Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας την Τρίτη-Δείτε τα 16 θέματα

Share Button

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 20η Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο
Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 2ο
Έγκριση – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2018.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 3ο
Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 5/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 4ο
Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπεράσπιση του κ. Ηλία ΛΩΛΗ του Νικολάου, Αντιδημάρχου, σε ποινική υπόθεσή του ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 5ο
Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπεράσπιση του κ. Λάμπρου ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Χρήστου Διευθυντή Τ.Υ & Δόμησης,, σε ποινική υπόθεσή του ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 6ο
Έγκριση του από 08/02/2008 πρακτικού ΙV της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών του Δήμου Ηγουμενίτσας».

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 7ο

Διάθεση πίστωσης για την ανάθεση των εργασιών με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2018-2019».

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 8ο
Έγκριση της αριθ. 7/2018 μελέτης της Τ.Υ. και καθορισμός των όρων διενέργειας του ανοιχτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2018-2019».

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 9ο
Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του Διεθνή Διαγωνισμού για την «προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2018 – 2019, ενδεικτικού προϋπολογισμού 636.119,47 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α.»

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 10ο
Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπεράσπιση του κ. Χρήστου ΜΑΣΟΥΡΑ του Βασιλείου, σε ποινική υπόθεσή του ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 11ο
Διορισμός δικηγόρου επί της αγωγής Αικατερίνης ΔΙΑΜΑΝΤΗ κατά του Δήμου.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 12ο
Επί αιτήσεως Θεοδώρας ΠΑΠΠΑ για αποζημίωση σε επικείμενα επί ιδιοκτησίας της στην 3η Π.Ε. του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 13ο
Επί αιτήσεως Βίλχεμ – Γιοαχίμ ΧΙΛΝΤΕΜΠΡΑΝΤ για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 14ο
Επί αιτήσεως Θεοδώρου ΣΑΣΣΗ του Βασιλείου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 15ο
Επί αιτήσεως Ευαγγελίας ΒΑΚΑΛΗ του Βασιλείου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 16ο
Επί αιτήσεως Ευαγγέλου ΚΑΤΕΡΗ του Διονυσίου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.