Χωρίς δημοπρασία παραχώρηση γης ως 8 στρέμματα για στάβλο

Share Button

stavlosΕπιτρέπεται η παραχώρηση, κατά χρήση, ακινήτου, χωρίς δημοπρασία, μέχρι 8 στρέμματα, σε αγρότη με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με απόφαση Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του γενικού γραμματέα του υπουργείου Νίκου Αντώνογλου.

Βάσει της εγκυκλίου, κατ’ εξαίρεση δύναται να παραχωρείται ακίνητο και πέραν των 8 στρεμμάτων, εφόσον επιβάλλεται από τα όρια αρτιότητας που ισχύουν στην περιοχή όπου βρίσκεται το παραχωρούμενο ακίνητο. Με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας καταρτίζεται σχεδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται το παραχωρούμενο ακίνητο κατά θέση, εμβαδό και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. Στο σχεδιάγραμμα αποτυπώνεται η πρόσβαση στο παραχωρούμενο ακίνητο. Το τίμημα ορίζεται βάσει της μισθωτικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική Εγκύκλιο Αντώνογλου για την παραχώρηση δημόσιας γης.pdf

Η εγκύκλιος ορίζει τα εξής:

Με αφορμή το υπ’ αριθ. 193/30-09-2016 έγγραφο της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Π.Ε. Κοζάνης, αναφορικά με τα προβλεπόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2α του άρθρου 4 του ν.4061/2012, όπως προστέθηκε με το άρθρο 37 παρ.2β του ν.4235/2014, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το άρθρο 4 παράγραφος 2α του ν.4061/2012, όπως προστέθηκε με το άρθρο 37 παρ. 2β του ν.4235/2014, ορίζει τα εξής: «Επιτρέπεται η παραχώρηση, κατά χρήση, ακινήτου, χωρίς δημοπρασία, έως 8 στρέμματα, σε αγρότη με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με απόφαση Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας.

Κατ εξαίρεση δύναται να παραχωρείται ακίνητο και πέραν των 8 στρεμμάτων, εφόσον επιβάλλεται από τα όρια αρτιότητας που ισχύουν στην περιοχή όπου βρίσκεται το παραχωρούμενο ακίνητο. Με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας καταρτίζεται σχεδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται το παραχωρούμενο ακίνητο κατά θέση, εμβαδό και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. Στο σχεδιάγραμμα αποτυπώνεται η πρόσβαση στο παραχωρούμενο ακίνητο.

Το τίμημα ορίζεται βάσει της μισθωτικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Εφόσον καταθέσουν αίτηση περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι για παραχώρηση της χρήσης του ίδιου ακινήτου, διενεργείται δημοπρασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10.»

Η ανωτέρω διάταξη, όπως επισημαίνεται και στην εισηγητική έκθεση του ν.4235/2014, αποσκοπεί στην απλοποίηση της διαδικασίας παραχώρησης της χρήσης ακινήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.4061/2012, όπως ισχύει, εμβαδού έως 8 στρέμματα, σε αγρότες, που επιθυμούν να ανεγείρουν κτηνοτροφικές μονάδες, με απώτερο σκοπό την προώθηση της κτηνοτροφίας και την ενίσχυση των «μικρών» κτηνοτρόφων.

Συγκεκριμένα, με την ως νομοθετική πρόβλεψη δύναται να εκδίδεται, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη για την κατά χρήση παραχώρηση ακινήτου, έως 8 στρέμματα, χωρίς δημοπρασία, σε αγρότη με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Στο τελευταίο, δε, εδάφιο της επίμαχης διάταξης υπάρχει πρόβλεψη περί διενέργειας δημοπρασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του νόμου 4061/2012, εφόσον, για την παραχώρηση της χρήσης του ίδιου ακινήτου καταθέσουν αίτηση περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι.

Ωστόσο, και στην τελευταία αυτή περίπτωση ο σκοπός προσθήκης της παραγράφου 2α στο άρθρο 4 του ν.4061/2012 με το άρθρο 37 παρ.2β του ν.4235/2014, παραμένει, σε κάθε περίπτωση, ο ίδιος, ήτοι η διευκόλυνση των αγροτών προκειμένου να ανεγείρουν κτηνοτροφικές μονάδες.

Ως εκ τούτου, στην παραχώρηση ακινήτου, έως 8 στρέμματα, σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 4 του ν.4061/2012, εφόσον για το ίδιο ακίνητο καταθέσουν αίτηση περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι αγρότες, αποκλειστικά, για κτηνοτροφική χρήση, τότε διενεργείται δημοπρασία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν.4061/2012, όπως ισχύει. Αν στο πρόσωπο ενός μόνον από περισσότερους ενδιαφερόμενους για το ίδιο ακίνητο, εμβαδού έως 8 στρεμμάτων, κατά τα ανωτέρω, συνυπάρχουν οι προϋποθέσεις του αγρότη και της κτηνοτροφικής χρήσης, τότε δεν διενεργείται δημοπρασία.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *