Ποιά πρώην μέλη του ΔΣ και ποιές εταιρείες βραβεύτηκαν στην κοπή πίτας του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

Share Button

Τα πρώην μέλη του ΔΣ και οι εταιρείες που βραβεύτηκαν

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο εκλειπών Αθανασίου Ιωάννης υπήρξε μέλος της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας από το 1989 στα Σύβοτα Θεσπρωτίας, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας στο Τμήμα Τουρισμού & Μεταφορών από 01 Ιανουαρίου 2012 και μέχρι τις 11 Μαρτίου 2015.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

Ο κος Πέτρος Ιωάννου υπήρξε μέλος της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας από το 1992 στην Ηγουμενίτσα, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας στο Τμήμα Μεταποίησης από το 2002.

Από το 2006 έως και τον Αύγουστο του 2016 που αποχώρησε για την συνταξιοδότησή του άσκησε καθήκοντα Αντιπροέδρου της Διοικητικής Επιτροπής.

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο κος Γεώργιος Θεοδωρίδης υπήρξε μέλος της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας από το 1979 στην Ηγουμενίτσα, και διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας στο Εμπορικό Τμήμα από το 2002 έως και τον Νοέμβριο του 2013 που αποχώρησε για την συνταξιοδότησή του.

 

1. ΑΦΟΙ ΡΟΥΜΠΗ & ΣΙΑ Ο.Ε

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΡΟΥΜΠΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ιδρύθηκε στις 02 Μαρτίου 1966 από τους αδερφούς Σπυρίδων και Δημήτριο Ρούμπη του Γεωργίου, στους Άγιους Πάντες Φιλιατών, με Αντικείμενο την κατασκευή και πώληση ειδών κεραμοποιίας. Σήμερα λειτουργεί από τα τέκνα των ιδρυτών κ.κ. Γεώργιο και Θεόδωρο Ρούμπη.

2. ΑΦΟΙ ΒΑΓΓΕΛΗ Ο.Ε.

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΑΓΓΕΛΗ Ο.Ε. ιδρύθηκε στις 24 Ιανουαρίου 1969 από τους αδερφούς Σωτήριο, Ιωάννη, Γεώργιος και Ελευθέριο Βαγγελή του Αποστόλου, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων στην Ηγουμενίτσα, με Αντικείμενο την επεξεργασία και εμπορία οικοδομικής ξυλείας. Σήμερα λειτουργεί από τα τέκνα των ιδρυτών κ.κ. Βαγγελή Θωμά, Κωνσταντίνο και Πέτρο.

3. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΛΟΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε..

Η εταιρεία ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ – ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΟΛΟΤΣΗ ιδρύθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1971 από τους αδερφούς Στυλιανό και Χρήστο Μπολότση του Κωνσταντίνου, στην Παραμυθιά, με Αντικείμενο την κατασκευή και πώληση ξυλουργικών ειδών και επίπλων. Σήμερα λειτουργεί υπό την επωνυμία ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΛΟΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. από τους αδελφούς κ.κ. Ανδρέα και Κωνσταντίνο Μπολότση του Χρήστου.

4. Π. ΜΠΑΡΜΠΑΣ – Γ. ΜΠΑΡΜΠΑΣ Ο.Ε..

Η εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΑΡΜΠΑΣ, ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ιδρύθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 1974 από τους Μπάρμπα Κωνσταντίνο του Παναγιώτη, Μπάρμπα Παναγιώτη του Κωνσταντίνου και Ιωάννα σύζυγο Μιχαήλ Σιάμου στην Παραμυθιά, με Αντικείμενο την εμπορία υφασμάτων, ψιλικών και ετοίμων ενδυμάτων. Σήμερα λειτουργεί υπό την επωνυμία Π. ΜΠΑΡΜΠΑΣ – Γ. ΜΠΑΡΜΠΑΣ Ο.Ε. από τους Γεώργιο Μπάρμπα του Κωνσταντίνου και Ελένη Μπάρμπα του Γεωργίου.

5. Σ. ΒΛΑΧΟΣ-Χ. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

Η εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ – Ι. ΚΑΡΡΑΣ Ο.Ε. ιδρύθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1975 από τους Δημήτριο Βλάχο και Ιωάννη Καρρά, στην Σκορπιώνα Ηγουμενίτσας, με Αντικείμενο την εκμετάλλευση ελαιουργείου. Σήμερα λειτουργεί υπό την επωνυμία Σ. ΒΛΑΧΟΣ-Χ. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε. από τους αδελφούς κ.κ. Σπυρίδων και Χρήστο Βλάχο του Δημητρίου.

6. ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΤΣΙΟΥ Ο.Ε..

Η εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΟΣ Ο.Ε. ιδρύθηκε στις 28 Μαΐου 1977 από τους Νικόλαο Κάτσιο του Ευαγγέλου και Βασίλειο Κάτσιο του Νικολάου, στην Μαζαρακιά Ηγουμενίτσας, με Αντικείμενο την εκμετάλλευση ελαιουργείου, την εμπορία βρώσιμων ειδών και οσπρίων, ζωοτροφών, ειδών φυτωρίου, καυσοξύλων, ζώντων ζώων και γενικά οικοδομικών υλικών. Σήμερα λειτουργεί υπό την επωνυμία ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΤΣΙΟΥ Ο.Ε. από τους αδελφούς κ.κ. Ελευθέριο και Οδυσσέα Κάτσιο του Βασιλείου.

7. ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΥ – ΑΦΟΙ ΣΙΩΧΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Η εταιρεία ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΚΟΥ – ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΙΩΧΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ιδρύθηκε στις 16 Ιουνίου 1977 από τους Φώτιο Νίκου, Αθανάσιο Κώστα και τους αδερφούς Χρήστο και Κωνσταντίνο Σιώχο του Πέτρου, στο Καρυώτι Παραμυθιάς, με Αντικείμενο την κατασκευή και πώληση ειδών κεραμοποιίας, χωματουργικές εργασίες, εμπορία οικοδομικών υλικών κι δασικών προϊόντων. Σήμερα λειτουργεί υπό την επωνυμία ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΥ – ΑΦΟΙ ΣΙΩΧΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. από τους Αθανάσιο Κώστα και τα αδέλφια Δονάτο και Γεώργιο Νίκου του Νικολάου, Χριστίνα και Βασιλική Νίκου του Φωτίου, και Βασιλική, Νίκος και Πέτρος Σιώχος του Κωνσταντίνου.

8. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗ Ο.Ε..

Η εταιρεία ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ – ΣΦΡΑΓΙΔΟΠΟΙΕΙΟΝ ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΗ Ο.Ε. ιδρύθηκε στις 08 Φεβρουαρίου 1978 από τους αδερφούς Ελευθέριο και Κωνσταντίνο Καρβούνη του Νικολάου, επί της Σουλίου 2 στην Ηγουμενίτσα, με Αντικείμενο την εκμετάλλευση τυπογραφείου – σφραγιδοποιείου. Σήμερα λειτουργεί υπό την επωνυμία ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗ Ο.Ε. από τις συζύγους των ιδρυτών κυρίες Βασιλική και Ευανθία Καρβούνη.

9. ΑΦΟΙ Γ. ΤΣΑΚΗ Ο.Ε..

Η εταιρεία ΑΦΟΙ Γ. ΤΣΑΚΗ Ο.Ε. ιδρύθηκε στις 31 Οκτωβρίου 1979 από τους αδερφούς Δημήτριο και Μαργαρίτη Τσάκη του Γεωργίου, επί της Βασιλέως Πύρρου 4 στην Ηγουμενίτσα, με Αντικείμενο την επεξεργασία λατομικών προϊόντων και μαρμάρων, κατασκευή μωσαϊκών και λοιπές οικοδομικές εργασίες. Σήμερα λειτουργεί στο 2ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων από τους κ.κ. Τσάκης Μαργαρίτης και Σωτήριος του Γεωργίου, Λιώλη Όλγα του Σπυρίδων και Τσάκης Αλέξανδρος του Παναγιώτη.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *