Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών την Δευτέρα-Δείτε τα 19 θέματα

Share Button

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 19η του μηνός Δεκέμβρη του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18: 30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παππά Ουρανία
2. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 4 ΤΟΥ Π.Δ. 236/1984 (ΦΕΚ 95/α/22-6-84) «Για τις περιφράξεις γηπέδων μέσα σε ζώνη πλάτους 500 μέτρων από την ακτή ή την όχθη δημοσίων λιμνών σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 1 του Ν 1337/83» στους της Περιφέρειας Ηπείρου.
Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
3. Λύση και εκκαθάριση της Νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητές : Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς και Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος
Ιωάννης
4. Απόφαση επί της αιτήσεως ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίου α) για πρόωρη λύση μίσθωσης δημοτικού ξενώνα Φιλιατών, β) κατάπτωση η μη της εγγυητικής επιστολής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
5. Ανάκληση της υπ΄αριθμ.70/2010 απόφασης Δ.Σ περί παραχώρησης της χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Σίδερης και νυν Ξενώνα στον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Σίδερης,
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
6. Παραχώρηση της χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Σίδερης και νυν Ξενώνα στην Αδελφότητα των εν Αθήναις Σιδεριτών ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
7. Παραχώρηση της χρήσης μιας αίθουσας στο χώρο του Παλαιού Δημαρχείου στο Σύλλογο Πρόνοιας Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
8. Διαγραφή οφειλής από χρήση Κοινόχρηστου χώρου ( Πλατείας).
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ.Παππά Ουρανία
9. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λιά για λειτουργία σταθμού σταθερής τηλεφωνίας.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κόρος Ιωάννης
10. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου ( αίθουσας ) στο ισόγειο του Παλαιού Δημαρχείου στους Φιλιάτες για τη λειτουργία καταστήματος ηλεκτρολογικών ειδών – υλικού.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κόρος Ιωάννης
11. Λύση συμβάσεων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Σμέρτου ( Εκ νέου εκμίσθωση αυτού).
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κόρος Ιωάννης

12. Υποβολή πρότασης του Δήμου Φιλιατών στη Δράση ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2016 της Περιφέρειας Ηπείρου.
Εισηγητής : Δήμαρχος Παππάς Σπυρίδων
13. Γνωμοδότηση επί αιτήματος της εταιρείας Ιχθυοκαλλιεργειών << ΛΙΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε>>, για την παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων ( από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας) με σκοπό την δημιουργία χερσαίων εγκαταστάσεων στη Λωρίδα Σαγιάδας της Τ.Κ. Σαγιάδας.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κόρος Ιωάννης
14. Έκφραση γνώμης επί των νέων προτάσεων για την μελέτη «Προωθημένη Αναγνωριστική Μελέτη Οδοποιίας για τον Οδικό Άξονα “Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα –Μαυρομάτι”»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός αρδευτικού έργου Δήμου Φιλιατών (Περιοχή Λιάτσιλα)”
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
16. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Συντήρηση – Βελτίωση οδικού δικτύου του Δήμου Φιλιατών Νομού Θεσπρωτίας”
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Αποκατάσταση δρόμου συνοικισμού Σαγιάδας”
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
18. Ανάκληση της υπ΄αριθμ.227/2016 απόφασης Δ.Σ Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου ο οποίος ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ.225/2016 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής για τον χειρισμό εκάστης υπόθεσης και Μελέτης – Σύνταξης Ενδικοφανούς Προσφυγής στην Επιτροπή Γενικής Γραμματείας Δημοσίων εσόδων ως προς την υπεράσπιση πρώην και νυν αιρετών ( Προέδρων & Αντιπροέδρων) στη Νέα Κοινωφελή επιχείρηση Δήμου Φιλιατών
για τα έτη 1999 έως και σήμερα.
Εισηγητής : Δήμαρχος Παππάς Σπυρίδων
19. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 228/2016 απόφασης Δ.Σ Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου ο οποίος ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ.229/2016 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής για τον χειρισμό εκάστης υπόθεσης και Μελέτης – Σύνταξης της αιτήσεως αναστολής επί της ειδικής έκθεσης ελέγχου διασφάλισης συμφερόντων του δημοσίου ως προς την υπεράσπιση πρώην και νυν αιρετών ( Προέδρων & Αντιπροέδρων)στη Νέα Κοινωφελή επιχείρηση Δήμου Φιλιατών για τα έτη 1999 έως και σήμερα.
Εισηγητής : Δήμαρχος Παππάς Σπυρίδων

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *