Στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων η πρόταση των Οριζόντων Ηπείρου για την Περιφερειακότητα μέσα από την αναθεώρηση των άρθρων 98 και 102 του Συντάγματος

Share Button

Στην εν εξελίξει διαβούλευση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο, γνωστό ως «Κλεισθένης ΙΙ», που πρόκειται να εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή στις αρχές του 2019, η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική πρωτοβουλία για την Περιφέρεια Ηπείρου «Ορίζοντες Ηπείρου-Περήφανοι Ξανά!» προσέρχεται στο δημόσιο διάλογο με ένα συγκροτημένο κείμενο συγκεκριμένων προτάσεων που εξυπηρετούν το τρίπτυχο:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤΗΤΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Ο βασικός στόχος των προτάσεων αυτών είναι:

Πρώτον, η πλήρης και οριστική διοικητική αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης και δη των Περιφερειών από τον κεντρικό κράτος, αξιοποιώντας και τα επιτυχημένα παραδείγματα τοπικών αυτοδιοικήσεων της Ευρώπης, όπως της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας.

Δεύτερον, η αποσαφήνιση και ρητή διατύπωση των αρμοδιοτήτων κάθε αυτοδιοικητικού βαθμού, με ταυτόχρονη απλοποίηση του συστήματος μέσω της κατάργησης διοικητικών αλληλοεπικαλύψεων και περιττών επιπέδων διοίκησης.

Τρίτον, η ουσιαστική επέκταση των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας σε νέα πεδία διοίκησης που να ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες των τοπικών Κοινωνιών με ταυτόχρονη μεταβίβαση και των αντίστοιχων πόρων, κάνοντας πράξη τόσο την αρχή της επικουρικότητας όσο και της αναλογικότητας.

Τέταρτον, η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων σπατάλης, κακοδιαχείρισης και διαφθοράς σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, φαινόμενα που τόσο

διαδεδομένα είναι δυστυχώς και σε επίπεδο Περιφέρειας, μέσω της ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών και της ταχύτερης απονομής δικαιοσύνης.

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Ηπείρου και επικεφαλής της ανεξάρτητης αυτοδιοικητικής πρωτοβουλίας «Ορίζοντες Ηπείρου- Περήφανοι Ξανά!» κ. Σπύρος Ριζόπουλος, δήλωσε τα εξής:

«Η χρονική σύμπτωση έναρξης της διαδικασίας Αναθεώρησης του Συντάγματος και της εισαγωγής προς ψήφιση ενός νέου νομοσχεδίου, του «Κλεισθένη ΙΙ», που αποσαφηνίζει τις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία για το αυτοδιοικητικό κίνημα.

Είναι ιστορική ευκαιρία για εμάς να εντείνουμε τις πιέσεις προς την κεντρική Διοίκηση με στόχο την κατοχύρωση μεγαλύτερης αυτονομίας, περισσότερων αρμοδιοτήτων και μεγαλύτερου εύρους δράσης για την Περιφέρεια ακόμη και σε πεδία πολιτικής που μέχρι πρότινος θεωρούνταν αποκλειστική αρμοδιότητα του κεντρικού Κράτους.

Είναι ιστορική ευκαιρία η λογική της Περιφερειακότητας -όπως εμείς πρώτοι την εισήγαμε στον δημόσιο διάλογο- να κατοχυρωθεί συνταγματικά απολαμβάνοντας έτσι αυξημένη νομιμοποίηση.

Είναι όμως και μια ευκαιρία να μπει ένα τέλος στην ασυδοσία όσων καταχράστηκαν και συνεχίζουν να καταχρώνται δημόσιο χρήμα εκμεταλλευόμενοι τις θέσεις τους και την ιδιότυπη ασυλία που απολάμβαναν τόσα χρόνια, μέσω της ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών σε περιφερειακό επίπεδο και της εισαγωγής καινοτομιών, όπως η θέσπιση Εισαγγελέα Διαφθοράς ανά Περιφέρεια.

Στη δημόσια αυτή συζήτηση κανένας δεν μπορεί να προσέρχεται με προτάσεις που αποσκοπούν αποκλειστικά σε μικροπολιτικά οφέλη κλείνοντας το μάτι σε συγκεκριμένα ακροατήρια. Αντιθέτως, οι Ηπειρώτες είναι έτοιμοι όχι μόνο να ακούσουν αλλά και να προτείνουν ρηξικέλευθες προτάσεις ικανές να αλλάξουν την ζωή όλων προς το καλύτερο.

Οι Ηπειρώτες είναι αποφασισμένοι να βγάλουν την Ήπειρο από το τέλμα που κάποιοι σκοπίμως την έβαλαν για να μπορούν να επιβιώνουν στην μετριότητα τους. Όσοι δεν μπορούν να σταθούν με σοβαρότητα και συνέπεια απέναντι στην εθνική πρόκληση του μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης προς όφελος των επόμενων γενιών καλύτερα να σωπάσουν ή να ασχοληθούν μόνο με αυτά που μπορούν να καταλάβουν.

Εμείς θα συνεχίζουμε να μιλάμε με το όραμα, τις ιδέες και τις προτάσεις μας. Για να νιώσουν και πάλι οι Ηπειρώτες Περήφανοι Ξανά!»

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο των 5 προτάσεων που καταθέτουν οι Ορίζοντες Ηπείρου για τη συνταγματική αναθεώρηση

Είναι πλέον ώριμες οι συνθήκες ώστε οι Περιφέρειες να αποτελέσουν τους κεντρικούς πόλους Διοίκησης και Ανάπτυξης της χώρας. Η κεντρική πολιτική μας πρόταση βασίζεται στην ιδέα της «Περιφερειακότητας», της ανάγκης δηλαδή για ενιαίες πολιτικές σε επίπεδο οικονομίας, κοινωνικής προστασίας, υποδομών, αγροτικής ανάπτυξης κ.λπ. που θα υλοποιούνται από την Περιφέρεια και θα καλύπτουν όλο το εύρος της.

Παράλληλα, η Περιφερειακότητα για να πραγματωθεί απαιτεί οικονομική και διοικητική αυτονομία σε τέτοιο βαθμό που η κάθε Περιφέρεια να μπορεί να ασκεί δική της οικονομική, κοινωνική και αναπτυξιακή πολιτική εντός των ορίων της, αναλαμβάνοντας φυσικά τόσο τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό το δικαίωμα όσα και τα μέσα και τους πόρους από το Κράτος για να το επιτύχει.

Ως εκ τούτου, η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική πρωτοβουλία «Ορίζοντες Ηπείρου – Περήφανοι Ξανά!» προτείνει τις παρακάτω κομβικές θεσμικές αλλαγές που έχει ανάγκη η τοπική αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την Συνταγματική Αναθεώρηση και τον «Κλεισθένη ΙΙ»:

Πρώτον, ρητή διατύπωση στο Σύνταγμα της Ελλάδος και συγκεκριμένα στο άρθρο 102 που ορίζει τις αρμοδιότητες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ότι οι Περιφέρειες αποτελούν το κεντρικό θεσμό άσκησης οικονομικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής εντός των γεωγραφικών ορίων αρμοδιότητας τους. Το κράτος θα συνεχίσει να ασκεί εποπτεία στις Περιφέρειες αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν θα επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους.

Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση απαιτεί τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από την κεντρική Διοίκηση στην Περιφέρεια σε πεδία πολιτικής όπως: οι υποδομές, ο χωροταξικός σχεδιασμός, η δημόσια εκπαίδευση, η οικονομική περιφερειακή ανάπτυξη, η κοινωνική αλληλεγγύη, η περιβαλλοντική προστασία και η εν γένει αναπτυξιακή προοπτική της κάθε περιοχής.

Οι Περιφέρειες, με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούν να αξιοποιήσουν το σύνολο των χρηματοπιστωτικών εργαλείων που διαθέτουν άλλες ανεξάρτητες αυτοδιοικητικές οντότητες ξένων χωρών, όπως στη Γερμανία και την Ισπανία, με στόχο την εξασφάλιση χρηματοδότησης και από τον ιδιωτικό τομέα για την υλοποίηση των πολιτικών τους (π.χ. μέσω της έκδοσης ομολογιακού δανείου κ.α.).

Εν κατακλείδι, οι Περιφέρειες θα πρέπει να λειτουργούν σταδιακά περισσότερο ως «μικρές Κυβερνήσεις» για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο σύγχρονο ρόλο τους κάνοντας πράξη την πραγματική διοικητική και λειτουργική αποκέντρωση που έχει ανάγκη η χώρα.

Δεύτερον, θέσπιση θέσης Επιτρόπου Οικονομικών σε κάθε Περιφέρεια. Ο Επίτροπος Οικονομικών θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της Οικονομικής πολιτικής της Περιφέρειας, όπως αυτή έχει εισαχθεί και εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο Επίτροπος Οικονομικών της Περιφέρειας θα είναι υπεύθυνος και για την ορθή υλοποίηση του Περιφερειακού Προϋπολογισμού καθώς και του αναπτυξιακού στρατηγικού σχεδίου της Περιφέρειας.

Ο Επίτροπος Οικονομικών θα ορίζεται από τον Περιφερειάρχη και θα εγκρίνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο με αυξημένη πλειοψηφία.

Τρίτον, ενίσχυση του ρόλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε Περιφερειακό επίπεδο, μέσω της σύστασης κατά τόπους περιφερειακών Ελεγκτικών παραρτημάτων. Κύρια αποστολή των περιφερειακών ελεγκτικών παραρτημάτων θα είναι ο υποχρεωτικός έλεγχος των συμβάσεων των δαπανών και των κανονιστικών πράξεων που παράγουν οικονομικές συνέπειες για την Περιφέρεια, με στόχο την διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της αποφυγής φαινομένων διαφθοράς, όπως αυτά που κατά καιρούς έχουν παρουσιαστεί τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και σε επίπεδο Δήμων.

Η ως άνω μεταρρύθμιση απαιτεί την ρητή διατύπωση της μέσω της αναθεώρησης του άρθρου 98 του Συντάγματος.

Τέταρτον, κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και μεταφορά: των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων τους στις Περιφέρειες και των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων τους στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Με αυτόν τον τρόπο καταργείται μια περιττή και άκρως γραφειοκρατική βαθμίδα διοίκησης που παρεμπόδιζε την ισότιμη σχέση Κράτους- Περιφέρειας και παράλληλα ενισχύονται σημαντικά οι αρμοδιότητες των Περιφερειών στην καθημερινότητα του πολίτη και στην τοπική οικονομική, αγροτική, περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη. Για την ως άνω μεταρρύθμιση δεν απαιτείται Συνταγματική Αναθεώρηση, αλλά απλή πρόβλεψη στο πλαίσιο του «Κλεισθένης ΙΙ».

Πέμπτον, θέσπιση Εισαγγελέα Διαφθοράς σε κάθε Περιφερειακή ενότητα της χώρας. Τα φαινόμενα διαφθοράς σε αυτοδιοικητικό επίπεδο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με απόλυτη προτεραιότητα και αυστηρότητα, διαθέτοντας ωστόσο και τα κατάλληλα εργαλεία.

Η θέσπιση 13 θέσεων Εισαγγελέων Διαφθοράς σε Περιφερειακό επίπεδο θα διευκολύνει το έργο της Δικαιοσύνης, θα ενισχύσει το πλαίσιο νομιμότητας και ελέγχου των αποφάσεων των Περιφερειών και θα επιταχύνει την εξέταση δικαστικών υποθέσεων που λιμνάζουν επί δεκαετίες αυξάνοντας το αίσθημα ατιμωρησίας στους πολίτες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *