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας
και για προτάσεις από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ, με επιδότηση 50% των επιλέξιμων δαπανών.
Περίοδος Υποβολής: Από 06 Φεβρουαρίου 2019 έως 19 Απριλίου 2019

Επικοινωνία – Πληροφορίες: Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Τηλ: 801 11 36 300, Εmail: [email protected], Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr. Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & εταίρων: www.efepae.gr & www.diaxeiristiki.gr και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας www.e-thesprotias.gr.

Επίσης υπενθυμίζουμε ότι στα γραφεία του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας στεγάζεται Περιφερειακό Γραφείο της Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ), με περιοχή ευθύνης την Π.Ε Θεσπρωτίας, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες. Αρμόδιος Υπάλληλος, Ιωάννου Στέφανος, Τηλ: 2665029484, Email: [email protected] & [email protected]
Εκ της Διοικήσεως
του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *