Πρόσληψη καθαριστή στο Δήμο Ηγουμενίτσας

Share Button

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας προκηρύσσει μία (1) θέση καθαριστή/ριας, με σύμβαση μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα από 01/10/2017 έως 30/06/2018, για την ανάθεση καθαρισμού των αιθουσών διδασκαλίας μετά των κοινόχρηστων χώρων και χώρων υγιεινής, του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου –Λυκείου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.4 του Ν.3577/2007, (ΦΕΚ 130/2007 τ. Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3699/02- 10-2008 (ΦΕΚ 199/2008 τ. Α΄), την υπ’ αριθ. 7867/1.9.2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3083/06-09-2017 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) για τον καθορισμό της αμοιβής των καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων με σύμβαση μίσθωσης έργου, την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α΄/15-02-2017) με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας σχολικών μονάδων», την υπ’ αριθ. Κ1/148905/08-09-2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3221 ΤΕΥΧΟΣ Β’), την υπ’ αριθ. Κ1/143615/31-08-2017 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3131/08-09-2017 ΤΕΥΧΟΣ Β’) με θέμα «Ορισμός του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ως συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους Σχολικών Επιτροπών, την υπ’ αριθ. Κ1/149739/11-9-2017 (ΦΕΚ 3213/Β΄/13-09-2017) Κ.Υ.Α. «Τρόπος διαχείρισης χρηματοδοτήσεων με αναδόχους καθαριστές/καθαρίστριες και συνεργεία καθαρισμού Π/θμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια για το διδακτικό έτος 2017-2018, το υπ’ αριθ. Πρωτ. 606/53/41598/11-09-2017 έγγραφο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με θέμα: «Καθαρισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2017-2018» και την υπ’ αριθ. 22/18-09-2017 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας. Ταχ. Διεύθυνση : Σουλίου 3 Ταχ. Κώδικας : 46100 Ηγουμενίτσα Πληροφορίες : Τσώνης Γεώργιος Τηλέφωνα : 2665361254 E-mail :

[email protected] Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλλουν την αίτησή τους, την οποία μπορούν να προμηθευτούν από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Τρίτη 19/09/2017 μέχρι και τη Δευτέρα 25/09/2017 και ώρα 14:00’ μμ, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3).

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

2) Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας.

3) Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ.

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5) Υπεύθυνη δήλωση γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.

6) Υπεύθυνη δήλωση γονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας.

7) Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2016.

Για την κατάταξη των υποψηφίων ισχύει κατά προτεραιότητα το κριτήριο της εντοπιότητας. Στις περιπτώσεις τέκνου πολύτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας, η μοριοδότηση αφορά μόνο όσους θεωρούνται ακόμη προστατευόμενα μέλη.

Το εκκαθαριστικό σημείωμα θα ληφθεί υπόψη μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Η μοριοδότηση γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π. Η ανάρτηση της προκήρυξης θα γίνει στο site του Δήμου Ηγουμενίτσας (www.igoumenitsa.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου –Λυκείου Ηγουμενίτσας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *