Με 22 θέματα η σημερινή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών

Share Button

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 25η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης .
– Εισηγητής: κ. Μπορδήμος Ιωάννης – Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μετανάστευσης και Προσφύγων.
– Εισηγητής: κ. Μπορδήμος Ιωάννης – Πρόεδρος Δ.Σ.
3. Στελέχωση διαχειριστικής επιτροπής του ΚΠΕ Φιλιατών.
Εισηγητής: κ. Κατσάρης Πέτρος – Αντιδήμαρχος
4. Συγκρότηση Επιτροπής για την ονομασία οδών, συνοικιών και πλατειών Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής: κ. Τσότσης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
5. Αίτημα σύναψης νέας σύμβασης για παράταση της περιόδου εκκαθάρισης της υπό εκκαθάριση Νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλιατών .
Εισηγητής: κ. Παππά Ουρανία- Αντιδήμαρχος
6. Σύναψη νέας σύμβασης για πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη Λογιστή.
Εισηγητής: κ. Παππά Ουρανία- Αντιδήμαρχος
7. Εκμίσθωση μέσω δημοπρασίας έκτασης 4,00 στρ. στην Τοπική Κοινότητα Αχλαδιάς για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων .
Εισηγητής: κ. Πανταζάκος Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
8. Πρόσληψη δύο ατόμων με δίμηνη σύμβαση ειδικότητας Υ.Ε. εργατών ύδρευσης.
Εισηγητής : κ. Κατσάρης Πέτρος – Αντιδήμαρχος
9. Επιβολή Ανταποδοτικού Τέλους καθαριότητας και Φωτισμού και καθορισμός του ύψους συντελεστή αυτού για το έτος 2020.
Εισηγητής: κ. Παππά Ουρανία- Αντιδήμαρχος
10. Eπιβολή τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης και καθορισμός του ύψους συντελεστή αυτών για το έτος 2020.
Εισηγητής: κ. Παππά Ουρανία- Αντιδήμαρχος
11. Καθορισμός τελών χρήσης Δημοτικών Σφαγείων Δήμου Φιλιατών για το έτος 2020.
Εισηγητής: κ. Παππά Ουρανία- Αντιδήμαρχος

12. Επιβολή και καθορισμός ημερήσιου τέλους χρήσης Λαϊκής Αγοράς για το έτος 2020.
Εισηγητής: κ. Παππά Ουρανία- Αντιδήμαρχος
13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ».
Εισηγητής: κ. Κατσάρης Πέτρος – Αντιδήμαρχος
14. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου » ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ».
Εισηγητής: κ. Κατσάρης Πέτρος – Αντιδήμαρχος
15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Επέκταση δεξαμενής ύδρευσης στην Τ.Κ. Αχλαδιάς Δήμου Φιλιατών”.
Εισηγητής: κ. Κατσάρης Πέτρος – Αντιδήμαρχος
16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση υδρομάστευσης και δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ξεχώρου και στον συνοικισμό Δάφνης Τ.Κ. Ξεχώρου”.
Εισηγητής: κ. Κατσάρης Πέτρος – Αντιδήμαρχος
17. Έγκριση υλοποίησης του έργου με τίτλο «Use of IoT-enabled and Smart Gridready Building Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings» και Ακρωνύμιο “TARGET”, στο πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg IPA
CBC «Greece – Albania 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 1 και Θεματικό Στόχο 1.3, ως Εταίρος (PB2)
Εισηγητής : Σπυρίδων Παππάς – Δήμαρχος
18. Έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθμ. πρωτ: 1451/21-02-2019 σύμβασης Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Φιλιατών , σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.
Εισηγητής : Σπυρίδων Παππάς – Δήμαρχος
19. Αίτημα της Αδελφότητας Μπρανιωτών Ηπείρου που ανήκουν στην κοινότητα Λεπτοκαρυάς για παραχώρηση χρήσης ακινήτου( οικοπέδου).

Εισηγητής : Σπυρίδων Παππάς – Δήμαρχος
20. Αίτημα της Αδελφότητας Μπρανιωτών Ηπείρου που ανήκουν στην κοινότητα Λεπτοκαρυάς για παραχώρηση χρήσης ακινήτου(οικήματος).
Εισηγητής : Σπυρίδων Παππάς – Δήμαρχος
21. Αίτημα της Αδελφότητας Μπρανιωτών Ηπείρου που ανήκουν στην κοινότητα Λεπτοκαρυάς για παραχώρηση χρήσης ακινήτου(οικήματος).
Εισηγητής : Σπυρίδων Παππάς – Δήμαρχος
22. Παραχώρηση χρήσης μη λειτουργούντος Σχολείου στην Κοινότητα Ραβενή Πολιτιστικό σύλλογο Ραβενής.
Εισηγητής : Σπυρίδων Παππάς – Δήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ιωάννης Τ. Μποροδήμος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *