Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας την Παρασκευή-Δείτε τα 25 θέματα

Share Button

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 30η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:
Θέμα 1ο: Ανάκληση των Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης των κωδικών εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με το ανεκτέλεστο μέρος (ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 4 του Π.Δ.113/2010[Α.194]).
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος
Θέμα 2ο: Έγκριση απόδοσης λογ/σμού εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη δαπανών καυσίμων εκτός έδρας για τις μετακινήσεις του κ. Δημάρχου και απαλλαγή υπολόγου.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος
Θέμα 3ο: Έγκριση απόδοσης λογ/σμού εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος
Θέμα 4ο: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 157/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος
Θέμα 5ο: Επί αιτήσεως Βασιλείου ΤΖΙΜΑ του Ευθυμίου για εξώδικο συμβιβασμό με παραίτηση από ένδικα μέσα και εξόφληση προσωρινά εκτελεστού ποσού. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 60/2015 απόφασης Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος
Θέμα 6ο: Έγκριση του πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση τοιχίων και κοινοχρήστων χώρων στη ΔΕ Μαργαριτίου».
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος
Θέμα 7ο: Έγκριση του πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Έργα αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στο Δήμο».
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος
Θέμα 8ο: Έγκριση του πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις και κατασκευή τοιχίων στην Τ.Κ. Συβότων ».
Εισηγήτρια: Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος
Θέμα 9ο: Έγκριση του πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στην περιοχή ελαιοτριβείου Νέας Σελεύκειας».
Εισηγήτρια: Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος
Θέμα 10ο: Έγκριση του πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή δρόμου στα Πεστανιώτικα».
Εισηγήτρια: Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος
Θέμα 11ο: Έγκριση του πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στην αγορά Αγίου Βλασίου και ηλεκτροφωτισμός».
Εισηγήτρια: Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.
Θέμα 12ο : Επανέλεγχος δικαιολογητικών του μειοδότη της δημοπρασίας του έργου: «Έργα ορεινής κοίτης στο ρέμα Λάκκας».
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.
Θέμα 13ο : Επανέλεγχος δικαιολογητικών του μειοδότη της δημοπρασίας του έργου: «Αντιστήριξη δρόμου προς Γκανί».
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.
Θέμα 14ο :: Επί αιτήσεως Νικήτα ΤΖΟΥΜΑ του Παντελή περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.
Θέμα 15ο : Επί αιτήσεως Μάνθα ΜΥΛΩΝΑ του Ιωάννη περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.
Θέμα 16ο: Επί αιτήσεως Πέτρου ΓΙΑΝΝΗ του Γεωργίου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος
Θέμα 17ο: Επί αιτήσεως Ελίνας – Λαμπρινής ΜΠΕΛΛΟΥ του Δημητρίου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος
Θέμα 18ο: Επί αιτήσεως Ίριδας – Καλλιόπης ΜΠΕΛΛΟΥ του Δημητρίου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος
Θέμα 19ο Επί αιτήσεως Αλεξάνδρας ΜΑΥΡΙΚΗ του Χρήστου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος
Θέμα 20ο: Επί αιτήσεως Ιωάννη ΣΙΩΖΟΥ του Βασιλείου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος
Θέμα 21ο: Επί αιτήσεως Τίνας ΠΑΠΠΑ του Θωμά περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος
Θέμα 22ο: Επί αιτήσεως Αντωνίου ΜΠΟΥΣΗ του Νικολάου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος
Θέμα 23ο: Επί αιτήσεως Αθανασίου ΜΠΟΥΣΗ του Νικολάου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος
Θέμα 24ο: Επί αιτήσεως Γεωργίου ΓΚΙΟΚΑ του Βασιλείου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος
Θέμα 25ο: Επί αιτήσεως Χάικε ΙΣΕΝΣΕΕ του Άλμπερτ περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *