Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών την Τετάρτη-Δείτε τα 18 θέματα

Share Button

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 4η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Αποδοχή Επιχορηγήσεων – Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
– Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ. Παππά Ουρανία- Μποροδήμος Ιωάννης.
2. Έγκριση <<Κανονισμού Λειτουργίας δικτύου Αποχέτευσης Δήμου Φιλιατών >>.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
3. Καθορισμός τελών σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης – δαπάνη διακλάδωσης – τέλος χρήσης υπονόμων – Λοιπά τέλη.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχοι κ. Παππά Ουρανία & κ. Κατσάρης Πέτρος
4. Έγκριση << Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Φιλιατών Δήμου Φιλιατών>>
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης
5. Καθορισμός τελών χρήσεως οδών, πλατειών πεζοδρομίων κ.λπ. κοινόχρηστων χώρων του Δήμου για το έτος 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχοι κ. Παππά Ουρανία & κ. Κόρος Ιωάννης
6. Αποδοχή παραίτησης μελών του διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δήμου Φιλιατών ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ και ορισμός νέων μελών.
Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 67/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 149/2014 περί: Ορισμού μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλιατών και Ορισμός νέων μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ. της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
8. Αποδοχή παραίτησης μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλιατών Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
9. Διαγραφές οφειλών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης
10. Έγκριση απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για κατανομή χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων Γ΄ τρίμηνο 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

11. Εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στη << Λυκοράχη >> Φαρμακοβούνι για την λειτουργία κεραίας κινητής τηλεφωνίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
12. Εκμίσθωση δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Βαβουρίου για λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης
13. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου “Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και πλακόστρωση στον χώρο νεκροταφείου Παλαιοκκλησίου”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
14. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου “Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Σαγιάδας”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
15. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου “Συντήρηση οδών στην Τ.Κ. Ξεχώρου”
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
16. 1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου “Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων στην περιοχή Σκάλας Φιλιατών”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
17. Έγκριση πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών βάση του άρθρου 219 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/216 της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου που συστάθηκε με την αρ.126/2017 απόφαση Δ.Σ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
18. Κατάταξη Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *