Μέχρι 9 Γενάρη ο φυσικός φάκελος για Νέους Αγρότες

Share Button

geoponos_me_agroti_0Δρομολογήθηκε και επίσημα η παράταση των αιτήσεων για τους Νέους Αγρότες μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου, καθώς δημοσιεύτηκε η σχετική τροποποιητική απόφαση, που περιλαμβάνει επίσης τις σχετικές αλλαγές στον τρόπο και τον τόπο υποβολής των φακέλων ενίσχυσης.

Σημειωτέον ότι οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής, αυστηρά μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2017.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η τροποποιητική απόφαση (ΦΕΚ 3849/Β’/20116) που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης: Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31.10.2016 έως 23-12-2016 και ως περίοδος έγκρισης αυτών η μετά την 9-1-2017 περίοδος.
Αναλυτικότερα η απόφαση αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 1

Το Κεφάλαιο Β «Περίοδος, τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας έτους 2016» αντικαθίσταται ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Περίοδος, τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας έτους 2016.

1. Περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας και περίοδος έκδοσης αποφάσεων ένταξης: Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31.10.2016 έως 23-12-2016 και ως περίοδος έγκρισης αυτών η μετά την 9-1-2017 περίοδος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Γ.

Άρθρο 2

Η παράγραφος 11 του άρθρου 12 «Αξιολόγηση Αιτήσεων Στήριξης» του Κεφαλαίου Γ αντικαθίσταται ως εξής:

2. Τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας: Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις 27-12-2016 έως και τις 9-1-2017, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.»

«11. Η β΄ (τελική) αξιολόγηση μίας αίτησης μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μετά την οριστικοποίηση της α’ αξιολόγησης. Το σύνολο των α΄ αξιολογήσεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 45 ημερών (ημερολογιακές) ενώ το σύνολο των β΄ αξιολογήσεων εντός 65 ημερών (ημερολογιακές) από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.»

Αναλυτικά η απόφαση: Τροποποίηση της αριθμ. 8837/14-10-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 3442/Β΄/25-10-2016) «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2016».

 

ΠΗΓΗ: www.agronews.gr

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *