Τα κύρια σημεία της διακήρυξης του νέου Ενωτικού Φορέα

Share Button

suneterismosΜε την συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή της Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσπρωτίας και αντιπροέδρου της COGECA (Γενική Επιτροπή Αγροτικού Συνεργατισμού της ΕΕ) κ. Βασίλη Παρόλα, ένας νέος µεγάλος Ενωτικός Φορέας των συνεταιρισµών γεννήθηκε την Τετάρτη 1η Ιουνίου. «Γονείς» του, πρωτοπόροι συνεταιριστές, εκπρόσωποι δεκάδων συνεταιρισµών, που δίνουν τη µάχη της παραγωγής και της εξωστρέφειας µε σηµερινούς και όχι χτεσινούς όρους. Που αντιλαµβάνονται, και θέλουν να αντιλαµβάνονται, τις νέες συνθήκες και τις νέες απαιτήσεις µιας δύσκολης και πολυσύνθετης αγοράς.

Και θέλουν όχι απλώς να φυτοζωούν, περιµένοντας κρατικές ενισχύσεις και «φιλάνθρωπους» εµπόρους, αλλά να συµµετέχουν σε µια διαδικασία ανάπτυξης και προόδου, που θα βελτιώσει και τη δική τους ζωή, αλλά και την εθνική οικονοµία.

Τα κύρια σημεία της διακήρυξης του νέου Ενωτικού Φορέα

Διαπιστώνουμε ομόφωνα

H παραγόμενη προστιθέμενη αξία του εγχώριου αγροτοδιατροφικού κλάδου υπολείπεται σημαντικά εκείνης ορισμένων ανταγωνιστικών χωρών. Το γεωργικό εισόδημα στην Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο εκείνου του 2010. Το κόστος παραγωγής αποτελεί το 57% της ακαθάριστης αξίας της γεωργικής παραγωγής και αυξάνεται με ρυθμό πολλαπλάσιο εκείνου των εκροών. Η εφοδιαστική αλυσίδα συνοδεύεται συχνά με αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, η πληθώρα χονδρεμπόρων-μεσαζόντων ευημερεί σε βάρος των παραγωγών και των καταναλωτών, ενώ η θέση των οργανώσεων των παραγωγών συνεχώς επιδεινώνεται.

Το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας πρέπει, κυρίως, να αντιμετωπιστεί με την επιχειρηματική ανάπτυξη του τομέα. Οι τάσεις στη διεθνή και την ευρωπαϊκή αγορά γεωργικών προϊόντων χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα και όξυνση του ανταγωνισμού, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις για το μελλοντικό μοντέλο της ΚΑΠ μετά το 2020. Στο τοπίο που διαγράφεται θα επιβιώσουν και θα είναι ανταγωνιστικοί μόνο όσοι έχουν συνάψει συμμαχίες, έχουν συσπειρώσει δυνάμεις και έχουν καταστρώσει έναν στρατηγικό σχεδιασμό, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις μεγάλες προκλήσεις και ευκαιρίες.

Έχουν καταγραφεί τα προβλήματα και τα αίτια που οδήγησαν στην κρίση τον συνεταιριστικό θεσμό και καθίσταται σαφές ότι θα απαιτηθούν επίμονες, άμεσες και συντονισμένες προσπάθειες εκ μέρους των εκπροσώπων των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων της χώρας, προκειμένου να καλυφθεί σωρεία ελλείψεων. Τονίζεται η σημασία συσπείρωσης δυνάμεων και δημιουργίας συμμαχιών ως αναγκαίων προϋποθέσεων για τη μελλοντική επιβίωση και ανάπτυξη του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα στο σύνολό του. Υπάρχει έδαφος για μια νέα αφετηρία, μια και έχει καταγραφεί η παρουσία ενός ικανού αριθμού συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Σε αυτούς, κυρίως, θα απευθυνθούμε για να τεθούν οι βάσεις της ανασυγκρότησης.

Κρίνουμε αναγκαίο

Την κυριαρχία της επιχειρηματικής διάστασης έναντι της θεσμικής-πολιτικής σε οποιαδήποτε μελλοντική εκπροσώπηση του πρωτογενούς τομέα.

Ως προς τις προτεραιότητες της πολιτικής και τα μέσα κρίνονται αναγκαία: Η επιχειρηματική δραστηριοποίηση κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων,με προτεραιότητα την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από τις συνεταιριστικές οργανώσεις, ξεκινώντας από τα γεωργικά εφόδια και φτάνοντας μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Η στήριξη του αγροτικού εισοδήματος. Η εκπαίδευση και η ενημέρωση αιρετών συμβούλων και εργαζομένων. Η αποκατάσταση και εμπέδωση εμπιστοσύνης στον συνεταιριστικό θεσμό. Η στενή παρακολούθηση της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ μετά το 2020. Η ανάπτυξη συνεργιών, με άλλους αντιπροσωπευτικούς φορείς του αγροδιατροφικού κλάδου (βιομηχανία, καταναλωτές, τουρισμός κ.ά.). Η αξιοποίηση των επιχειρηματικών εργαλείων. Η τεχνολογική καινοτομία.

Επιλέγουμε

Την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της οργάνωσης και της δομής. Την προετοιμασία ενός σχεδίου δράσης, ενός αγροτικού συνεταιρισμού-προτύπου, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις οργάνωσης και λειτουργίας των συνεταιρισμών. Την ενίσχυση των τοπικών αγορών με την απευθείας διάθεση στους καταναλωτές τροφίμων που οι ίδιοι οι αγρότες παράγουν, με τρόπο που αποκλείει κάθε μεσάζοντα, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Την ενίσχυση των συμμαχιών με την ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών με συνεταιριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά. Την ενίσχυση της εξωστρέφειας των αγροτικών συνεταιρισμών που συνιστά κρίσιμο όρο για την επιχειρηματική τους επιβίωση. Τον στρατηγικό σχεδιασμό με την επιστημονική υποστήριξη της στρατηγικής για την επιτυχή υλοποίηση των πολιτικών προτεραιοτήτων. Τη διαμόρφωση ενιαίων θέσεων πολιτικής στα γεωργικά προϊόντα.

Την Ίδρυση Πανελλαδικού Φορέα το αμέσως επόμενο διάστημα, ανοιχτού σε όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας και τη νέα γενιά.

Την οργάνωση πανελλαδικής συνδιάσκεψης με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή εκπροσώπων και στελεχών των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων για να συζητηθούν και να αποφασιστούν από κοινού οι προτεραιότητες πολιτικής, η στρατηγική και οι πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν για την επίτευξή τους. Οι διαδικασίες για την οργάνωση της συνδιάσκεψης πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό.

Αποφασίζουμε

Η δομή και η λειτουργία του νέου φορέα να ικανοποιείται με τη μορφή ενός αναπτυξιακού εταιρικού σχήματος, εθνικής εμβέλειας και σημαντικού εύρους δραστηριοτήτων, προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξη των κάθε μορφής αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων της χώρας.

Τη δημιουργία ορισμένων οργάνων αποφασιστικής σημασίας για τη λειτουργία του, όπως: Το Συμβούλιο Πρωτογενούς Τομέα, που απαρτίζεται από αγρότες κατά κύρια επαγγελματική δραστηριότητα, που είναι αιρετά μέλη διοικητικών συμβουλίων αγροτικών συνεταιρισμών, επιδιώκοντας να καλυφθούν οι πλέον αντιπροσωπευτικοί κλάδοι της εγχώριας γεωργικής (φυτικής και ζωικής) παραγωγής με περιφερειακή, κατά το δυνατόν, εκπροσώπηση. Το Συμβούλιο Επιχειρηματικού Τομέα που απαρτίζεται κυρίως από διευθυντικά στελέχη αγροτικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, ή/και από αιρετά στελέχη που διαθέτουν σημαντική εμπειρία και γνώση σε θέματα επιχειρηματικότητας, καλύπτοντας ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των μελών. Το Συμβούλιο Στρατηγικού Σχεδιασμού, ένα καθαρά συμβουλευτικό (γνωμοδοτικό) σώμα, που απαρτίζεται από έμπειρα και αναγνωρισμένου κύρους επιστημονικά στελέχη, το οποίο επεξεργάζεται τους στόχους και τις πολιτικές που αποφασίζουν τα δύο προηγούμενα συμβούλια, εισηγούμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα, τις διαδικασίες, τα μέσα, τον τρόπο υλοποίησής του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα να αποτελείται από τα μέλη των προεδρείων των δύο προαναφερθέντων συμβουλίων (πρωτογενούς και επιχειρηματικού τομέα) και από το διευθυντικό στέλεχος, που προβλέπεται να ασκήσει το μάνατζμεντ του φορέα. Η σύνθεση και ο τρόπος εκλογής του ΔΣ θα αποτελέσουν αντικείμενο απόφασης της πρώτης ιδρυτικής ΓΣ των μελών του νέου φορέα.

Η Γενική Συνέλευση των μελών (εταίρων) αποτελεί το ανώτατο όργανο του νέου φορέα και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Η Γενική Συνέλευση πρέπει να διαθέτει σημαντικό εύρος αντιπροσώπευσης (κλαδικό και περιφερειακό). Καλείται/συγκροτείται σε σώμα με απαρτία, λειτουργεί και αποφασίζει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.

Οι υπηρεσίες του φορέα, που θα απαιτηθούν τόσο σε επίπεδο υποστηρικτικού χαρακτήρα όσο και αναπτυξιακού χαρακτήρα, θα προσδιοριστούν με την προετοιμασία και την έγκριση του επιχειρηματικού σχεδίου του φορέα.

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *