Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας την Παρασκευή-Δείτε τα 32 θέματα

Share Button

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 23η Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο
Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 2ο
Έγκριση – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2018.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 3ο
Άσκηση ή μη έφεσης και αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της με αριθμό 5/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 4ο
Παροχή πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 5ο
Έγκριση του από 20/02/2018 πρακτικού της επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 6ο
Έγκριση πρακτικού V της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας και των Νομικών του προσώπων για τα έτη 2018-2019.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 7ο
Έγκριση της αριθ.1/2018 μελέτης και καθορισμός των όρων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Νομικού προσώπου ΠΑΚΠΠΟ για ένα έτος.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 8ο
Έγκριση πρακτικού Ι του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Οικοδομικά έργα στο Δήμο Ηγουμενίτσας».

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 9ο
Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», καθορισμός των όρων αυτού, έγκριση της μελέτης και διάθεση της πίστωσης.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 10ο
Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ», διάθεση της πίστωσης, έγκριση της μελέτης και καθορισμός των όρων αυτού.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 11ο
Διάθεση – ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια υλικών έργων υποδομής Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 12ο
Έγκριση της αριθ.09/2018 μελέτης και καθορισμός των όρων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια υλικών έργων υποδομής Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 13ο

Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας Δήμου Ηγουμενίτσας, που βρίσκονται στη Δ.Κ. Νέας Σελεύκειας (εργατικές κατοικίες).

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 14ο
Καθορισμός των όρων για την εκποίηση κατασχεμένων κινητών αντικειμένων (τραπεζοκαθισμάτων).

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 15ο
Αποδοχή χορηγίας ποσού 1.000 ευρώ από τον Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. για εκδηλώσεις στον Δήμο Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 16ο
Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 286/2017 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων στην υπόθεση Γρηγορίου Πολύζου κατά Δήμου.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 17ο
Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 99/2017 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας στην υπόθεση Ηλέκτρας Χρήστου κατά Δήμου.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 18ο
Επί αιτήσεως Χρυσούλας ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ για αποζημίωση σε επικείμενα επί ιδιοκτησίας της στην 3η Π.Ε. του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 19ο
Επί αιτήσεως Ραφαέλε ΝΤΕΛΕΝΤΟΝΕ του Δονάτου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στην 3η Π.Ε. Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 20ο
Επί αιτήσεως Δημητρίου ΜΙΧΟΥ του Γεωργίου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στην 3η Π.Ε. Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 21ο
Επί αιτήσεως Προκοπίου ΡΙΖΟΥ του Χρήστου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης στον Παραπόταμο Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 22ο
Επί αιτήσεως Ζωίτσας ΚΙΑΠΕ του Ηλία για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης στον Παραπόταμο Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 23ο
Επί αιτήσεως Φωτίου ΖΑΓΚΑ του Βάϊου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης στον Παραπόταμο Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 24ο
Επί αιτήσεως Φωτίου ΝΤΟΥΚΑ του Παύλου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 25ο
Επί αιτήσεως Λητώς ΝΤΟΥΚΑ του Παύλου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 26ο
Επί αιτήσεως Βασιλείου ΔΙΑΜΑΝΤΗ του Χρήστου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 27ο
Επί αιτήσεως Λάμπρου ΒΑΓΓΕΛΗ του Γεωργίου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 28ο
Επί αιτήσεως Γεωργίου & Γρηγορίου ΒΑΓΓΕΛΗ του Λάμπρου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία τους.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 29ο
Επί αιτήσεως Αφροδίτης ΒΑΓΓΕΛΗ – ΓΚΟΤΣΗ του Χρήστου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 30ο
Επί αιτήσεως Παύλου ΝΤΟΥΚΑ του Νικολάου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 31ο
Επί αιτήσεως Μιχαήλ ΚΟΥΡΤΗ του Ευθυμίου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 32ο
Επί αιτήσεως Μιχαήλ ΚΟΥΡΤΗ του Ευθυμίου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.