Μέχρι την Δευτέρα οι αιτήσεις για τις 167 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στους τρεις δήμους του Ν.Θεσπρωτίας

Share Button

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τις 167 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στους τρεις δήμους του Ν.Θεσπρωτίας.

Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω ξεκίνησε την Τρίτη 24/01/2017 και ολοκληρώνεται, μετά την παράταση που δόθηκε, την Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται – αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο – στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από πιστοποιημένους χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από έναν έως τρεις Δήμους της επιλογής τους και για μία και μόνο ειδικότητα.

Οι μηνιαίες αποδοχές και τα κριτήρια μοριοδότησης

Οι ωφελούμενοι θα εργαστούν σε κοινωφελή προγράμματα για 8 μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα. Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, οι οποίοι είναι έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54).

Στα κριτήρια μοριοδότησης περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) προκειμένου να δωθεί προτεραιότητα στα νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο.

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής εννέα (9) αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:

1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

3) Την αναπηρία του υποψήφιου ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.

4) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.

5) Την ηλικία.

6) Τον αριθμό ανήλικων τέκνων.

7) Τον αριθμό προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ (ανηλίκων ή /και ενηλίκων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

8) Την εντοπιότητα με βάση την έδρα της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου.

9) Το «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα».

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα την ΓΓΠΣ και την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ειδικότητες διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

Τα νέα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στον ωφελούμενο να βελτιώσει το βιογραφικό του, ώστε να διευκολυνθεί στην επανένταξη του στην αγορά εργασίας. Η αναβάθμιση των προσόντων θα γίνεται μέσα από υπηρεσίες συμβουλευτικής και κατάρτισης. Ο ΟΑΕΔ θα προσφέρει δύο συμβουλευτικές στους ωφελούμενους του Προγράμματος, κατά την είσοδο και την έξοδο από αυτό.

Η Δράση της Κατάρτισης είναι προαιρετική. Ξεκινά μετά το δεύτερο μήνα υλοποίησης του Προγράμματος και περιλαμβάνει κατάρτιση με αντικείμενο την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Μετά το πέρας της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής. Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος κατάρτισης θα παρακολουθήσουν και σεμινάρια με θέμα «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».

Εφόσον οι ωφελούμενοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η κατάρτιση/επιμόρφωση θα πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας. Στην περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα Κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας.

 

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων

Υποβολή αιτήσεων μπορούν να καταθέσουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε –τουλάχιστον- μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος».
Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (03-02-2017), έχουν μόνο οι δυνητικά ωφελούμενοι α) άνεργοι μονογονεϊκών οικογενειών, β) άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κανονικοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και γ) οι εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ.

Oι θέσεις για τους τρεις Δήμους του Νομού Θεσπρωτίας είναι οι ακόλουθες:

 

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (99 θέσεις)

 

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ        ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ      28

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΥΕ       ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ         4

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ        ΔΕ       ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ   13

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ          3

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ        2

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ           1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ       2

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΟΔΗΓΩΝ Γ’ Ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ      2

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ’ + Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ-ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ      1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ        2

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ        ΔΕ       ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ         2

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)       1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ            1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΤΕ        ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ       3

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΤΕ        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ          1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΤΕ        ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΤΕ        ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΤΕ        ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ         1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΤΕ        ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ      1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΓΕΩΠΟΝΩΝ  1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ           2

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ          1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ        ΠΕ       ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ         1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ      1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     2

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ            1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ          1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ/ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ        2

 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ (39 θέσεις)

 

Υπηρεσία Τοποθέτησης Αρ. Θέσεων Εκπ. Επίπεδο Ειδικότητα

 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 5 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 2 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 6 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (29 θέσεις)

 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ      12

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       ΥΕ       ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       ΔΕ       ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ       2

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       ΔΕ       ΜΑΓΕΙΡΩΝ    1

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΔΕ       ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ         1

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΔΕ       ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ’ + Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΔΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     1

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΤΕ        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ      1

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   1

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΓΕΩΠΟΝΩΝ  1

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ          1

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ      1

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     1

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ            1

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   1

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       ΠΕ       ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ          1

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       ΠΕ/ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ        1

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *