Τριπλή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου σήμερα-Δείτε τα θέματα

Share Button

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τρείς(3) τακτικές συνεδριάσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) την 22α Δεκεμβρίου  2017ημέρα Παρασκευή :

1ο Δημοτικό Συμβούλιο ώρα 18:00 Θέμα: Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικονομικού έτους 2018. Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος και Προϊσταμένη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Λιάκου Ζωίτσα.

2ο Δημοτικό Συμβούλιο ώρα 19:00 Θέματα:

ΘΕΜΑ 1o:Έγκριση της αριθμ. 46/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ περί: *Ψήφιση σχεδίου προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ “ΑΡΩΓΗ”, Δήμου Σουλίου, οικονομικού έτους 2018*.Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Γώγος Ιωάννης, ως πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ * ΑΡΩΓΗ*
ΘΕΜΑ 2o:Έγκριση Ισολογισμού, οικ. έτους 2016 του   Ν.Π.Δ.Δ * ΑΡΩΓΗ*.Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Γώγος Ιωάννης, ως πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ * ΑΡΩΓΗ*
ΘΕΜΑ 3o:Τροποποίηση προϋπολογισμού , του Δήμου, οικ. έτους 2017.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλόγηρος Βασίλειος
ΘΕΜΑ 4o:Ορισμός  εκπροσώπων του Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης * ΑΡΙΑΔΝΗ*.Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 5o:Παράταση διάρκειας προγράμματος « Βοήθεια στο σπίτι» και ανανέωση συμβάσεων των εργαζομένων στο πρόγραμμα έως 31-12-2019Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλόγηρος Βασίλειος
ΘΕΜΑ 6o:Ανατροπή αναλήψεων πιστώσεων, οικ. έτους 2017*.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλόγηρος Βασίλειος
ΘΕΜΑ 7o:Λήψη απόφασης  παράτασης της  σύμβασης της προμήθειας υγρών καυσίμωνΕισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλόγηρος Βασίλειος
ΘΕΜΑ 8o:Ρυθμίσεις – διαγραφές τελών ύδρευσης.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπάτσης Θεόδωρος
ΘΕΜΑ 9o:Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής τη παραγ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ 236/1984 ( ΦΕΚ 95/Α/22-6-84) για τις «περιφράξεις γηπέδων μέσα στη ζώνη πλάτους 500 μέτρων από την ακτή ή την όχθη δημοσίων λιμνών σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 1337/83».Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος
ΘΕΜΑ 10o:Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος
ΘΕΜΑ 11o:ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ  ΣΤΑΔΙΟΥ 49 ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ» του Δήμου ΣουλίουΕισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος
ΘΕΜΑ 12o:ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ &ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ««ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ¨ΑΛΩΝΙΑ¨ Τ.Κ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος
ΘΕΜΑ 13o:Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης Τ.Κ Τσαγκαρίου, Δήμου Σουλίου.Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος
ΘΕΜΑ 14o:Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : Κατασκευή τάφρου διευθέτησης ομβρίων από δεξαμενή αγοράς προς οικισμό,  Δήμου Σουλίου.Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος
ΘΕΜΑ 15o:Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : Εσωτερική οδοποιία  Τ.Κ Τσαγκαρίου,  Δήμου Σουλίου.Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος
 ΘΕΜΑ 16o:Έγκριση μελέτης με τίτλο: Μελέτη Οργάνωσης χώρων και εξοπλισμού κτίριο BVLGARI. Πολυχώρος Τέχνης, Πολιτισμού και Εκπαίδευσης για το Σούλι και Αχέροντα».Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

3ο Δημοτικό Συμβούλιο ώρα 20:00 Θέμα: Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, (Ο.Π.Δ), Δήμου Σουλίου, και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 2018 *.-

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *