Το σύστημα Θέρμανσης– Ψύξης Ανοικτού Κυκλώματος που χρησιμοποιήθηκε για την θέρμανση των χώρων του κτιρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας

Share Button

pethesprotiawΓια την  θέρμανση των  χώρων του  κτιρίου ( ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ) της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας εγκαταστάθηκε σύστημα Θέρμανσης – Ψύξης  Ανοικτού  Κυκλώματος, μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό,

Η θέρμανση των  χώρων του   ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ  γίνεται με λέβητα πετρελαίου και ο κλιματισμός / Ψύξη καλύπτεται με λίγες κλιματιστικές συσκευές .

Το σύστημα αυτό θα   αντικατασταθεί  με Ανοικτό  σύστημα  γεωεναλλάκτη:

Μέγιστη Θερμική ισχύς:   288,20 KW

Μέγιστη Ψυκτική ισχύς:   359 KW

Η ποσότητα νερού που απαιτείται είναι  για     Θέρμανση 39,99 κυβ. μέτρα / ώρα και για     Ψύξη  59,98 κυβ. μέτρα / ώρα

Η παραπάνω ποσότητα εξασφαλίζεται από την εκμετάλλευση τριών  Γεωτρήσεων που κατασκευάσαμε  ,η θερμοκρασία του αντλούμενου νερού είναι 18 Βαθμούς Κελσίου

1η  Παραγωγική

2η . Επανεισαγωγής

3η  Ελέγχου στάθμης

Η ανόρυξη των τριών Γεωτρήσεων έγινε στο  προαύλιο χώρο της κεντρικής  εισόδου  του  Διοικητηρίου  της    Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας   με συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος  20ο 15΄

Γεωγραφικό Μήκος   39ο 30΄

Η θέση που έγινε ανόρυξη των παραπάνω Γεωτρήσεων  γεωλογικά καλύπτεται από Τριαδικά λατυποπαγή πετρώματα με στοιχεία κρυσταλλικών μελανόχροων ασβεστόλιθων με συνδετικό υλικό εύκολα κονιορτώμενο .

Η παρουσία των γύψων στα τριαδικά λατυποπαγή λόγω της απόπλυσης δημιουργεί  καρστικά  έγκοιλα στοών ή υπόγειων δομών

Τα ασβεστολιθικά πετρώματα παρουσιάζουν υδροφορία λόγω των τεκτονικών ασυνεχειών και των έντονων καρστικών  εγκοίλων  κατά θέσεις όπου ο φλύσχης αποτελείται από εναλλαγές Ψαμιτών και αργίλων μεγάλου πάχους η υδροφορία είναι σημαντική.

Ο Υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται σε μικρό βάθος από την θάλασσα  αλλά  η ποιότητα του είναι υποβαθμισμένη λόγω της παρουσίας της γύψου

Η ευρύτερη περιοχή γεωτεκτονικά ανήκει στην Αδριατικοίόνιο  ζώνη, το γεωλογικό υπόβαθρο  περιοχής συνιστούν τα ασβεστολιθικά πετρώματα της Ιονίου ζώνης και του φλύσχη.

Η ανόρυξη των  Γεωτρήσεων ξεκίνησε από το Νότιο Ανατολικό άκρο του προαύλιου του  Διοικητηρίου

1η Γεώτρηση  Ελέγχου στάθμης

Η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα βρίσκεται σε μικρό βάθος 4,5 μέτρα από την επιφάνεια δηλαδή 1 μέτρο περίπου από την επιφάνεια της θάλασσας.

Λόγω της θέσης ανόρυξης των Γεωτρήσεων η διάνοιξη των συνάντησε αρκετά τεχνικά προβλήματα.

Μετά τα πρώτα μέτρα των επιχώσεων  συναντήσαμε τους μαύρους ασβεστόλιθους χαρακτηριστικό των τριαδικών σχηματισμών της περιοχής η οποίοι εμφανίζονται άλλοτε αρκετά σκληροί  και άλλοτε αρκετά διαταραγμένοι.

Με την παρουσία μεγάλων ρηγμάτων  και την απόπλυση του γύψου   δημιουργήθηκαν  μεγάλα καρστκά  έγκοιλα με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες καταπτώσεις κατά την διάτρηση και γι τον λόγο αυτό   ήταν αδύνατη η συνέχιση ανόρυξη της γεώτρησης  μετά τα 20 μέτρα.

Η Γεώτρηση αυτή θα χρησιμοποιηθεί   για  τον  έλεγχο της στάθμης κατά την διάρκεια λειτουργίας της παραγωγικής γεώτρησης .

2η Γεώτρηση Παραγωγική

Η δεύτερη Γεώτρηση έγινε στο Δυτικό άκρο του Προαυλίου σε απόσταση 20 μέτρα από την πρώτη .

Κατά την ανόρυξη της οποίας συναντήσαμε τα ίδια πετρώματα όπως και στην πρώτη γεώτρηση αλλά  τα  ρήγματα και τα καρστικά έγκοιλα που συναντήσαμε ήταν μικρότερα και η ανόρυξη της ολοκληρώθηκε σε  βάθος 80  μέτρα όπως προβλέπεται  στην μελέτη .

3η Γεώτρηση Επανεισαγωγής

Την παραπάνω γεώτρηση την μετατοπίσαμε κατά 4 μέτρα προς τα δυτικά για να αποφύγουμε όλα τα τεχνικά προβλήματα της 1ης πρώτης .

Πράγματι αποφύγαμε τις πρώτες τις δυσκολίες  και ξεπεράσαμε τα 20 μέτρα  μετά τα 35 μέτρα συναντήσαμε τα ίδια προβλήματα όπως και στην πρώτη γεώτρηση μεγάλα καρστκά  έγκοιλα και    ήταν αδύνατη η συνέχιση ανόρυξη της γεώτρησης  μετά τα  48 μέτρα.

ΣΩΛΗΝΩΣΗ

Η σωλήνωση των τριών  Γεωτρήσεων έγινε  από PVC  – U PN 10  με σπείρωμα  εξωτερικής διαμέτρου Φ250 ( 9΄΄) και εσωτερικής διαμέτρου 230, 8  mm και     αντοχής σε πίεση 10 At.

 

Το υλικό των σωλήνων επιλέχθηκε με κριτήριο την αντοχή στην διάβρωση λόγω του υφάλμυρου νερού της Γεώτρησης

1η Γεώτρηση  Ελέγχου στάθμης

Γεώτρηση  παρατήρησης ελέγχου στάθμης βάθους  20 μέτρα, τα πρώτα 3 μέτρα  βάθους έγινε διεύρυνση  με διατομή  !7 ½ ίντσες και τοποθετήθηκε γαλβανισμένος περιφραγματικός σωλήνας εσωτερικής διαμέτρου 16 ίντσες

Το υπόλοιπο τμήμα από τα 5 μέτρα  έως το τελικό βάθος έγινε διεύρυνση  με διατομή  !2 ½ ίντσες

Τοποθετήθηκαν 17 μέτρα Φιλτροσωλήνες  και 3 μέτρα Τυφλοί σωλήνες

2η Γεώτρηση Παραγωγική

Παραγωγική γεώτρηση                Βάθους:       81 μ

τα πρώτα 5 μέτρα  βάθους έγινε διεύρυνση  με διατομή  !7 ½ ίντσες και τοποθετήθηκε γαλβανισμένος περιφραγματικός σωλήνας εσωτερικής διαμέτρου 14 ίντσες

Το υπόλοιπο τμήμα από τα 5 μέτρα  έως το τελικό βάθος έγινε διεύρυνση  με διατομή  !2 ½ ίντσες

Τοποθετήθηκαν 50 μέτρα Φιλτροσωλήνες  και 30 μέτρα Τυφλοί σωλήνες

Πιεζομετρικός σωλήνας 1’ ίντσας  60 μέτρα βάθους

3η Γεώτρηση Επανεισαγωγής

Γεώτρηση Επανεισαγωγής  βάθους  48 μέτρα τα πρώτα 5 μέτρα  βάθους έγινε διεύρυνση  με διατομή  !7 ½ ίντσες και τοποθετήθηκε γαλβανισμένος περιφραγματικός σωλήνας εσωτερικής διαμέτρου 14 ίντσες

Το υπόλοιπο τμήμα από τα 5 μέτρα  έως το τελικό βάθος έγινε διεύρυνση  με διατομή  !2 ½ ίντσες

Τοποθετήθηκαν  36 μέτρα Φιλτροσωλήνες  και 12 μέτρα Τυφλοί σωλήνες

Ακολούθησε η χαλίκωση  και στις 3 γεωτρήσεις

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΗΣΗ

Ακολούθησε  δοκιμαστική άντληση των δύο Γεωτρήσεων κατά βαθμίδες  για να  διαπιστωθούν τα ποσοτικά χαρακτηριστικά του υδροφόρου ορίζοντα , τον προσδιορισμό της απόδοσης και καθαρισμό (ανάπτυξη ).

Το νερό της άντλησης παροχετεύτηκε σε παραπλήσιο δίκτυο όμβριων υδάτων για να μην επηρεάζεται η δοκιμή της άντλησης

Η άντληση πραγματοποιήθηκε κατά βαθμίδες σε 4 τέσσερεις διαφορετικές παροχές  και επαναφορά της στάθμης ηρεμίας βάθους  4,50 μέτρων.

Με την ολοκλήρωση σε κάθε βαθμίδα  άντλησης και στις δύο Γεωτρήσεις το νερό ήταν διαυγές

Παραγωγική Γεώτρηση

Συνολική  άντληση διάρκειας 72 ωρών με κλιμακωτή άντληση σε 4 στάδια  και επαναφορά στάθμης

Μετά την άντληση των 72 ωρών η στάθμη του υπόγειου νερού έφθασε σε κατάσταση ισορροπίας και παρατηρήθηκε άνοδος της στάθμης κατά  4 μέτρα  δηλ. μόνιμη ροή , η σταθεροποίηση της στάθμης στο τελικό στάδιο έφθασε τα  23,70 μέτρα

Η σταθεροποίηση της στάθμης στα 23, 70  μέτρα με παροχή 60 m3/h για  μεγάλο χρόνο άντλησης μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η κρίσιμη παροχή της γεώτρησης είναι αρκετά μεγαλύτερη από τα 60 m3/h και η οποία προφανώς και δεν μπορεί να διαπιστωθεί με την ιπποδύναμη της υφιστάμενης αντλίας.

Γεώτρηση Επανεισαγωγής

Συνολική  άντληση διάρκειας 48 ωρών με κλιμακωτή άντληση σε 3 στάδια  και επαναφορά στάθμης

 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει  το συμπέρασμα ότι η κρίσιμη παροχή και της δεύτερης  γεώτρησης είναι πολύ  μεγαλύτερη από τα 60 m3/h

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Γεώργιος Δ. Σοφίας

Γεωλόγος- Ειδικός Γεωτεχνικός M.S.C.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *