Ετικέτα: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Φιλιατων

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών την Τρίτη-Δείτε τα 4 θέματα

Share Button

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μήνα Οκτώβρη του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87): 1. Άσκηση […]

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών την Τρίτη-Δείτε τα 4 θέματα

Share Button

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μήνα Οκτώβρη του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87): 1. Άσκηση ή μη έφεσης […]

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών την Τρίτη

Share Button

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η του μήνα Οκτώμβρη του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87): 1. Έγκριση δαπανών και διάθεση […]

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών την Πέμπτη

Share Button

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η του μήνα Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87): 1.Έγκριση Δαπανών […]

Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών την Τρίτη

Share Button

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9η του μήνα Ιουνίου, του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87): 1. Αποδοχή […]

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φιλιατών

Share Button

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 2η του μήνα Ιουνίου, του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87): 1. Εντολή παράστασης στο διοικητικό Πρωτοδικείο […]

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών

Share Button

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Τακτικής Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 3η του μήνα Απρίλη , του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87): 1) Έγκριση δαπανών και έγκριση […]

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών

Share Button

Συνεδριάζει σε λίγη ώρα (11.00 π.μ.μ) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλιατών για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87): 1. Ορισμός Επιτροπής διαγωνισμών έργων έτους 2015. 2. Έγκριση δαπανών και έγκριση διάθεσης πιστώσεων προηγούμενου οικονομικού έτους. 3. Έγκριση δαπανών […]

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών

Share Button

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9η του μήνα Φεβρουαρίου , του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα:11.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87): 1. Ορισμός Επιτροπής διαγωνισμών έργων […]