Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια στην Περ. Ηπείρου

Share Button

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η πρόσκληση 77 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020: «Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια στην Περιφέρεια Ηπείρου», που απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) και έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών πριν την 01/01/2016.

Το πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου, με συνολικό προϋπολογισμό 3.000.000 ευρώ,  προσανατολίζεται στην εξωστρέφεια για τις μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με την συμμετοχή τους σε διεθνείς εκθέσεις. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πράξης πρέπει να κυμαίνεται από 20.000€ και έως 200.000€ με το ποσοστό της επιχορήγησης να ανέρχεται στο 50%.

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες που στοχεύουν στην προβολή της επιχείρησης και στην προώθηση της υπηρεσίας /του προϊόντος της μέσω συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις εκτός ελληνικής επικράτειας, όπως η συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στο εξωτερικό, τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχει ως εκθέτης σε εκθέσεις στο εξωτερικό, οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης καθώς και οι λοιπές δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με το έργο.

Η Περίοδος υποβολής ξεκινάει από 18/02/2019 και θα διαρκέσει έως 06/05/2019 (ώρα 15:00)

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια». Τα δικαιολογητικά και στοιχεία του Παραρτήματος VIII για τα οποία υπάρχει ρητή αναφορά «υποχρεωτική υποβολή σε φυσικό φάκελο» υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη ΔΙΑΠ Ηπείρου, εντός της παραπάνω προθεσμίας και μέχρι την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου www.peproe.gr  όπου είναι αναρτημένη η σχετική πρόσκληση.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *