ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ: 6 προσλήψεις χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών-Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις

Share Button

dimos_souliouΗ Δήμαρχος Σουλίου κάνει γνωστό ότι, ο Δήμος Σουλίου, σε συνέχεια της αριθμ. 134/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, έξι (6) άτομα, για την κάλυψη κατεπείγουσων και εποχιακών αναγκών του Δήμου Σουλίου, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

Ειδικότητα

Αριθμός

Ειδικά – Τυπικά Προσόντα

ΥΕ16

εργατών/τριών

Γενικών καθηκόντων

έξι

(6)

Δεν Απαιτούνται.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
  • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και τα σχετικά κωλύματα των Π.Δ. 164/2004 & Π.Δ.180/2004.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Α) Για την ειδικότητα ΥΕ16 εργατών/τριών γενικών καθηκόντων:

  • Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου, πρόσφατης έκδοσης, για την μόνιμη κατοικία τουυποψηφίου.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  • Κάρτα ανεργίας ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί απασχόλησης ή μη του υποψηφίου για διάστημα 12 μηνών από την ημέρα της αίτησης του ως εποχικό προσωπικό σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του ν.2190/1994.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (1ος όροφος) του Δήμου Σουλίου, οδός Κ. Καραμανλή 179, από 04/07/2015, ημέρα Δευτέρα μέχρι και 08-07-2015 ημέρα Παρασκευή. (Πληροφορίες: τηλεφωνικό κέντρο Δήμου 2666360100-2666360132).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΔΩ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΡΑΪΜΗ-ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *