Με 21 θέματα η σημερινή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

Share Button
Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 10 Απριλίου 2023, ημέρα Μ.Δευτέρα και ώρα 19:00’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και την υπ’ αριθμ. 375/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο
Ενημέρωση επί της διαδικασίας παραχώρησης των Τμημάτων της Χερσαίας Ζώνης, που δεν εξυπηρετούν Λιμενικές δραστηριότητες, στον Δήμο.
-Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 2ο
Επί αιτήσεως του ΚΤΕΛ Ν. Θεσπρωτίας για κατασκευή αστικής οδού στην 1η Π.Ε. του Σχεδίου Πόλεως Ηγουμενίτσας.
– Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 3ο
Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΠΑΚΠΠΟ.
Εισηγήτρια: Δέσποινα Ζεϊμπέκογλου – Πρόεδρος Δ.Σ. “ΠΑΚΠΠΟ”.
ΘΕΜΑ 4ο
Αναμόρφωση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Ηγουμενίτσας, έτους 2023.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 5ο
Αναμόρφωση προϋπολογισμού (3η) Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2023.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 6ο
Παροχή Παγίας Προκαταβολής στον Δήμο και στις Κοινότητες του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2023.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 7ο
Καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης και κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, που αφορά κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κοινότητα Γραικοχωρίου, σύμφωνα με την αριθμ. 43/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 8ο
Άνοιγμα νέου Λογαριασμού στην EUROBANK Α.Ε. και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 9ο
Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 10ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 70/2023 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 11ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 80/2023 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 12ο
Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 47/2022 απόφασή της για τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στο Ο.Τ. 11 της Εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου οικισμού Γραικοχωρίου της 2ης Πολεοδομικής Ενότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 13ο
Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 12/2023 απόφασή της περί για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 85.
-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση Απολογισμού του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας” οικονομικού έτους 2022.
-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση Απολογισμού του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας” οικονομικού έτους 2022.
-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας «Κουρτίνες και λοιπός εξοπλισμός» της Πράξης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού αίθουσας θεάτρου στο κτίριο της πρώην Μαθητικής Εστίας –Β’ Φάση».
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 17ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία στον κάμπο Ν. Σελεύκειας».
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Αστικού Δασυλλίου και Ανάδειξη Ενετικού Κάστρου».
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 19ο
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων και Χώρων Πρασίνου στον Οικισμό Νέας Σελεύκειας» του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 20ο
Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας: «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών περιοχής δικαιοδοσίας του Δήμου Ηγουμενίτσας στις Δ.Ε. Πέρδικας και Συβότων, έτους 2023».
-Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση της αριθμ. 41/2023 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού Καταστροφής Υλικού του Δημοτικού Σχολείου Νέας Σελεύκειας.
-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης –Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *