Ενίσχυση ως €1.800 τον μήνα σε κατόχους διδακτορικού. Οι λεπτομέρειες του προγράμματος

Share Button

«Ανοίγει» στις 30 Ιανουαρίου η υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή των ενδιαφερομένων Μεταδιδακτορικών Ερευνητών στο σχετικό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) που αφορά στη χρηματική τους ενίσχυση για την υλοποίηση έργων έρευνας και καινοτομίας. Ο κάθε ερευνητής θα λαμβάνει μηνιαία αποζημίωση από 1.600 έως 1.800 ευρώ, ανάλογα με τα έτη που έχουν παρέλθει από την ημερομηνία απόκτησης του τίτλου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31 Μαρτίου.

Στόχος της προκήρυξης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας, στα οποία επιστημονικοί υπεύθυνοι είναι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες (ΜΕ). Οι ΜΕ θα έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν τη δική τους ερευνητική ομάδα και να κατευθύνουν την υλοποίηση του έργου που θα αναλάβουν, ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι (ΕΥ).

Στο πλαίσιο αυτό, θα έχουν ευκαιρίες για τη βελτίωση και ανάδειξη των δεξιοτήτων τους και την τόνωση της δημιουργικότητάς τους, διαμορφώνοντας καλές προοπτικές για την επιστημονική και επαγγελματική τους πορεία.

Τα ερευνητικά έργα των ΜΕ θα υλοποιηθούν σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) της χώρας, εμπλουτίζοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε αυτά.

Σύμφωνα με τη ΓΓΕΤ, η δράση αυτή αναμένεται να συνεισφέρει στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και την προσέλκυση νέων επιστημόνων που εργάζονται στο εξωτερικό, αντικαθιστώντας τη μονόπλευρη φυγή από μια αμφίδρομη επιστημονική κινητικότητα.

Γενικά στοιχεία της προκήρυξης

Στο πλαίσιο της προκήρυξης θα χρηματοδοτηθούν ΜΕ για την υλοποίηση προτεινόμενων από τους ίδιους ερευνητικών έργων, τα οποία θα έχουν επιλεγεί μετά από διαδικασία επιστημονικής αξιολόγησης και για τα οποία οι ίδιοι/ες οι ΜΕ θα είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι.

Το έργο θα μπορεί να υλοποιηθεί σε Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) ο οποίος είναι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ) ή Ερευνητικό Κέντρο της χώρας και θα επιλέγεται από τον/τη ΜΕ. Προϋπόθεση για την επιλογή ενός ΕΚ ως ΦΥ είναι αυτό να περιλαμβάνεται στους φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014.

Για τη χρηματοδότηση των επιλεγμένων ερευνητικών έργων ο ΦΥ (ΕΛΚΕ Πανεπιστημίων, ΤΕΙ ή ΔΣ Ερευνητικών Φορέων) θα παρέχει βεβαίωση αποδοχής του έργου και θα συμβάλλεται με το ΕΛΙΔΕΚ για τη διαχείρισή του.

Στην ερευνητική ομάδα για την υλοποίηση του έργου μπορούν να συμμετέχουν, εκτός από τον/τη ΜΕ που θα είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της πρότασης και άλλοι ΜΕ, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές, επιστημονικοί συνεργάτες και τεχνικοί, καθώς και τακτικό ερευνητικό προσωπικό που ανήκει είτε στον ΦΥ ή σε άλλα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΕΚ της χώρας, ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού, οι οποίοι θα απαρτίζουν την ερευνητική ομάδα του ΜΕ.

Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, να αναφέρεται σε ερευνητικό τομέα αιχμής, να έχει σημαντική επιστημονική απήχηση και να πληροί κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας. Οι προτάσεις θα κριθούν από Επιτροπές Αξιολόγησης, οι οποίες θα αποτελούνται από ειδικούς στις επιστημονικές περιοχές της έρευνας που καλύπτει η προκήρυξη.

Ενδεικτικά παραδοτέα κάθε ερευνητικού έργου μπορεί να είναι:

δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων, ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια, μονογραφίες, βιβλία.

– η διάχυση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου, συμπεριλαμβανομένων και διδακτορικών διατριβών, άρθρων, οπτικοακουστικού υλικού.

διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ISO, πατέντες, νέες πειραματικές διατάξεις, πρότυπα προϊόντων που προέρχονται από τα ερευνητικά αποτελέσματα, σχέδια και προτάσεις για βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών, καινοτομικές υποδείξεις – προτάσεις επίλυσης προβλημάτων των φορέων της παραγωγής, εργαλεία ή πρωτόκολλα παρακολούθησης ή μέτρησης μεταβλητών σε ανθρωπογενή ή σε φυσικά συστήματα, μελέτες κοινωνικού χαρακτήρα, πιλοτικές μονάδες κ.λπ.

– τεχνικές αναφορές.

Συνέργεια με άλλα ερευνητικά έργα είναι δυνατή στη βάση της συμπληρωματικότητας και σαφούς διακριτού ρόλου, όσον αφορά στις παρεχόμενες χρηματοδοτήσεις. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται πλήρως τεκμηριωμένη αιτιολόγηση.

Επιστημονικές περιοχές έρευνας

Οι ερευνητικές προτάσεις θα υποβάλλονται στις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές:

Α. Φυσικές Επιστήμες
Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες
Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και επιστημών υγείας)
Δ. Γεωπονικές Επιστήμες
Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας
ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες,
Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες (και Τέχνες)
Η. Περιβάλλον και Ενέργεια

Προτάσεις διεπιστημονικού χαρακτήρα

Στο πλαίσιο του προγράμματος, προβλέπεται η χρηματοδότηση προτάσεων διεπιστημονικού χαρακτήρα που θα περιλαμβάνουν συνεργασία μεταξύ δύο ή τριών ΜΕ, που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές επιστημονικές περιοχές. Στην περίπτωση αυτή, θα ορίζεται ένας (1) ΜΕ ως ο ΕΥ του έργου και θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως η διεπιστημονικότητα και η προστιθέμενη αξία που προκύπτει από αυτή.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Ακαδημαϊκή ηλικία

Πρόταση μπορούν να υποβάλουν ΜΕ που έχουν αποκτήσει το διδακτορικό τους δίπλωμα στην Ελλάδα ή σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που το διδακτορικό δίπλωμα έχει αποκτηθεί σε ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση του τίτλου από το ΔΟΑΤΑΠ, για τη χρηματοδότηση επιτυχών προτάσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι/ες έχουν υποστηρίξει επιτυχώς τη διδακτορική τους διατριβή ή έχουν ορίσει ημερομηνία υποστήριξης της διδακτορικής τους διατριβής, έως την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Ιδρύματος και θα έχουν αναγορευθεί διδάκτορες, έως την ημερομηνία έναρξης του έργου.

Αμοιβές ΜΕ

Η αμοιβή των ΜΕ καθορίζεται με βάση την ακαδημαϊκή τους ηλικία. Αν είναι μικρότερη από πέντε έτη, η μηνιαία αποζημίωση ορίζεται στα 1.600 ευρώ μηνιαίως. Από πέντε έως εννέα έτη στα 1.700 ευρώ και από εννέα και πλέον στα 1.800 ευρώ.

Η διάρκεια

Η διάρκεια των προτεινόμενων ερευνητικών έργων μπορεί να είναι από 24 έως 36 μήνες. Ο ΜΕ κατά την υλοποίηση του έργου, δύναται να αιτηθεί παράταση της αρχικά δηλωθείσας διάρκειας του έργου, χωρίς αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που θα οριστούν στον Οδηγό Εφαρμογής. Επισημαίνεται ότι η συνολική διάρκεια του ερευνητικού έργου μαζί με το διάστημα της παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 42 μήνες.

www.euro2day.gr

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *