Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών την Δευτέρα-Δείτε τα 20 θέματα

Share Button

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ. Α΄133/19.7.2018)σε αντικατάσταση του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Χρησιμοποίηση ποσοστού 12%του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής
Αυτοδιοίκησης( ΣΑΤΑ) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
2. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Αναμόρφωση τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος & Παππά Ουρανία
Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Θεοδώρου Ευάγγελος
3. ΄Έγκρισή πινάκων εκτιμήσεων Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 του Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι κ.κ. Κατσάρης Πέτρος & Παππά Ουρανία
Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Θεοδώρου Ευάγγελος
4. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της προσχώρησης του Δήμου Φιλιατών στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων Ο.Τ.Α.» Α΄ Φάση.
– Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
5. Αποδοχή της αριθμ. πρωτ. 60163/30.10.2018 απόφασης ένταξης της πράξης «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Φιλιατών» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
– Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
6. Αποδοχή της αριθμ. πρωτ. 59487/25.10.2018 απόφασης ένταξης της πράξης «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Φιλιατών» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
– Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
7. Ορισμός του Ταμία του Δήμου ως υπόλογου για κατάθεση, ανάληψη χρημάτων και υπογραφή επιταγών απέναντι στις Τράπεζες : Εθνική, Πειραιώς, Eυrobank, Alpha και Τράπεζα της Ελλάδος.
– Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
8. Λήψη απόφασης σχετικά με την από 15-10-2018 και με αριθ. πρωτ. 9134/22-10-2018 αίτηση – πρόταση του Ερρίκου Μητσιώνη του Κων/νου, δικηγόρου, περί δικαστικού ή εξώδικου συμβιβασμού κατ’ άρθρο 72 παρ. 1 εδ. Ιδ του Ν. 3852/2010.
– Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
9. Εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 για την επιχορήγηση Πολιτιστικού συλλόγου του Δήμου Φιλιατών.
– Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Παππά Ουρανία- Κατσάρης Πέτρος

10. Έγκριση σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ειδικοτήτων καθαριότητας, φύλαξης και μαγειρείου για την Μαθητική Εστία Φιλιατών και τα σφαγεία του Δήμου Φιλιατών έτους 2019.
– Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Παππά Ουρανία- Κατσάρης Πέτρος
11. Διαγραφές οφειλών ύδρευσης.
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
12. Πρόσληψη ενός ατόμου με δίμηνη σύμβαση στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Φιλιατών ( συνοδός απορριμματοφόρου).
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
13. Λήψη απόφασης για την ίδρυση – κατασκευή νέου Κοιμητηρίου στην Τ.Κ. Ραβενή με παράλληλη μεταφορά του υπάρχοντος κοιμητηρίου.
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
14. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου » ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
15. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
16. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ”
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ”
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΞΕΧΩΡΟΥ”
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ Τ.Κ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ”
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
20. Περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών με ίδια μέσα στις Δ.Ε. Φιλιατών και Σαγιάδας.
– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *