Σημαντικές Αλλαγές στο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας με την εφαρμογή της νέας Επιμελητηριακής Νομοθεσίας

Share Button

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι με την εφαρμογή της νέας Επιμελητηριακής νομοθεσίας Ν.4497/2017, επήλθαν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας και κατ’ επέκταση και στις συναφείς με αυτό δραστηριότητες και ενέργειες, οι οποίες εγκρίθηκαν με την απόφαση ΔΣ 2/14.02.2018 και θα αρχίσουν να ισχύουν από τις 01/05/2018.

Συγκεκριμένα αφορά τα ακόλουθα πεδία:

1) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.

Από 01.01.2018, με την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας, η συνδρομή προς το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας καθίσταται προαιρετική.

Καταβάλλεται υποχρεωτικά μόνο από τις επιχειρήσεις που θα επιθυμήσουν να λαμβάνουν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες του φορέα, όπως αυτές αναπτύσσονται στον παρακάτω Πίνακα Ανταποδοτικών Υπηρεσιών.

Βάσει των ανωτέρω, από 01.01.2018 το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας θα τηρεί ένα μητρώο μελών, αλλά εξ αυτού θα αντιμετωπίζει διακριτά τα εγγεγραμμένα μέλη ως ακολούθως:

 

Τακτικά Μέλη (ΤΜ): Τα εγγεγραμμένα μέλη (είτε εκ του ΓΕΜΗ είτε οικειοθελώς) που θα καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους για το έτος 2018 προς το επιμελητήριο και δεν θα έχουν άλλες οικονομικές εκκρεμότητες προς αυτό (εξοφλημένες ή διακανονισμένες τις συνδρομές έως και το έτος 2017). Αυτά τα μέλη θα έχουν πρόσβαση στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών του Επιμελητηρίου (Πίνακας Α). Η εξόφληση της ετήσιας συνδρομής, προκειμένου το μέλος να θεωρείται Τακτικό, θα πραγματοποιείται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που ειδικά για εφέτος ορίζεται έως και τις 30 Απριλίου 2018.

 

Μέλη εκ του Νόμου (ΜΝ): Είναι τα μέλη που εγγράφθηκαν υποχρεωτικώς εκ της μετάπτωσης από το ΓΕΜΗ και επιλέγουν να μην καταβάλλουν ετήσια συνδρομή από το έτος 2018 και έπειτα (τα παρελθόντα έτη οφείλουν να τα καταβάλλουν). Αυτά τα μέλη θα έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένες μόνο υπηρεσίες του φορέα (Πίνακας Β).

 

 

2) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ.

Σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας το επόμενο διάστημα θα υπάρξει σταδιακή Βεβαίωση οφειλόμενων Τελών ΓΕΜΗ ως ακολούθως:

Α) Τέλη ΓΕΜΗ έτους 2015, που δεν έχουν εξοφληθεί έως και τις 30/04/2018,

Β) Τέλη ΓΕΜΗ έτους 2016, που δεν έχουν εξοφληθεί έως και τις 31/05/2018,

Γ) Τέλη ΓΕΜΗ έτους 2017, που δεν έχουν εξοφληθεί έως και τις 30/06/2018.

 

 

3) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ

     ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ.

Τον Νοέμβριο έκαστου έτους, αρχής γενομένης από εφέτος, θα συντάσσεται Κατάλογος Επιχειρήσεων που οφείλουν συνδρομές παρελθόντων ετών προς το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, ο οποίος θα αποστέλλεται προς Βεβαίωση στην αρμόδια Φορολογική Αρχή.

 

4) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.

 

Τα Τακτικά Μέλη (ΤΜ), δηλαδή τα ταμειακά ενήμερα μέλη του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας που έχουν καταβάλλει και την συνδρομή τρέχοντος έτους, θα έχουν πρόσβαση στις παρακάτω ανταποδοτικές υπηρεσίες του Πίνακα Α, δηλαδή στο σύνολο των υπηρεσιών του φορέα.

 

Τα μέλη που θα επιλέγουν να πληρώσουν την συνδρομή τους μόνο όταν θα χρειάζονται τις υπηρεσίες του φορέα π.χ. για την έκδοση κάποιου πιστοποιητικού ή για να συμμετέχουν σε κάποια επιχειρηματική αποστολή ή σε έκθεση που θα έχει ανακοινωθεί η συμμετοχή του φορέα, ΔΕΝ θα διασφαλίζουν με αυτό τον τρόπο την συμμετοχή τους, καθώς η ελεύθερη πρόσβαση στο σύνολο των υπηρεσιών θα ενεργοποιείται μετά την παρέλευση μηνός από την ημερομηνία εξόφλησης.

 

Εξαίρεση αποτελούν τα αιτήματα χορήγησης Βεβαιώσεων / Πιστοποιητικών του Επιμελητηρίου ή η ανάρτηση ανακοινώσεων ή στοιχείων στο ΓΕΜΗ (που δεν μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά από τους υπόχρεους λόγω απουσίας επιλογής στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ), που θα εξυπηρετούνται άμεσα όπως επίσης και η συμμετοχή σε όλες τις ενημερωτικές κι επιμορφωτικές εκδηλώσεις του Επιμελητηρίου.

 

Πίνακας Α

 

ΚατηγορίαΔιαθέσιμες Υπηρεσίες ΜΟΝΟ στα ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΠροσωπική ενημέρωση ενδιαφερομένων για ΟΛΑ τα Προγράμματα που λαμβάνει γνώση ο φορέας μας, δια ζώσης ή με εμαιλ ή και τηλεφωνικά.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΕλεύθερη πρόσβαση σε ΟΛΕΣ τις ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα διοργανώνει ο φορέας μας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΕλεύθερη πρόσβαση στην επίσημη Ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας σε ΟΛΑ τα πεδία (θα υπάρξει σύντομα αναβάθμιση για χρήση κωδικούς μέλους)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΠροσωπική ηλεκτρονική (εμαιλ) ενημέρωση για Διαγωνισμούς που απευθύνονται στους δηλωθέντες ΚΑΔ του μέλους.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΠροσωπική ηλεκτρονική (εμαιλ) ενημέρωση για Εκθέσεις και επιχειρηματικά γεγονότα που απευθύνονται στους δηλωθέντες ΚΑΔ του μέλους.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΠροσωπική ηλεκτρονική (εμαιλ) ενημέρωση για Νομοθεσίες και Αποφάσεις (φορολογικές ή κανονιστικές) που αφορούν στους δηλωθέντες ΚΑΔ του μέλους.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΕνέργειες διερεύνησης υποθέσεων των μελών σε επιχειρηματικά ζητήματα και πρόταξης λύσεων ή κατευθύνσεων περαιτέρω έγκυρης επικοινωνίας.
  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΑνάρτηση από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ, ΟΛΩΝ των Αιτήσεων που δίνεται η δυνατότητα στα στελέχη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ να αναρτούν όπως και των ετήσιων Αποδεικτικών Φορολογικής Δήλωσης.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΧορήγηση, σε ΟΛΑ τα ενδιαφερόμενα μέλη, απλά φωτοαντίγραφα, εκ των τηρουμένων στο μητρώο τους, εγγράφων.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΔωρεάν εμφάνιση ΟΛΩΝ των στοιχείων των μελών (με κείμενο και φωτογραφίες όπου προβλέπεται), στους διάφορους έντυπους και ηλεκτρονικούς επιχειρηματικούς οδηγούς του φορέα.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕλεύθερη πρόσβαση στις επίσημες Ιστοσελίδες ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και ΕΞΑΓΩΓΩΝ του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας σε ΟΛΑ τα πεδία, για υποβολή προσφορών ή εύρεση αιτημάτων συνεργασίας.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕλεύθερη υποβολή αιτημάτων για την παροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης σε θέματα που αφορούν την επιχείρησή τους (συνεργασίες, νομοθεσία, προβολή, ανάπτυξη εξωστρέφειας, συμμετοχή σε εκθέσεις κλπ).
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. Το πρώτο Πιστοποιητικό κατ’ έτος, ασχέτως κατηγορίας, θα χορηγείται ατελώς. Τα επόμενα θα χρεώνονται κανονικά βάσει της Υ.Α.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΔικαίωμα συμμετοχής σε Επιχειρηματικές Αποστολές ή Εκθεσιακές Δράσεις του Επιμελητηρίου. Τυχόν προσωπικά κόστη μετακίνησης-διαμονής-διατροφής, αναλόγως της εκδήλωσης και του τόπου υλοποίησης θα βαρύνουν τους συμμετέχοντες (όπως συνέβαινε πάντα).
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΔικαίωμα προτεραιότητας και προνομιακής συμμετοχής σε διάφορες δράσεις επιχειρηματικής προβολής, συμμετοχών σε εκδηλώσεις ειδικού ενδιαφέροντος ή σε επιμορφωτικά προγράμματα, των ιδίων και των εργαζομένων τους όπως π.χ. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ή ΕΦΕΤ που συνδιοργανώνει το Επιμελητήριο.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΣυμμετέχουν αυτοδίκαια στον Κατάλογο Προμηθευτών του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΜπορούν να αιτηθούν και να λάβουν Καταστάσεις μελών του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας με τα στοιχεία εγκατάστασης και επικοινωνίας τους (και με την ηλεκτρονική τους διεύθυνση) αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση και για επαγγελματικούς σκοπούς που άπτονται των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους .
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΔικαίωμα πρόσβασης στην Υπηρεσία DIGITAL CORNER για την λήψη Ψηφιακής Υπογραφής.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΔικαίωμα πρόσβασης στην ηλεκτρονική Υπηρεσία της ΚΕΕΕ με τίτλο «Μητρώο Εγγυήσεων Καταναλωτή».
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΔικαίωμα πρόσβασης στην ηλεκτρονική Υπηρεσία της ΚΕΕΕ με τίτλο «Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης».
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΔικαίωμα πρόσβασης στην ηλεκτρονική Υπηρεσία της ΚΕΕΕ με τίτλο «Αίτηση Απόκτησης Άδειας Χρήσης Μουσικών Δικαιωμάτων».
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΔικαίωμα πρόσβασης στην ηλεκτρονική Υπηρεσία της ΚΕΕΕ με τίτλο «Υπηρεσία Εύρεσης Επενδυτικών Προγραμμάτων».
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΔικαίωμα πρόσβασης στην Υπηρεσία της ΚΕΕΕ με τίτλο Διεπιμελητηριακός Φορέας Πιστοποίησης για την «Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και δραστηριοτήτων».
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΔικαίωμα συμμετοχής σε όποια Εθνικά ή Διακρατικά προγράμματα υλοποιεί ο φορέας μας και προβλέπεται η συμμετοχή επιχειρήσεων.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΔικαίωμα αξιοποίηση υπηρεσίας για την Κατοχύρωση Σήματος, Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου πανελλαδικά.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΗλεκτρονική υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας μας για την θεματική ανάρτηση των επαγγελματιών μελών μας διαφόρων ανακοινώσεών τους π.χ. αναζήτηση προσωπικού, ή πώληση επαγγελματικού τους εξοπλισμού κλπ (η νέα υπηρεσία θα παρασχεθεί μετά την αναβάθμιση της ιστοσελίδας μας)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠρόσβαση σε ηλεκτρονικό «Αποθετήριο Εγγράφων» των επιχειρήσεων. (η νέα υπηρεσία θα παρασχεθεί μετά την αναβάθμιση της ιστοσελίδας μας)

 

 

 

 

 

 

5) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.

 

Όλα τα λοιπά Μέλη (Εκ του Νόμου) ή και μη (π.χ. άνεργοι, απαλλασσόμενοι εγγραφής κλπ), θα έχουν πρόσβαση, ασχέτως Ταμ. Ενημερότητας στο Επιμελητήριο, στις ακόλουθες περιορισμένες υπηρεσίες του Πίνακα Β:

Πίνακας Β

 

ΚατηγορίαΔιαθέσιμες Υπηρεσίες σε όλους & στα ΜΕΛΗ εκ του ΝΟΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΠροσωπική ενημέρωση ενδιαφερομένων για ενεργά ή αναμενόμενα Προγράμματα (ΜΟΝΟ αυτά που διαχειρίζεται ο ΕΦΔ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ) δια ζώσης ή με εμαιλ ή και τηλεφωνικά, από το στέλεχος του ΕΔΦ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΕλεύθερη πρόσβαση ΜΟΝΟ σε ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα αφορούν Προκηρύξεις Προγραμμάτων ΕΦΔ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ή θεμάτων ευρύτερου Κοινωνικού ενδιαφέροντος (όπως πχ Ασφαλιστικό κλπ όπου θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση Ελεύθερης συμμετοχής)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΕλεύθερη πρόσβαση στην επίσημη Ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας ΜΟΝΟ σε ορισμένα θεματικά πεδία όπως Δραστηριότητες Εβδομάδας, ή Προγράμματα, ή Εκθέσεις κλπ.
  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΑνάρτηση από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ, ΜΟΝΟ των Αιτήσεων που ΔΕΝ δίνεται η δυνατότητα στα μέλη μας να τις αναρτούν μόνοι τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της εφαρμογής (π.χ. Μεταβολές Δ.Ο.Υ., η γνωστοποίηση της ιστοσελίδα τους κλπ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΧορήγηση, στα παλαιά μέλη που έχουν διακόψει δραστηριότητες, απλών φωτοαντιγράφων, εκ των τηρουμένων στο μητρώο τους, εγγράφων.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΔωρεάν εμφάνιση ΜΟΝΟ των βασικών στοιχείων επικοινωνίας και εγκατάστασης όλων των μελών, στους διάφορους έντυπους και ηλεκτρονικούς επιχειρηματικούς οδηγούς του φορέα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΧορήγηση Καταστάσεων Ενεργών Επιχειρήσεων ανά Τμήμα, σε ηλεκτρονική μορφή, ΧΩΡΙΣ να περιέχουν τα εμαιλ αυτών.

 

 

 

6) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

 

Εγκρίθηκε ο Κατάλογος Συνδρομών Έτους 2018, που είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι και συγκεκριμένα:

 

Προαιρετικές Ανταποδοτικές Συνδρομές Επιμελητηρίου από 01.01.2018
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣΥΝΔΡΟΜΗ 2018
Α.Ε.

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Α.Ε.

Ε.Ο.Ο.Σ.

 

100€

Ε.Π.Ε.

Ι.Κ.Ε.

Συν.Π.Ε.

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ε.Π.Ε.

 

 

70€

Ο.Ε.

Ε.Ε.

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ο.Ε. & Ε.Ε.

Αστικές Εταιρείες

Κοινοπραξίες

 

30€

Ατομικές Επιχειρήσεις

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ατομικών Επιχειρήσεων

 

15€

Υποκατάστημα επιχείρησης με έδρα την Θεσπρωτία1€ / Υποκ/μα
Υποκατάστημα επιχ/σης με έδρα εκτός Θεσπρωτίας½ της κατηγορία / Ν.Μ.
Υποκατάστημα επιχείρησης με έδρα απαλλασσόμενο εγγραφής στο ΓΕΜΗ επάγγελμακανονική χρέωση ως έδρα

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Παράλληλα εγκρίθηκαν τα κατωτέρω:

 

Αδράνεια: επιχείρηση που δηλώνει αδράνεια στην Δ.Ο.Υ. θα επιβαρύνεται με το ποσό του 1€ (από το έτος δήλωσης), για την ορθή λογιστική τακτοποίηση της καρτέλας στο μητρώο μας έως και το έτος 2017. Από το έτος 2018 δεν θα υπάρχει επιβάρυνση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Αδρανείς Επιχειρήσεις ΔΕΝ απαλλάσσονται των ετήσιων τελών ΓΕΜΗ.

 

Πτώχευση: επιχείρηση που δηλώνει Πτώχευση στην Δ.Ο.Υ. ή έχουν εκδοθεί σχετικές δικαστικές αποφάσεις, θα παραγράφονται οι συνδρομές της καθώς ούτως ή άλλως θα υπάρχει αδυναμία είσπραξης.

 

Θάνατος (για ατομικές επιχειρήσεις): Σε περίπτωση προσκόμισης Πιστοποιητικού θανάτου ιδιοκτήτη ΑΤΜ επιχείρησης, θα διαγράφεται (κλείνει) η καρτέλα του στο μητρώο του φορέα μας με την παραγραφή των οφειλόμενων συνδρομών προς το Επιμελητήριο. Σε περίπτωση θανάτου μέλους Νομικής Μορφής, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την λήψη πιστοποιητικού από οικείο – ενδιαφερόμενο, δεν θα παραγράφονται μεν οι οφειλόμενες συνδρομές της επιχείρησης προς το Επιμελητήριο, αλλά θα εκδίδεται πιστοποιητικό για τον θανόντα, χωρίς την αναζήτηση υποχρέωσης καταβολής των οφειλόμενων συνδρομών της (πέραν του κόστους πιστοποιητικού) ή των Ν.Μ. που εμπλέκεται.

 

 

 

Εκ της Διοικήσεως
Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.