Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας την Τετάρτη-Δείτε τα 9 θέματα

Share Button

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 12η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο

Αναμόρφωση (τροποποίηση) του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) έτους 2018.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 2ο

Τροποποίηση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 3ο

Περί του προελέγχου του απολογισμού εσόδων και εξόδων και των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2017.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 4ο

Αποδοχή χρηματοδότησης από Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 5ο

Επικύρωση της με αριθ.1000/2018 απόφασης Δημάρχου.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 6ο

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ηγουμενίτσας, έγκριση της αριθ.39/2018 μελέτης της Τ.Υ., καθορισμός των όρων διενέργειας αυτού και συγκρότηση επιτροπής.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 7ο

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ηγουμενίτσας, έγκριση της αριθ.7/2018 μελέτης της Οικονομικής Υπηρεσίας και καθορισμός των όρων διενέργειας αυτού.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 8ο

Ανάκληση της αριθ.54/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς την διάθεση ποσού στον Κ.Α. 10.7425.32 (α/α 10) και αποδέσμευση του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 9ο

Έγκριση της αριθ. 27/2018 μελέτης, καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στον συντονισμό και την υλοποίηση της υπηρεσίας «Προώθηση των πολυτροπικών (επιβατικών) μεταφορών και αναζωογόνηση του σιδηροδρόμου στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου» και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας αυτού.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *