Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου-Δείτε τα 42 θέματα

Share Button

dimos_souliouΜε 42 θέματα στην ατζέντα, συνεδριάζει στη Παραμυθιά, σήμερα το απόγευμα στις 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 1ο: Συμμετοχή του Δήμου στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ταμείο Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους».
ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή επιχορήγησης, τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2015*.-
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Κανονιστικής απόφασης για τη χρήση και λειτουργία της Εμποροπανήγυρης Τ.Κ Γλυκής.*.-
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση κανονιστικής απόφασης χρήσης και λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Δ.Κ Παραμυθιάς ( Λαμπόβου).-
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο για τον μήνα Ιούλιο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν. 3854/2005.
ΘΕΜΑ 6ο: Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών: 1. Εργασίες κοπής χόρτων (αποψίλωση) σε χώρους Δημοτικής ευθύνης ΔΕ Αχέροντα . 2. Εργασίες κοπής χόρτων (αποψίλωση) σε χώρους Δημοτικής ευθύνης ΔΕ Σουλίου.
ΘΕΜΑ 7ο: Ίδρυση- κατασκευή νέου Κοιμητηρίου στη θέση «ΛΥΚΙΑ– ΣΥΚΙΑ» Δ.Κ Παραμυθιάς με παράλληλη μεταφορά του υπάρχοντος Κοιμητηρίου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παραμυθιάς και Ανάπλαση του χώρου γύρω από τον Ιερό Ναό .
ΘΕΜΑ 8ο: Εισήγηση σχεδίου απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Κοινότητα Παραμυθιάς.
ΘΕΜΑ 9ο: Εισήγηση για ορισμό θέσεων υπαιθρίου – στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Σουλίου.
ΘΕΜΑ 10ο: Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων ( βάσει του Ν. 3463/2006).
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου και εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου.-
ΘΕΜΑ 12ο: Παραχώρηση χώρου σε Αθλητικούς – Εκπολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου για πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ποσού στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius Regio. Εισηγητής: Εντεταλμένος
ΘΕΜΑ 14ο: 1.-Έγκριση αποφάσεων της Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σουλίου και του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης για την παραχώρηση του χώρου της σχολικής μονάδας στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΩΓΗ» του Δήμου Σουλίου, για τη λειτουργία Κ.Δ.Α.Π Γκρίκας – Ψάκκας. και 2.-Παραχώρηση χρήσης κτιρίου στο ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ για ίδρυση Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Γκρίκας – Ψάκκας. ΘΕΜΑ 15ο: ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ * ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε Αχέροντα»
ΘΕΜΑ 17ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: *ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Δ. ΝΕΡΑΙΔΑΣ*
ΘΕΜΑ 18ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: *ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΨΑΚΑΣ*
ΘΕΜΑ 19ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: *ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΔ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ*
ΘΕΜΑ 20ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου:
*ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ*
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μούτσιος Χρήστος
ΘΕΜΑ 21ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: *ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*
ΘΕΜΑ 22ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: *ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΓΛΥΚΗΣ*
ΘΕΜΑ 23ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: *ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ”ΓΡΟΥΣΙ” ΕΩΣ ΤΗ ΘΕΣΗ ”ΠΗΓΗ ΠΛΥΤΑΡΙΟ” ΣΤΟ ΤΔ ΠΛΑΚΩΤΗΣ *
ΘΕΜΑ 24ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: *ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΧΕΙΜΜΑΡΟΥ Τ.Δ ΨΑΚΚΑΣ *
ΘΕΜΑ 25ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: *ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ*
ΘΕΜΑ 26ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: *ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ*
ΘΕΜΑ 27ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*
ΘΕΜΑ 28ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: *ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ”ΑΜΠΟΥΛΑΣ” Τ.Δ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ & ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΗΣΗ*
ΘΕΜΑ 29ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: *ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ *
ΘΕΜΑ 30ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ Τ.Κ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ*
ΘΕΜΑ 31ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: *ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ*
ΘΕΜΑ 32ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: *ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΑΜΠΕΛΙΑΣ*
ΘΕΜΑ 33ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ *
ΘΕΜΑ 34ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ 5×5 ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ*
ΘΕΜΑ 35ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Τ.Κ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ*
ΘΕΜΑ 36ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: *ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ*
ΘΕΜΑ 37ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: *ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*
ΘΕΜΑ 38ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*
ΘΕΜΑ 39ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ‘’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ’’
ΘΕΜΑ 40ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 1 ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΊΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.’
ΘΕΜΑ 41ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 1 ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΊΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ *ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΧΕΡΟΝΤΑ*’
ΘΕΜΑ 42ο: Χορήγηση παράτασης του έργου: * ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΟΤ 75*

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *