Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Δευτέρα-Δείτε τα 30 θέματα

Share Button

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ   1οΕκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών εκπροσώπων του Δήμου Ηγουμενίτσας στην γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.).

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   2οΕκλογή Αιρετών Αντιπροσώπων για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   3οΕπί αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων των Δημοτικών Παρατάξεων «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» για συζήτηση και για υποβολή πρότασης περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης απώλειας υπηρεσιακού φακέλου στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητές: α) Γόγολος Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος – Επικεφαλής

της παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

β) Δήμας Θεόδωρος – Δημοτικός Σύμβουλος – Επικεφαλής

της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ».

γ) Νταής Παναγιώτης – Δημοτικός Σύμβουλος.

 

ΘΕΜΑ   4οΕπί αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων των Δημοτικών Παρατάξεων «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» για συζήτηση και για υποβολή πρότασης εκκίνησης της διαδικασίας σύστασης πάγιας προκαταβολής στις Κοινότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης με αριθμό 62038 (ΦΕΚ τ. Β’ 3440/ 11 – 9 – 2019) του Υφυπουργού Εσωτερικών.

-Εισηγητές: α) Γόγολος Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος – Επικεφαλής

της παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

β) Δήμας Θεόδωρος – Δημοτικός Σύμβουλος – Επικεφαλής

της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ».

γ) Νταής Παναγιώτης – Δημοτικός Σύμβουλος.

 

ΘΕΜΑ   5οΠαράταση λειτουργίας των Δομών Κοινωνικό παντοπωλείο και Κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Ηγουμενίτσας με ίδια χρηματοδότηση.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   6οΕπί αιτήματος Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσπρωτίας για εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 3121/2018 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

(Σχετ. η με αριθμ. 3/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.)

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   7οΑναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικον. Έτους 2019.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   8οΆνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμούς εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   9οΚαθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών επί αγωγής ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ κατά του Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με την αριθμ. 216/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 10οΧορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο κάτοικο του Δήμου.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 11οΛήψη απόφασης για απευθείας εκμίσθωση του πρώην κοινοτικού καταστήματος της κοινότητας Αγίας Μαρίνας για λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 196 του Νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133).

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 12οΤροποποίηση  του  Σχεδίου  Δράσης  για  τη  Βιώσιμη  Ενέργεια  (ΣΔΒΕ)  του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 13οΑποδοχή της απόφασης ένταξης και των όρων αυτής για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Αγροτική οδοποιία στον κάμπο Ν. Σελεύκειας».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 14οΤροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 180/2019 προγενέστερης απόφασης του Δ.Σ. περί αποδοχής των όρων για τη λήψη επενδυτικού Δανείου από το Τ.Π.κ.Δ. για το έργο με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικών οδών στο Δήμο Ηγουμενίτσας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», Πρόσκληση IV.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 15οΤροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 181/2019 προγενέστερης απόφασης του Δ.Σ. περί αποδοχής των όρων για τη λήψη επενδυτικού Δανείου από το Τ.Π.κ.Δ. για το έργο με τίτλο για το έργο με τίτλο: «Επανάχρηση-μετατροπή κτιρίου ΕΙΝ σε πολυδύναμο πολιτιστικό χώρο Δήμου Ηγουμενίτσας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», Πρόσκληση V.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 16οΈγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου «ΕΜΑΥΤΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» και χορήγηση παράτασης.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 17οΈγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (με τροποποίηση σύμβασης) του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 18οΈγκριση της με αριθμ. 124/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” που αφορά την καταστροφή υλικού στο 5ο Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 19οΚατανομή πίστωσης έτους 2019, ποσού 87.488,57 € στις σχολικές επιτροπές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και της αποζημίωσης των σχολικών τροχονόμων.

Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 20οΤροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» που αφορά τη σύνθεση – συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου.

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Δημοτική Σύμβουλος.

 

ΘΕΜΑ 21ο Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» που αφορά τη σύνθεση – συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου.

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Δημοτική Σύμβουλος.

 

ΘΕΜΑ 22ο Ορισμός μελών και συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας’’.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 23οΟρισμός μελών και συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας’’.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 24οΟρισμός μελών και συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ηγουμενίτσας» (Δ.Ε.Υ.Α.Η.).

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 25οΟρισμός μελών και συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ” (Π.Α.Κ.Π.ΠΟ.).

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 26οΟρισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης “ΑΡΙΑΔΝΗ”.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 27οΣυγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 28οΣυγκρότηση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων του Ν.4264/2014 (βεβαιώσεις παραγωγής αγροτικών προϊόντων σε πωλητές λαϊκών αγορών).

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 29οΣυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010).

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 30οΤροποποίηση της με αριθ. 156/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών που θα εκτελεστούν για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Development Of Connections between the Key ports of Brindisi and Igoumenitsa” (Ακρωνύμιο DOCK-BI) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Cooperation Programme Interreg V/AGreece – Italy (EL-IT) 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας 3, Θεματικός Στόχος: 3.1)».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.