Με 22 θέματα η σημερινή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου

Share Button

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) την 26η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου, οικ. έτους 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 2o: Παραχώρηση χώρου χρήσης στη θέση «Ελικοδρόμιο» στη Δ.Κ Παραμυθιάς.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3o:
Καθορισμός ημερομηνίας και χώρου για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217 ΔΚΚ).

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4o: Εξέταση αιτήσεων της Energean Oil & Gas Α.Ε για χορήγηση άδειας πρόσβασης σε δημοτικές εκτάσεις για την εκτέλεση του προγράμματος σεισμικών ερευνών δύο διαστάσεων ( 2D) στην περιοχή της Ηπείρου.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5o: Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για το Πρόγραμμα “ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II” στον Άξονα Προτεραιότητας *Η Τοπική Ανάπτυξη και η Προστασία Περιβάλλοντος* με τίτλο *Προμήθεια Μηχανημάτων έργου/ ή και Συνοδευτικού Εξοπλισμού*.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 6o:
Μείωση ποσού από χρηματικό κατάλογο, κληρωθέντος, που κατέλαβε θέση στην εμποροπανήγυρη ( Λάμποβο ) Δ.Κ. Παραμυθιάς μετά την έναρξη της εμποροπανήγυρης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πέτσιος Πέτρος

ΘΕΜΑ 7o:
Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 8o: Περί διαγραφή ή μη οφειλής δημοτικών τελών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 9o: Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων δημοτικών τελών επί αιτήσεως δημότη.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 10o:
Δακοκτονία έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντρίτσος Χρήστος

ΘΕΜΑ 11o: Ρυθμίσεις- διαγραφές λογαριασμών ύδρευσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πέτσιος Πέτρος

ΘΕΜΑ 12o: Σύσταση τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο της αυθαίρετης βόσκησης στις διαθέσιμες εκτάσεις των Δημοτικών Βοσκότοπων του Δήμου.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 13o: Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων ( βάσει του Ν. 3463/2006).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντρίτσος Χρήστος

ΘΕΜΑ 14o: Συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στον Εορτασμό του Αγίου Δονάτου, Πολιούχου της Πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής, για το έτος 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 15o:
Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου Σουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντρίτσος Χρήστος

ΘΕΜΑ 16o: Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού χώρου στη θέση «Γαλατά» της Δημοτικής Κοινότητας Παραμυθιάς, για την εγκατάσταση και λειτουργία του Τσίρκου «ΖΑVΑΤΤΑ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πέτσιος Πέτρος

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δ.Δ. Σκανδάλου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 19o:
Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ.Κ. ΓΛΥΚΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 20o:
Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΑ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ *.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 21o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ Δ.Κ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 22o:
Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

Δημητρίου Δημήτριος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.