Επιμελητήριο Θεσπρωτίας: αίτημα παρέμβασης στην ΚΕΕΕ για πρόβλημα με προμήθειες μικρής αξίας

Share Button

Πρόσφατα, μετά κι από ενημέρωση και καταγγελία μελών μας, ερευνήσαμε και διαπιστώσαμε ότι πολλοί Δημόσιοι Φορείς, ειδικά ΟΤΑ, το τελευταίο διάστημα, για την εξόφληση δαπανών μικρής αξίας, ακόμη κι 100,00€, που στην πλειονότητά τους πραγματοποιούνται με απευθείας αναθέσεις (στα πλαίσια εφαρμογής διαπραγμάτευσης από ισχύοντα κατάλογο προμηθευτών), σε εφαρμογή του Ν.4412/2016 (τον οποίο υποχρεούμαστε κι εμείς να εφαρμόζουμε), ζητούν την προσκόμιση: α) Αποδεικτικού Φορολογικής Δήλωσης, β) Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και γ) Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου!!!, και μάλιστα δύο φορές, μία κατά την υπογραφή της σύμβασης και μία κατά την εξόφληση (εφόσον δεν είναι σε ισχύ λόγω παρέλευσης της διάρκειάς τους).

Κατά την εφαρμογή λοιπόν του Νόμου από τους Φορείς του Δημοσίου, έχει προκύψει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στις μικρές προμήθειες, με απευθείας ανάθεση και λέγοντας μικρές εννοούμε ύψους 20€, 50€, 200€ και έως 1500€.

Παρόλο που σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4174/2013, το οποίο είναι ακόμα σε ισχύ, φορολογική ενημερότητα ζητείται για είσπραξη από το Δημόσιο ποσού μεγαλύτερου των 1.500,00€ (μικτά), πληροφορηθήκαμε ότι οι οικονομικές / ταμειακές υπηρεσίες των φορέων του Δημοσίου Φορέων ζητούν για την εξόφληση των προμηθευτών τους τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, επικαλούμενοι το Ερώτημα 31 στο ΕΑΑΔΗΣΥ Ερωτήσεις- Απαντήσεις, στο οποίο η απάντηση είναι η εξής:

« Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 ισχύουν, ανεξαρτήτων της επιλογής της διαδικασίας, συνεπώς πρέπει να ζητείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και των στοιχείων της παρ. 7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεση των άρθρων 118 & 328. ………»

Αντιλαμβάνεστε κε Πρόεδρε ότι με την τακτική αυτή, αφενός μεγεθύνεται η γραφειοκρατία και αφετέρου δημιουργείται σοβαρότατο πρόβλημα στον επιχειρηματικό κόσμο που κυριολεκτικά ασφυκτιά.

Παράλληλα δημιουργεί και μέγιστα προβλήματα σε μικρές οργανικά μονάδες (όπως και οι φορείς μας, αν τελικά υποχρεωθούμε να το εφαρμόσουμε), αυξάνοντας υπέρμετρα τον όγκο των ζητούμενων αποδεικτικών (είτε προσκόμισης από τους ίδιους είτε και αυτεπάγγελτα από τις υπηρεσίες).

Εκτιμούμε ότι όλο αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί με τον ορισμό ενός πλαφόν πάνω από το οποίο θα αναζητούνται τα εν λόγω δικαιολογητικά. Ενδεχομένως το όριο να ομοιάζει με το όριο υποχρέωσης σύνταξης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4270/2014, δηλαδή για ποσά άνω των 2.500€.

Παρακαλούμε να επιληφθείτε του θέματος το συντομότερο δυνατό καθώς το πρόβλημα που δημιουργείται από την προαναφερόμενη απάντηση (το Ερώτημα 31 στο ΕΑΑΔΗΣΥ Ερωτήσεις- Απαντήσεις) προκαλεί σοβαρά προβλήματα και αναταράξεις σε ένα ήδη υπέρμετρα επιβαρυμένο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

Αλέξανδρος Πάσχος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *