Οι 167 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στους τρεις δήμους του Ν.Θεσπρωτίας

Share Button

Δύο ημέρες μετά την έναρξη του προγράμματος και μία μετά την σχετική προαναγγελία της αρμόδιας αναπληρώτριας υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου, ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε παράταση προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 274 δήμους, για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ άνεργοι, ηλικίας 18 ετών και άνω μπορούν να υποβάλουν – αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο – τις αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, μέχρι την Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Oι θέσεις για τους τρεις Δήμους του Νομού Θεσπρωτίας είναι οι ακόλουθες:

 

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (99 θέσεις)

 

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ        ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ      28

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΥΕ       ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ         4

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ        ΔΕ       ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ   13

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ          3

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ        2

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ           1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ       2

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΟΔΗΓΩΝ Γ’ Ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ      2

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ’ + Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ-ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ      1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ        2

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ        ΔΕ       ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ         2

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)       1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ            1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΤΕ        ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ       3

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΤΕ        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ          1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΤΕ        ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΤΕ        ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΤΕ        ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ         1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΤΕ        ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ      1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΓΕΩΠΟΝΩΝ  1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ           2

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ          1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ        ΠΕ       ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ         1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ      1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     2

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ            1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ          1

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ/ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ        2

 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ (39 θέσεις)

 

Υπηρεσία Τοποθέτησης Αρ. Θέσεων Εκπ. Επίπεδο Ειδικότητα

 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 5 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 2 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 6 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (29 θέσεις)

 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ      12

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       ΥΕ       ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       ΔΕ       ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ       2

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       ΔΕ       ΜΑΓΕΙΡΩΝ    1

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΔΕ       ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ         1

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΔΕ       ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ’ + Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΔΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     1

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΤΕ        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ      1

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   1

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΓΕΩΠΟΝΩΝ  1

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ          1

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ      1

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     1

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ            1

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   1

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       ΠΕ       ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ          1

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       ΠΕ/ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ        1

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *