Με 24 θέματα η σημερινή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

Share Button

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχάλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2018. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο Έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ» για τη Φιλαρμονική. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο Εξειδικεύσεις πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Επί αιτήσεως Θεόδωρου Γιαννακού για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Διαγραφή χρεών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής που αφορά καταπάτηση δημοτικής έκτασης στην Δ.Κ. Πέρδικας Πέρδικας (αριθμ. τεμ. 2624 Αγροκτήματος Πέρδικας) του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής που αφορά καταπάτηση δημοτικής έκτασης στην Δ.Κ. Πέρδικας (αριθμ. τεμ. 2066 Αγροκτήματος Πέρδικας) του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο Μετονομασία οδού στην Τ.Κ. Λαδοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο Ολοκλήρωση ανταλλαγής έκτασης εμβαδού 1.174,00τμ στην περιοχή Βραχωνάς της Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο Ολοκλήρωση ανταλλαγής έκτασης εμβαδού 1.680,00τμ από το με αριθ. 978 τεμάχιο Διανομής 1959 Αγροκτήματος Γραικοχωρίου ιδιοκτησίας Τηλέμαχου Κανάκη του Θωμά με τμήμα ίσης έκτασης του με αριθ. 1195 αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο Περί επέκτασης – μετατόπισης δικτύου δημοτικού φωτισμού και καθορισμού του κωδικού του προϋπολογισμού έτους 2018 ως δεικτικού κωδικού έκδοσης εντάλματος προπληρωμής. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου “Έργα υποδομής στην Δ.Κ. Ηγουμενίτσας”. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα για τη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη Οριοθέτησης – Διευθέτησης ρέματος Γκούρας» του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Πλακοστρώσεις και κατασκευή τοιχίων στην Τ.Κ. Συβότων” του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή γηπέδου BEACH VOLLEY στον Δήμο Ηγουμενίτσας». -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Δημαρχιακού Μεγάρου (πρώην Δήμου Μαργαριτίου)». -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο Λήψη απόφασης στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 245 του ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΘΕΝΗΣ Ι) περί εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) της χώρας. -Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» στον άξονα προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.». -Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο Έγκριση δύο (2) θέσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο “Intermodality Promotion and Rail Renaissance in Adriatic – Ionian Region” (Ακρωνύμιο: Inter-Connect) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG V ADRION 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 3, Θεματικός Στόχος 3.1). -Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο Παραχώρηση στη Δ.Ε.Υ.Α.Η. των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στον Ισολογισμό του Δήμου. -Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 23ο Επί αιτήματος Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν.Θεσπρωτίας. -Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 24ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών έτους 2018 Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *