Με 25 θέματα η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών

Share Button

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 15η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Αποδοχή Επιχορηγήσεων – Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προυπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ. κ. Παππά – Ουρανία & Μποροδήμος Ιωάννης
2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α΄ τριμήνου του Δήμου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2017.
– Εισηγητής :Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β΄ τριμήνου του Δήμου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2017.
– Εισηγητής :Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
4. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ΄ τριμήνου του Δήμου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2017.
– Εισηγητής :Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
5. Αποδοχή παραίτησης μελών του διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δήμου Φιλιατών ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ και ορισμός νέων μελών.
– Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
6. Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2018.
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
7. Περί αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα της εργασίας << Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων στην Δ.Ε. Φιλιατών>>.
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
8. Λήψη απόφασης σχετικά με την Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου<<Μετεγκατάσταση και αύξηση θαλάσσιας έκτασης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσίων ιχθύων στη Λωρίδα Σαγιάδας >> με φορέα λειτουργίας την εταιρεία <<ΜΠΑΣΤΙΑ Α.Ε.>>.
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης
9. Έγκριση σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ειδικοτήτων καθαριότητας , φύλαξης και μαγειρείου για την Μαθητική Εστία Φιλιατών και καθημερινή επιστάμενη λειτουργίας σφαγείων Δήμου Φιλιατών έτους 2018.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
10. Έγκριση πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών βάση του άρθρου 219 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/216 της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου που συστάθηκε με την αρ. 126/2017 απόφαση Δ.Σ.
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
11. Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση οχημάτων και εγκαταστάσεις του Δήμου και των Ν.Π. του για το έτος 2018.
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
12. Έγκριση << Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικά Σφαγεία Δήμου Φιλιατών >>.
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
13. Καθορισμός τελών χρήσης Δημοτικών Σφαγείων Δήμου Φιλιατών για το έτος 2018.
Εισηγητής: – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
14. Διαγραφή οφειλών .
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
15. Έγκριση απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για παραχώρηση αίθουσας του σχολικού κτιρίου Ασπροκκλησίου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ασπροκκλησίου << ΦΑΡΟΣ>>.
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
16. Έγκριση απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Σαγιάδας στον ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ.
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
17. Έγκριση απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για χορήγηση άδειας εκπόνησης εργασιών στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ασπροκκλησίου – Σαγιάδας,
διδακτήριο Ασπροκκλησίου από τον εκπολιτιστικό Σύλλογο Ασπροκκλησίου << ΦΑΡΟΣ>>.
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
18. Ορισμός εκπροσώπων εισαγωγής στοιχείων στον μηχανισμό παρακολούθησης υπηρεσιών ύδατος.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
19. Εκμίσθωση έκτασης 10002,70 τ.μ. στην Τ.Κ. Κεστρίνης για την ανέγερση Σταβλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης
20. Λήψη απόφασης σχετικά με αναλήψεις από Λογαριασμό καταθέσεων με δικαιούχο την Τοπική Κοινότητα Αμπελώνας και διαχείριση του Λογαρισμού αυτού.
– Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππά Σπυρίδων
21. 1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Φιλιατών «.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
22. 2. Παράταση προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση πηγής Ραβοστίβας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

23. Σύμβαση Ιωαννίνων ( Ν. 4300/2014) : Εκτέλεση προγράμματος Γεωφυσικών Σεισμικών
Ερευνών στην περιοχή Ηπείρου και άδεια πρόσβασης σε Δημοτικές Δασικές Εκτάσεις.
– Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
24. Επί αιτήματος του κ. Σιντόρη Βασίλειου του Γεωργίου για χορήγηση υδροδότησης στάβλου στην Τ.Κ. Κεστρίνης .
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
25. Έγκριση και τρόπος διενέργειας της Προμήθειας << Προμήθεια τροφίμων και είδη Ατομικής Προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό για το Δήμο Φιλιατών & τα Τα ΝΠΔΔ έτους 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *