Ημερολόγιο προκηρύξεων ΠΑΑ, ΕΣΠΑ & Αναπτυξιακού – Οι καταληκτικές ημερομηνίες

Share Button

Στη δημιουργία ενός μικρού ημερολογιακού οδηγού με όλα τα προγράμματα ενίσχυσης του αγροδιατροφικού τομέα προχώρησε η «ΥΧ», με στόχο τη συνοπτική, αλλά ουσιαστική ενημέρωση των ενδιαφερομένων τόσο για τα μέτρα του ΠΑΑ 2014-20, όσο και για τα μέτρα του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου. Με δεδομένο ότι ουκ ολίγες προσκλήσεις έχουν λάβει παρατάσεις επί παρατάσεων, συγκεντρώνουμε τα μέτρα που τρέχουν αυτήν τη στιγμή, τρέχουν με τις καταληκτικές τους ημερομηνίες.

ΠΑΑ 2014-2020

Ομάδες Παραγωγών

Παράταση έως την 1η Οκτωβρίου έχει δοθεί για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών».

Σημειώνεται ότι με την τελευταία 5η τροποποίηση της πρόσκλησης στα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητα του γεωργού νεαρής ηλικίας, περιλαμβάνονται Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (δύο όψεων) ή του Διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου που να αποδεικνύει την ηλικία του υποψηφίου και βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) σε ισχύ. Ακόμη, με την τροποποίηση, ο υπολογισμός της αξίας παραγωγής για την α΄ δόση πληρωμής της ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών θα πραγματοποιείται βάσει της μέσης ετήσιας αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής των μελών κατά τη διάρκεια τριών ετών πριν από τη συμμετοχή τους στην ομάδα ή στην οργάνωση.

Η μέση ετήσια αξία προκύπτει από τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια). Τέλος, για τα επόμενα έτη, η αξία παραγωγής περιλαμβάνεται ως εκτίμηση στο επιχειρηματικό σχέδιο και επαληθεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια) και τη βεβαίωση της αξίας εμπορευθείσας παραγωγής από ορκωτό λογιστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ, για το προϊόν ή τα προϊόντα που έχει αναγνωριστεί η ομάδα/οργάνωση, για κάθε ημερολογιακό έτος από την αναγνώρισή τους.

Σχέδια Βελτίωσης

Παράταση έως τις 2 Οκτωβρίου δόθηκε για την ηλεκτρονική οριστικοποίηση του πρώτου και του δεύτερου σταδίου της αίτησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπομέτρου 4.1 «Σχέδια Βελτίωσης, ενώ σε ό,τι αφορά τα αιτήματα απο-οριστικοποίησης θα γίνονται δεκτά έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Τονίζεται ότι ως προθεσμία για την υποβολή του φυσικού φακέλου στις ΔΑΟΚ έχει οριστεί η 9η Οκτωβρίου.

Αντιχαλαζικά

Παράταση έχει δοθεί έως τις 9 Οκτωβρίου για την υποβολή (οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης του Υπομέτρου 5.1 του Μέτρου 5, που αφορά «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων». Σημειώνεται πως σχεδιάζεται η έκδοση νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εντός του 2019.

Συνεργασία

Παράταση έως τις 22 Οκτωβρίου έχει δοθεί για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης για την 1η Δράση του Μέτρου 16 «Συνεργασία». Η δράση ενισχύει τη σύσταση επιχειρησιακής ομάδας με 5.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο περιλαμβάνει δύο υπομέτρα, το 16.1-16.2: «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και το 16.1-16.5: «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή».

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ανεξάρτητες ΜΜΕ

Παράταση έως την 1η Οκτωβρίου δόθηκε για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στo καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» (2η προκήρυξη). Στόχος είναι η δημιουργία νέων ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ, που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση.

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Προθεσμία έως τις 15 Δεκεμβρίου, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός, για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» (2η προκήρυξη). Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος, θα ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν αρχική επένδυση.

 

ΕΣΠΑ

Βελτίωση ανταγωνιστικότητας

Μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού τρέχει η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και στην υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης.

Προώθηση εξωστρέφειας

Έως τις 18 Ιουλίου 2019, με την προϋπόθεση να μην έχει εξαντληθεί ο προϋπολογισμός», θα μπορούν να υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια στη Δράση «Επιχειρούμε Έξω», με στόχο την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *