Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου την Τετάρτη-Δείτε τα 13 θέματα

Share Button

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) την  26η  Σεπτεμβρίου  2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα    19 : 00 με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o:Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(Ο.Π.Δ) Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2018. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης
ΘΕΜΑ 2o:Τροποποίηση   Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης
ΘΕΜΑ 3o:Έγκριση υποβολής πρότασης «Αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου Αγίου Δονάτου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη θέση ΜΥΛΟΣ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ»  στη δράση «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του τοπικού προγράμματος LEADER 2014-2020 που αφορά τον ΕΓΤΑΑ και ειδικότερα στον κωδικό δράσης 19.2.4.5 «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό, τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών καθώς και δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 4o:Έγκριση υποβολής πρότασης «Ενίσχυση ύδρευσης Τ.Κ Καρυωτίου Δήμου Σουλίου» στη δράση «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του τοπικού προγράμματος LEADER 2014-2020 που αφορά τον ΕΓΤΑΑ και ειδικότερα στον κωδικό δράσης 19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 5o:Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής υπηρεσιών.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος
ΘΕΜΑ 6o:Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Τ.Κ ΠΡΟΔΟΡΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος
ΘΕΜΑ 7o:Κατανομή πιστώσεως 33.250,00 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης
ΘΕΜΑ 8o:Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών με το ποσό των 10.000,00 €.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης
ΘΕΜΑ 9o:Αποδοχή ή μη της υπ΄αριθμ. 7051/1/8/2018 αίτησης περί λύσης σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος μεταξύ του Δήμου Σουλίου και του μισθωτή.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πέτσιος Πέτρος

ΘΕΜΑ 10o:Μείωση μισθώματος κατόπιν αιτήματος μισθωτή.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πέτσιος Πέτρος
ΘΕΜΑ 11o:Απευθείας εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών παιχνιδιών (ΛΟΥΝΑ- ΠΑΡΚ) στη Δ.Κ Παραμυθιάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Πέτσιος Πέτρος

ΘΕΜΑ 12o:Έγκριση εκδηλώσεων κατά τη διενέργεια της εμποροπανήγυρης (Λάμποβος 2018).Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης
ΘΕΜΑ 13o:Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη δικαιούχων παραπηγμάτων στην εμποροπανήγυρη (Λάμποβο) Παραμυθιάς  ,για το έτος  2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πέτσιος Πέτρος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

Δημητρίου Δημήτριος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *