4η Διακρατική Εταιρική Συνάντηση του έργου ADRIPASS “Ολοκλήρωση διατροπικών συνδέσεων στην περιοχή Αδριατικής – Ιονίου”

Share Button

Στις 15 και 16 Οκτωβρίου, η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας φιλοξένησε την 4η Διακρατική Εταιρική Συνάντηση του έργου ADRIPASS «Ολοκλήρωση διατροπικών συνδέσεων στην περιοχή Αδριατικής – Ιονίου/ Integratingmultimodalconnections in the Adriatic-Ionian region», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας INTERREG Adriatic – Ionian (ADRION).
Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης οι εταίροι είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν για την εξέλιξη της πορείας υλοποίησης των δράσεων του έργου και να συντονίσουν τις επόμενες ενέργειες για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση των συνδέσεων των θαλάσσιων Μεταφορών με τα Δίκτυα Μεταφορών της ενδοχώρας, με απώτερο στόχο την προώθηση της ανάπτυξης του τομέα των Μεταφορών στην περιοχή Αδριατικής – Ιονίου.
Ο επικεφαλής εταίρος του έργου Central European Initiative-CEI (Ιταλία), παρουσίασε αρχικά την υφιστάμενη κατάσταση στο σύνολο των δράσεων των επιμέρους Πακέτων Εργασίας του έργου.Στη συνέχεια το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) παρουσίασε την πορεία υλοποίησης του 1ου τεχνικού πακέτου εργασίας του έργου που αφορά στην ανάπτυξη ενός διακρατικού σχεδίου για τις μεταφορές στην περιοχή που έχει ως στόχο την ανάλυση και ιεράρχηση μέτρων και παρεμβάσεων για τον εξορθολογισμό των εμπορευματικών ροών στην περιοχή.
Ο Λιμένας Κόπερ (Σλοβενία) συντόνισε τη συζήτηση για το 2ο τεχνικό πακέτο εργασίας του έργου που αφορά στην υλοποίηση πιλοτικών δράσεων με τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για τον εξορθολογισμό των εμπορευματικών ροών και τη βελτίωση του ρόλου των λιμένων ως πυλών εισόδου στους διαδρόμους μεταφοράς αγαθών. Ακολούθως οι εταίροι Λιμένας Κόπερ, Αρχή Λιμένος Πλότσε (Κροατία), Εταιρεία Λιμένα Μπαρ (Μαυροβούνιο), Π.Ε. Θεσπρωτίας (Ελλάδα) και Αρχή Λιμένος Δυρραχίου (Αλβανία)παρουσίασαν την εξέλιξη των πιλοτικών δράσεων που υλοποιούνται στην περιοχή ευθύνης τους.
Η αναφορά στα τεχνικά πακέτα εργασίας, ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση, από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σερβίας (CCIS), των δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής καθώς και των προγραμματισμένων ενεργειών για την Ανάπτυξη στρατηγικών για τον εξορθολογισμό των εμπορευματικών ροών στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου.
Η ατζέντα της 2ης ημέρας αφορούσε σε διοικητικά και οικονομικά θέματα καθώς και στον προγραμματισμό των δράσεων για τη διάχυση και δημοσιότητα του έργου σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η τελική συνάντηση του έργου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στην Τεργέστη της Ιταλίας τον Ιούνιο του 2020.
Το έργο ADRIPASS χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙ.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ADRIPASS: adripass.adrioninterreg.eu

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.